Psalmii

Cartea întîia

Psalmul 20

Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al lui David.

1. Să te asculte Domnul în ziua necazului,

să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov,

2. să-ţi trimeată ajutor din locaşul Său cel Sfînt,

şi să te sprijinească din Sion!

3. Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mîncare,

şi să primească arderile tale de tot! (Oprire.)

4. Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima,

şi să-ţi împlinească toate planurile tale!

5. Atunci noi ne vom bucura de biruinţa ta, şi vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru.

Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale!

6. Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul Său,

şi-i va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel Sfînt,

prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui.

7. Unii se bizuiesc pe carăle lor, alţii pe caii lor;

dar noi ne bizuim pe Numele Domnului, Dumnezeului nostru.

8. Ei se îndoaie şi cad;

dar noi ne ridicăm şi rămînem în picioare.

9. Scapă, Doamne, pe împăratul,

şi ascultă-ne cînd Te chemăm!