Ieremia

Capitolul 49

Profeţie împotriva fiilor lui Amon

1. Despre fiii* lui Amon.

Aşa zice Domnul:

„Nu are Israel fii? Nu are el moştenitor? De ce moşteneşte MalcomSau „împăratul lor“ sau o divinitate amonită (Milcom)* GadulSau „a luat în stăpânire împăratul lor Gadul?“ şi poporul său locuieşte în cetăţile lui?

2. De aceea, iată, vin zile“, zice Domnul, „când voi face să se audă un strigăt de război în Raba* fiilor lui Amon; şi ea va ajunge o grămadă de ruine şi cetăţileLit. „fiicele“ ei vor fi arse cu foc. Şi Israel va avea de moştenire pe cei care l-au moştenit“, zice Domnul.

3. Ţipă, Hesbonule, pentru că cetatea Ai este pustiită! Strigaţi, fiice ale Rabei! Încingeţi-vă* cu sac, jeliţi şi umblaţi încoace şi încolo înăuntrul împrejmuirilor! Pentru că Malcom va merge în captivitate, preoţii* lui şi căpeteniile lui, împreună.

4. De ce te lauzi cu văile? Valea ta se va scurge, fiică* necredincioasă, care se încrede în vistieriile ei, zicând*: „Cine va veni împotriva mea?“

5. „Iată, voi aduce asupra ta frică de la toţi cei din jurul tău“, zice Domnul Dumnezeul oştirilor, „şi veţi fi alungaţi, fiecare drept înaintea lui şi nimeni nu-i va aduna pe fugari.

6. ✡ Dar, după aceea*, îi voi întoarce pe cei captiviLit. „captivitatea“ ai fiilor lui Amon“, zice Domnul.

Profeţie împotriva Edomului

7. Despre Edom*.

Aşa zice Domnul oştirilor:

„Nu mai este* înţelepciune în Teman? A pierit* sfatul de la cei chibzuiţi? S-a dus înţelepciunea lor?

8. Fugiţi*, locuitori ai Dedanului*! Întoarceţi-vă înapoi, ascundeţi-vă în locuri adânci! Pentru că voi aduce nenorocirea lui Esau asupra lui, la timpul când îl voi cerceta.

9. Dacă ar fi venit culegătorii* de struguri la tine, nu ar fi lăsat boabe de cules? Dacă ar fi venit hoţii noaptea, ar fi stricat cât ar fi vrut.

10. Dar* Eu l-am despuiat pe Esau, am descoperit locurile lui ascunse, încât nu se va putea* ascunde. Sămânţa lui este pustiită, şi fraţii lui, şi vecinii lui; şi el nu mai este.

11. Lasă-i pe orfanii tăi! Eu îi voi ţine vii; şi văduvele tale să se încreadă în Mine“.

12. Pentru că aşa zice Domnul: „Iată, cei a căror judecată nu era să bea paharul* îl vor bea negreşit. Şi eşti tu acela care să rămână cu totul nepedepsitSau „să fie socotit cu totul nevinovat“*? Nu vei rămâne nepedepsit, ci vei bea negreşit.

13. Pentru că am jurat* pe Mine Însumi“, zice Domnul, „că Boţra* va ajunge o groază, o batjocură, un pustiu şi un blestem şi toate cetăţile ei vor fi dărâmături pentru totdeauna“.

14. Am auzit o ştire* de la Domnul şi un sol este trimis printre naţiuni: „Adunaţi-vă şi veniţi împotriva ei şi ridicaţi-vă la luptă!“

15. „Pentru că, iată, te-am făcut mic printre naţiuni, dispreţuit printre oameni.

16. GroazaConştiinţa că inspiri groază ta, mândria inimii tale te-au amăgit, pe tine, care locuieşti în crăpăturile stâncii, care te-ai aşezat pe înălţimea dealului. Chiar* dacă îţi vei face cuibul* înalt, ca vulturul, de acolo* te voi da jos“, zice Domnul.

17. „Şi Edomul va fi o groază; oricine* va trece pe lângă el se va îngrozi şi va fluiera pentru toate plăgile lui.

18. Ca* la surparea Sodomei şi Gomorei şi a cetăţilor vecine lor“, zice Domnul, „nici un om nu va trăi acolo şi nici un fiu al omului nu va locui temporar în el.

19. Iată, el se va sui* ca un leu din umflarea* Iordanului împotriva locuinţei tari; pentru că deodată îl voi face să fugă din eaSau „din el“, adică din Edom. Şi cine este un om ales pe care să-l pun peste el? Pentru că cine* este ca Mine? Şi cine-Mi va hotărî timpul? Şi cine este păstorul care să stea* înaintea Mea?“

20. De aceea ascultaţi* planul Domnului pe care l-a făcutLit. „l-a plănuit“ împotriva Edomului şi gândurile Lui pe care le-a avutLit. „le-a gândit“ împotriva locuitorilor Temanului. De nu i vor trage cei mici ai turmei! De nu le va pustii El locuinţaSau „păşunea“, din cauza lor.

21. Se zguduie* pământul de vuietul căderii lor; este un strigăt, glasul lui se aude laSau „în“ Marea Roşie.

22. Iată, se va sui şi va zbura ca un vultur* şi îşi va întinde aripile împotriva Boţrei. Şi în ziua aceea inima vitejilor Edomului va fi ca inima unei femei în durerile naşterii.

Profeţie împotriva Damascului

23. Despre Damasc*.

Hamatul şi Arpadul s-au ruşinat; pentru că au auzit o veste rea, s-au topit. Este frământare pe mare*; ea nu poate sta liniştită.

24. Damascul a slăbit, se întoarce să fugă şi l-a cuprins panica; strâmtorarea* şi durerile au pus stăpânire pe el, ca pe o femeie în durerile naşterii.

25. Cum n-a fost cruţatLit. „părăsit“ oraşul* laudei, cetatea bucuriei mele!

26. „De aceea, tinerii* ei vor cădea pe străzile ei şi toţi bărbaţii de război vor fi nimiciţi în ziua aceea“, zice Domnul oştirilor.

27. „Şi voi aprinde un foc* în zidul Damascului şi va mistui palatele lui Ben-Hadad“.

Profeţie împotriva Chedarului şi Haţorului

28. Despre Chedar* şi despre împărăţiile Haţorului, pe care le a lovit Nebucadneţar, împăratul Babilonului.

Aşa zice Domnul:

„Ridicaţi-vă, suiţi-vă împotriva Chedarului şi jefuiţi pe fiii* răsăritului!

29. Le vor lua corturile* şi turmele, le vor lua covoarele şi toate vasele şi cămilele. Şi vor striga către ei: «Groază* din toate părţile!»

30. Fugiţi*, duceţi-vă foarte departe, ascundeţi-vă în locuri adânci, locuitori ai Haţorului!“, zice Domnul. „Pentru că Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a făcutLit. „a plănuit“ un plan împotriva voastră şi a născocitLit. „a gândit“ un gând împotriva voastră.

31. Ridicaţi-vă, suiţi-vă împotriva naţiunii* liniştite, care locuieşte în siguranţă“, zice Domnul, „care nu are nici porţi, nici zăvoare; ei locuiesc* singuri.

32. Şi cămilele lor vor fi de pradă şi mulţimea vitelor lor de jaf. Şi-i voi împrăştia* în toate vânturile pe cei care* au colţurile părului tăiate şi le voi aduce nenorocirea din toate părţile lor“, zice Domnul.

33. „Şi Haţorul* va fi o vizuină de şacali, un pustiu pentru totdeauna. Omul* nu va trăi acolo şi nici un fiu al omului nu va locui temporar în el“.

Profeţie împotriva Elamului

34. Cuvântul Domnului care a fost către profetul Ieremia despre Elam*, la începutul împărăţiei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, zicând:

35. Aşa zice Domnul oştirilor:

„Iată, voi frânge arcul Elamului*, căpeteniaCel dintâi puterii lor.

36. Şi voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale cerurilor şi-i voi împrăştia în toate aceste vânturi*. Şi nu va fi nici o naţiune la care să nu vină cei alungaţi ai Elamului.

37. Şi voi face să se îngrozească Elamul înaintea vrăjmaşilor lor şi înaintea celor care le caută viaţa. Şi voi aduce nenorocirea asupra lor, aprinderea mâniei Mele“, zice Domnul. „Şi voi trimite* sabia după ei, până când îi voi nimici.

38. Şi voi pune tronul Meu în Elam* şi voi nimici de acolo pe împărat şi pe căpetenii“, zice Domnul.

39. ✡ „Dar va fi aşa: la sfârşitul* zilelor îi voi întoarce pe captivii Elamului“, zice Domnul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)