Ieremia

Capitolul 33

Vlăstarul lui David

1. Şi cuvântul Domnului a fost a doua oară către Ieremia, pe când era încă închis* în curtea gărzii,

2. spunând: Aşa zice Domnul care face* aceasta, Domnul care o întocmeşte, ca s-o întărească; Domnul* este Numele Lui:

3. „Strigă* către Mine şi-ţi voi răspunde şi-ţi voi arăta lucruri mari şi nepătrunse, pe care nu le cunoşti“.

4. Pentru că aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel despre casele cetăţii acesteia şi despre casele împăraţilor lui Iuda, care sunt dărâmate din cauza valurilor de pământ* şi din cauza sabiei:

5. „Ei vin să se lupte* cu caldeenii şi să umple casele cu trupurile moarte ale oamenilor pe care i-am lovit în mânia Mea şi în aprinderea Mea şi pentru a căror întreagă răutate Mi-am ascuns faţa de cetatea aceasta.

6. Iată, îi voi lega rănile şi îi voi aduce sănătate*, şi-i voi vindeca şi le voi descoperi un belşug de pace şi adevăr.

7. Şi-i voi întoarce* pe cei captivi ai lui Iuda şi pe cei captivi ai lui Israel şi-i voi rezidi ca la început*.

8. Şi-i voi curăţi* de toată nelegiuirea lor cu care au păcătuit împotriva Mea şi le voi ierta* toate nelegiuirile cu care au păcătuit împotriva Mea şi prin care s-au răzvrătit împotriva Mea.

9. Şi această cetate Îmi va fi un nume* de bucurie, o laudă şi o glorieSau „o podoabă“ înaintea tuturor naţiunilor pământului, care vor auzi despre tot binele* pe care li-l fac. Şi se vor teme* şi se vor cutremura pentru tot binele şi pentru toată pacea pe care i-o dauLit. „i-o fac (cetăţii)“.

10. Aşa zice Domnul: „În locul acesta, despre* care voi ziceţi: «Este un pustiu, fără om şi fără animal!», în cetăţile lui Iuda şi pe străzile Ierusalimului, care sunt pustii, fără om şi fără locuitor şi fără animal, din nou se va auzi glas de veselie

11. şi glas* de bucurie, glasul mirelui şi glasul miresei, glasul celor care zic: «Mulţumiţi* Domnului oştirilor, pentru că Domnul este bun, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!» şi al celor care aduc mulţumiri* ca jertfe în casa Domnului. Pentru că îi voi întoarce* pe cei captivi ai ţării, ca la început“, zice Domnul.

12. Aşa zice Domnul oştirilor: „În locul* acesta, care este pustiu, fără om şi fără animal, şi în toate cetăţile lui, din nou va fi o locuinţă de păstori care vor face să se odihnească turma.

13. În cetăţile ţinutului muntos, în cetăţile şesului şi în cetăţile de la sud şi în ţara lui Beniamin şi în împrejurimile Ierusalimului şi în cetăţile lui Iuda vor trece din nou* turmele pe sub mâinile celui care le numără“, zice Domnul.

14. „Iată, vin* zile“, zice Domnul, „când voi împlini* cuvântul cel bun pe care l-am spus casei lui Israel şi casei lui Iuda.

15. În zilele acelea şi în timpul acela voi face să-i răsară lui David o Odraslă* a dreptăţii şi El va face* judecată şi dreptate în ţarăSau „pe pământ“.

16. În zilele* acelea, Iuda va fi mântuit şi Ierusalimul va locui în siguranţă. Şi acesta este Numele cu care Se va numi: «Domnul, Dreptatea noastr㻓.

17. Pentru că aşa zice Domnul: „Nu-i va lipsi* lui David bărbat care să şadă pe tronul casei lui Israel, nici preoţilor, leviţilor,

18. nu le va lipsi bărbat înaintea Mea, care să înalţe arderi-de-tot* şi să ardă daruri de mâncare şi să aducăLit. „să facă“ jertfe în toate zilele“.

19. Şi cuvântul Domnului a fost către Ieremia,

20. zicând: Aşa zice Domnul: „Dacă puteţi* să rupeţi legământul Meu cu ziua şi legământul Meu cu noaptea, încât ziua şi noaptea să nu fie la timpul lor,

21. atunci se va rupe şi legământul* Meu cu David, robul Meu, ca să nu aibă fiu să împărăţească pe tronul lui, şi cu leviţii, preoţii, slujitorii Mei.

22. După cum* oştirea cerurilor nu se poate număra şi nisipul mării nu se poate măsura, aşa voi înmulţi sămânţa lui David, robul Meu, şi pe leviţii care-Mi slujesc“.

23. Şi cuvântul Domnului a fost către Ieremia,

24. zicând: „N-ai văzut ce a spus poporul acesta, zicând: «Cele* două familii pe care Domnul le alesese, El le-a lepădat»? Şi ei dispreţuiesc pe poporul Meu, ca şi cum n-ar mai fi o naţiune înaintea lor“.

25. Aşa zice Domnul: „Dacă nu rămâne legământul* Meu cu ziua şi cu noaptea, dacă n-am aşezat* legile cerurilor şi ale pământului,

26. atunci voi lepăda* şi sămânţa lui Iacov şi a lui David, robul Meu, încât să nu iau din sămânţa lui conducători* peste sămânţa lui Avraam, Isaac şi Iacov: pentru că îi voi întoarce* pe cei captivi ai lor şi voi avea milă* de ei“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)