Ieremia

Capitolul 52

Căderea Ierusalimului

1. ✸ Zedechia era în vârstă de douăzeci şi unu* de ani când a început să împărăţească şi a împărăţit unsprezece ani în Ierusalim. Şi numele mamei lui era Hamutal, fiica lui Ieremia, din Libna.

2. Şi el a făcut rău în ochii Domnului, în totul cum făcuse Ioiachim.

3. Căci, din cauză că mânia Domnului era împotriva Ierusalimului şi a lui Iuda, până când i a alungat de la faţa Sa, Zedechia s-a răsculat împotriva împăratului Babilonului.

4. Şi a fost aşa: în anul al nouălea* al împărăţiei lui, în luna a zecea, în a zecea zi a lunii, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit, el şi toată oştirea lui, împotriva Ierusalimului; şi şi au aşezat tabăra împotriva lui şi au ridicat o întăritură împotriva lui, de jur-împrejur.

5. Şi cetatea a fost asediată până în anul al unsprezecelea al împăratului Zedechia.

6. În luna a patra, în a noua zi a lunii, foametea a învins în cetate şi nu era pâine pentru poporul ţării.

7. Atunci s-a făcut o spărtură în cetate şi toţi bărbaţii de război au fugit şi au ieşit din cetate, noaptea, pe calea porţii dintre cele două ziduri, care era aproape de grădina împăratului (şi caldeenii erau împrejurul cetăţii); şi au mers pe calea şesului.

8. Şi oştirea caldeenilor l-a urmărit pe împărat şi l-a ajuns pe Zedechia în şesurile Ierihonului; şi toată oştirea lui s-a împrăştiat de la el.

9. Şi l-au prins pe împărat* şi l-au dus la împăratul Babilonului, la Ribla, în ţara Hamatului; şi el a rostit judecăţi asupra lui.

10. Şi împăratul Babilonului a înjunghiat* pe fiii lui Zedechia înaintea ochilor lui şi a înjunghiat în Ribla şi pe toate căpeteniile lui Iuda.

11. Şi i-a scos ochii lui Zedechia şi l-a legat cu două lanţuri de aramă. Şi împăratul Babilonului l-a dus la Babilon şi l-a pus în închisoareLit. „casa închisorii“ (şi în v. 31) până în ziua morţii lui.

12. Şi în luna a cincea, în a zecea* zi a lunii, care era în al nouăsprezecelea* an al împăratului Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit* la Ierusalim Nebuzaradan, căpetenia gărzii, care stătea înaintea împăratului Babilonului.

13. Şi a ars casa Domnului şi casa împăratului şi toate casele din Ierusalim; şi a ars cu foc toate casele mari.

14. Şi toată oştirea caldeenilor care era cu căpetenia gărzii a dărâmat toate zidurile Ierusalimului de jur-împrejur.

15. Şi Nebuzaradan*, căpetenia gărzii, a deportat pe cei mai săraci ai poporului şi restul poporului care rămăsese în cetate şi pe cei care fugiseră, care au trecutLit. „au căzut“ la împăratul Babilonului, şi restul mulţimii.

16. Dar dintre săracii ţării, Nebuzaradan, căpetenia gărzii, a lăsat ca viticultori şi lucrători ai pământului.

17. Şi caldeenii au sfărâmat stâlpii* de aramă care erau la intrarea casei Domnului, şi postamentele, şi marea de aramă care era în casa Domnului şi au dus toată arama lor la Babilon.

18. Au luat şi oalele* şi lopeţile şi cuţitele şi farfuriileVasele în care se primea sângele pentru stropire adânci şi ceştile şi toate vasele de aramă cu care se făcea slujba.

19. Şi căpetenia gărzii a luat şi lighenele şi tămâietorileSau „tigăile pentru cărbuni“ şi farfuriile adânci şi oalele şi sfeşnicele şi ceştile şi urcioareleVasele pentru darurile de băutură – ce era de aur, în aur, şi ce era de argint, în argint.

20. Cei doi stâlpi, marea singură şi cei doisprezece boi de aramă care formau postamenteleSau „care erau sub postamente“, pe care-i făcuse împăratul Solomon pentru casa Domnului; pentru arama* tuturor vaselor acestora nu era greutate.

21. Şi cât despre stâlpi*, înălţimea unui stâlp era de optsprezece coţi şi un fir de doisprezece coţi îl cuprindea; şi grosimea lui era de patru degete; era gol pe dinăuntru.

22. Şi deasupra lui era un capitel de aramă şi înălţimea unui capitel era de cinci coţi; şi era o reţea şi rodii pe capitel de jur-împrejur, totul de aramă; şi la fel pentru stâlpul al doilea, şi rodii.

23. Şi erau nouăzeci şi şase de rodii spre cele patru vânturi: toate rodiile* de pe reţea, de jur-împrejur erau o sută.

24. Şi căpetenia* gărzii a luat pe Seraia, preotul-căpetenie, şi pe Ţefania*, al doilea preot, şi pe cei trei păzitori ai pragului.

25. Şi a luat din cetate un famen care avea supravegherea asupra bărbaţilor de război, şi şapte bărbaţi dintre cei care vedeau faţa împăratului, care se aflau în cetate, şi pe scriitorul căpeteniei oştirii, care înscria la oaste poporul ţării, şi şaizeci de bărbaţi din poporul ţării care se aflau în mijlocul cetăţii.

26. Şi Nebuzaradan, căpetenia gărzii, i-a luat* şi i-a dus la împăratul Babilonului, la Ribla.

27. Şi împăratul Babilonului i-a lovit şi i-a omorât la Ribla, în ţara Hamatului. Şi Iuda a fost deportat* din ţara lui.

28. Acesta este poporul* pe care l-a deportat Nebucadneţar: în anul al şaptelea*, trei mii douăzeci şi trei* de iudei;

29. în anul al optsprezecelea* al lui Nebucadneţar a luat din Ierusalim opt sute treizeci şi două de suflete;

30. în anul al douăzeci şi treilea al lui Nebucadneţar, Nebuzaradan, căpetenia gărzii, a deportat dintre iudei şapte sute patruzeci şi cinci de suflete; toate sufletele au fost patru mii şase sute.

Ioiachin eliberat

31. Şi a fost aşa: în al treizeci şi şaptelea* an al deportării lui Ioiachin, împăratul lui Iuda, în a douăsprezecea lună, în a douăzeci şi cincea zi a lunii, Evil-Merodac, împăratul Babilonului, în anul când a început să împărăţească, a înălţat* capul lui Ioiachin, împăratul lui Iuda, şi l-a scos din închisoare.

32. Şi i-a vorbit cu bunăvoinţă şi a pus tronul lui mai presus de tronul împăraţilor care erau cu el în Babilon.

33. Şi i-a schimbat hainele de închisoare; şi el a mâncat* întotdeauna pâine înaintea lui, în toate zilele vieţii lui.

34. Şi hrana lui zilnică, întreţinerea lui permanentă, i-a fost dată de împăratul Babilonului, în fiecare zi, până în ziua morţii lui, în toate zilele vieţii lui.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)