Psalmii

Cartea întîia

Psalmul 11

Către mai marele cîntăreţilor. Făcut de David.

11. La Domnul găsesc scăpare! Cum puteţi să-mi spuneţi:

„Fugi în munţii voştri, ca o pasăre?“

2. Căci iată că cei răi încordează arcul,

îşi potrivesc săgeata pe coardă,

ca să tragă pe ascuns celor cu inima curată.

3. Şi cînd se surpă temeliile,

ce ar putea să mai facă cel neprihănit?

4. Domnul este în Templul Lui cel sfînt, Domnul Îşi are scaunul de domnie în ceruri.

Ochii Lui privesc, şi ploapele Lui cercetează pe fiii oamenilor.

5. Domnul cearcă pe cel neprihănit,

dar urăşte pe cel rău şi pe cel ce iubeşte silnicia.

6. Peste cei răi plouă cărbuni, foc şi pucioasă:

un vînt dogoritor, iată paharul de care au ei parte.

7. Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea,

şi cei neprihăniţi privesc Faţa Lui.