Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 124

O cîntare a treptelor. Un psalm al lui David.

1. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, -

să spună Israel acum! -

2. de n-ar fi fost Domnul de partea noastră,

cînd s-au ridicat oamenii împotriva noastră,

3. ne-ar fi înghiţit de vii,

cînd li s-a aprins mînia împotriva noastră;

4. ne-ar fi înecat apele,

ar fi trecut rîurile peste sufletul nostru;

5. ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năpraznice.

6. Binecuvîntat să fie Domnul,

care nu ne-a dat pradă dinţilor lor!

7. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din laţul păsărarului;

laţul s-a rupt, şi noi am scăpat.

8. Ajutorul nostru este în Numele Domnului,

care a făcut cerurile şi pămîntul.