Ieremia

Capitolul 31

Israel şi Iuda vor prospera împreună

1. „În timpul* acela“, zice Domnul, „Eu voi fi* Dumnezeul tuturor familiilor lui Israel şi ei Îmi vor fi popor“.

2. Aşa zice Domnul:

„Poporul cel scăpat de sabie a căpătat favoare în pustiu: Eu voi merge* ca să-i dau odihnă lui Israel“.

3. Domnul mi S-a arătat de departeSau „din vechime“, zicând:

„Da, te-am iubit* cu o iubire* eternă; de aceea, te-am atras* cu îndurareSau „Mi-am prelungit faţă de tine bunătatea“.

4. Te voi zidi* din nou şi vei fi zidită, fecioară a lui Israel! Te vei împodobi din nou cu tamburinele* tale şi vei ieşi la jocul celor care se veselesc.

5. Vei planta* din nou vii pe munţii Samariei: cei care plantează le vor planta şi le vor mâncaLit. „vor profana“ (Deut.20.6) rodul.

6. Pentru că va fi o zi când păzitorii vor striga pe muntele lui Efraim: «Ridicaţi-vă* şi să ne suim în Sion, la Domnul Dumnezeul nostru!»“

7. Pentru că aşa zice Domnul:

„Cântaţi* cu bucurie pentru Iacov şi chiuiţi înaintea căpetenieiSau „în fruntea“ naţiunilor! Strigaţi, cântaţi laude şi ziceţi: «Salvează, Doamne, pe poporul Tău, pe rămăşiţa lui Israel!»“

8. „Iată, îi voi aduce din ţara* de la nord şi-i voi aduna* de la marginile pământului; şi, printre ei, pe orb şi pe şchiop, pe femeia însărcinată şi pe cea care este în durerile naşterii, pe toţi împreună: o adunare mare se va întoarce aici!

9. Vor veni* plângândLit. „cu plâns“ şi-i voi conduce cu cereri; îi voi face să umble pe lângă* pâraiele de apă, pe o cale dreaptă, pe care nu se vor poticni. Pentru că Eu îi voi fi tată lui Israel, iar Efraim va fi întâiul Meu născut*“.

10. ✡ Ascultaţi, naţiuni, cuvântul Domnului! Şi faceţi-l cunoscut în insuleleRegiunile maritime îndepărtate şi ziceţi: „Cel care a împrăştiat pe Israel îl va aduna* şi-l va păzi, ca un păstor turma sa.

11. Pentru că Domnul l-a salvat* pe Iacov şi l-a răscumpărat din mâna unuia mai tare* decât el“.

12. „Şi ei vor veni şi vor cânta pe înălţimea* Sionului; şi vor alerga împreună la bunătatea* Domnului, la grâu şi la must şi la untdelemn, şi la cei tineri din turmă şi din cireadăLit. „fiii turmei şi ai cirezii“, iar sufletul lor va fi ca o grădină* udată şi nu vor mai lâncezi* nicidecum.

13. Atunci fecioara se va bucura la joc, şi tinerii şi bătrânii împreună. Şi le voi schimba jalea în veselie şi-i voi mângâia şi-i voi bucura în întristarea lor.

14. Şi voi sătura sufletul preoţilor cu grăsime şi poporul Meu se va sătura cu bunurile Mele“, zice Domnul.

15. Aşa zice Domnul:

„Un glas* s-a auzit în Rama*, jale şi plângeri amare: Rahela, plângându-şi fiii, refuză să fie mângâiată pentru fiii ei, pentru că nu mai sunt*“.

16. Aşa zice Domnul:

„Opreşte-ţi glasul de la plâns şi ochii de la lacrimi, pentru că este o răsplată pentru lucrarea ta“, zice Domnul; „şi ei se vor întoarce* din ţara vrăjmaşului.

17. Şi este speranţă pentru viitorul tău“, zice Domnul, „şi fiii tăi se vor întoarce în ţinutul lor“.

18. ✡ Am auzit, în adevăr, pe Efraim plângându-se: „Tu m-ai mustrat* şi am fost mustrat, ca un junc* nedeprins la jug. Întoarce-mă* Tu, şi mă voi întoarce, pentru că Tu eşti Domnul Dumnezeul meu!

19. Pentru că, după întoarcerea* mea, m-am pocăit; şi după ce m-am recunoscut, m-am bătut peste coapsă*. M-am ruşinat* şi am fost chiar umilit, pentru că am purtat dispreţul tinereţii mele“.

20. „Îmi este Efraim un fiu scump? Este el un copil plăcutSau „copil al desfătărilor“? Pentru că, ori de câte ori vorbesc împotriva lui, neîncetat Îmi tot amintesc de el. De aceea Îmi tresaltă* inimaLit. „măruntaiele“ pentru el. Voi avea milă* de el negreşit“, zice Domnul.

21. ✡ Ridică-ţi semne pe cale, fă-ţi stâlpi din pietre; îndreaptă-ţi* inima spre calea cea bătută, calea pe care te-ai dus: Întoarce-te*, fecioară a lui Israel, întoarce-te la aceste cetăţi ale tale!

22. Până când* vei rătăci, fiică necredincioasă*? Pentru că Domnul a făcut un lucru nou pe pământ: o femeie va peţi pe bărbat.

23. Aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Din nou vor spune cuvântul acesta în ţara lui Iuda şi în cetăţile lui, când îi voi întoarce pe captivii lor: «Domnul* să te binecuvânteze, locuinţă a dreptăţii, munte* al sfinţeniei!»

24. Şi Iuda va locui în el şi în toate* cetăţile lui împreună, cei care lucrează pământul şi cei care merg cu turma.

25. Pentru că am săturat sufletul obosit şi am îndestulat orice suflet întristat“.

26. La aceasta m-am trezit şi m-am uitat; şi somnul îmi fusese dulce.

27. „Iată, vin zile“, zice Domnul, „când voi semăna* casa lui Israel şi casa lui Iuda cu sămânţă de om şi cu sămânţă de animal.

28. Şi va fi aşa: după cum am vegheat* asupra lor ca să dezrădăcinez* şi să dărâm şi să surp şi să distrug şi să întristezSau „să fac rău“, tot aşa voi veghea asupra lor ca să zidesc* şi să sădesc“, zice Domnul.

29. „În zilele* acelea nu vor mai zice:

«Părinţii au mâncat aguridă şi fiilor li s-au strepezit dinţii»,

30. pentru că fiecare* va muri pentru nelegiuirea lui; oricărui om care va mânca aguridă i se vor strepezi dinţii“.

Legământul cel nou

31. „Iată, vin zile“, zice Domnul, „când voi încheia un legământ* nou cuSau „cu privire la“ casa lui Israel şi cu casa lui Iuda:

32. nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua* când i-am luat de mână ca să-i scot din ţara Egiptului, legământ al Meu, pe care ei l-au ruptSau „pentru că ei au rupt legământul Meu“, deşi Eu le eram soţ“, zice Domnul.

33. „Pentru că acesta este legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel după zilele acelea“, zice Domnul: „Voi pune* legea Mea înăuntrul lor şi o voi scrie în inima lor. Şi Eu le voi fi* Dumnezeu şi ei Îmi vor fi popor.

34. Şi nu va mai învăţa* fiecare pe aproapele său sau fiecare pe fratele său, zicând: «Cunoaşteţi pe Domnul», pentru că toţi* Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic al lor şi până la cel mai mare al lor“, zice Domnul. „Pentru că le voi ierta* nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aminti* de păcatul lor“.

35. ✡ Aşa zice Domnul care dă soarele* ca lumină ziua, legile lunii şi ale stelelor ca lumină noaptea; care stârneşte* marea, ca valurile ei să mugească – Domnul* oştirilor este Numele Lui:

36. că legile* acestea vor pieri dinaintea Mea“, zice Domnul, „atunci şi sămânţa lui Israel va înceta să fie o naţiune înaintea Mea, în toate zilele“.

37. Aşa zice Domnul:

„Dacă se pot măsura cerurile sus* şi se pot cerceta temeliile pământului jos, atunci şi Eu voi lepăda întreaga sămânţă a lui Israel, pentru tot ce au făcut“, zice Domnul.

38. „Iată, vin zile“, zice Domnul, „când cetatea va fi reconstruită pentru Domnul, de la Turnul lui Hananeel* până la Poarta Unghiului.

39. Şi frânghia* de măsurat va ieşi încă prin dreptul ei până la dealul Gareb şi se va întoarce spre Goat.

40. Şi toată valea trupurilor moarte şi a cenuşiiCenuşă care conţine cărnuri arse, nu cenuşă obişnuită şi toate ogoarele până la pârâul Chedron, până la unghiul Porţii* Cailor, spre răsărit, vor fi sfinte* pentru Domnul: niciodată nu vor mai fi smulse, nici nu vor mai fi surpate“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)