Ieremia

Capitolul 12

Rugăciunea lui Ieremia

1. Tu eşti drept*, Doamne, când mă judec cu TineSau „când aduc o cauză înaintea Ta“. Totuşi voi vorbi cu Tine despre judecăţi. De ce prosperă* calea celor răi? De ce sunt liniştiţi toţi cei care se poartă în totul cu necredincioşie?

2. I-ai plantat şi au prins rădăcină, cresc şi dau rod. Tu eşti aproape*, în gura lor, dar departe de rărunchii lor.

3. Dar Tu, Doamne, mă cunoşti*. M-ai văzut şi mi-ai încercat* inima faţă de Tine… Trage-i ca pe nişte oi pentru tăiere* şi pune-i deoparte pentru ziua măcelului!

4. Până când va jeli* ţara şi se va usca iarba de pe orice câmp? De răutatea* locuitorilor ei, pier* animalele şi păsările. Pentru că ei zic: „ElIeremia nu va vedea sfârşitul nostru“.

Răspunsul Domnului

5. ✡ „Dacă ai fugit cu cei care merg pe jos şi te-au obosit, atunci cum te vei întrece cu caii? Şi dacă într-o ţară a păcii te crezi în siguranţă, ce vei face când se va umfla* Iordanul? Sau „Şi dacă te încrezi într-o ţară a păcii, ce vei face la mândria Iordanului“

6. Pentru că şi fraţii* tăi şi casa tatălui tău, şi ei au lucrat cu necredincioşie faţă de tine, au strigat tare după tine. Nu-i crede*, chiar dacă-ţi vor vorbi de bine.

7. ✡ Mi-am părăsit casa, Mi-am lăsat moştenirea, am dat-o pe iubita sufletului Meu în mâna vrăjmaşilor ei.

8. Moştenirea Mea a ajuns pentru Mine ca un leu în pădure; şi-a ridicat glasul împotriva Mea: de aceea am urât-o.

9. Moştenirea Mea este pentru Mine o pasăre răpitoare pestriţăSau „o hienă lacomă“. Păsările răpitoare din jur sunt împotriva ei. Mergeţi*, adunaţi toate fiarele câmpului, aduceţi-le să mănânce!

10. Mulţi* păstori au distrus via* Mea, au călcat* în picioare partea Mea, au prefăcut partea Mea plăcută într-un pustiu părăsit.

11. Au prefăcut-o într-o pustietate; pustiită, ea jeleşte* înaintea Mea; toată ţara este pustiită*, pentru că nu este nici un om* care s-o pună la inimă“.

12. Pe toate înălţimile golaşe în pustiu au venit prădători; pentru că sabia Domnului mistuie de la o margine a ţării şi până la cealaltă margine a ţării: nici unulLit. „nici o carne“ n-are pace.

13. Au semănat* grâu şi au secerat spini; s-au trudit şi n-au nici un folos. Ruşinaţi-vă deci de veniturile voastre, din cauza aprinderii mâniei Domnului.

14. „Aşa zice Domnul împotriva tuturor vecinilor Mei cei răi, care se ating* de partea pe care am dat-o poporului Meu Israel s-o moştenească: «Iată, îi voi smulge* din ţara lor şi voi smulge casa lui Iuda din mijlocul lor.

15. Şi va fi aşa: după* ce îi voi smulge, Mă voi întoarce şi voi avea milă de ei şi-i voi aduce înapoi* pe fiecare la moştenirea lui şi pe fiecare în ţara lui.

16. Şi va fi aşa: dacă vor învăţa cu tot dinadinsul căile poporului Meu, ca să jure* pe Numele Meu: «Viu este Domnul!», cum au învăţat pe poporul Meu să jure* pe Baal, atunci vor fi zidiţi* în mijlocul poporului Meu.

17. Şi dacă nu vor asculta, voi smulge* cu desăvârşire naţiunea aceea şi o voi nimici»“, zice Domnul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)