Ieremia

Capitolul 27

Sfatul lui Ieremia

1. ✸ La începutul împărăţiei lui IoiachimUnele ms. „Zedechia“, fiul lui Iosia, împăratul* lui Iuda, a fost cuvântul acesta de la Domnul către Ieremia,

2. zicând: Aşa îmi zice Domnul: „Fă-ţi legături şi juguri şi pune-le* pe grumazul tău;

3. şi trimite-le împăratului Edomului şi împăratului Moabului şi împăratului fiilor lui Amon şi împăratului Tirului şi împăratului Sidonului prin mâna solilor care vin la Ierusalim, la Zedechia, împăratul lui Iuda.

4. Şi porunceşte-le să spună stăpânilor lor: Aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: Aşa să spuneţi stăpânilor voştri:

5. «Eu am făcut* pământul, pe om şi pe animal, care sunt pe suprafaţa pământului, cu puterea Mea cea mare şi cu braţul Meu cel întins; şi l-am dat* cui a fost drept în ochii Mei.

6. Şi acum* Eu am dat toate ţările acestea în mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, robul* Meu, şi i-am dat chiar şi fiarele* câmpului ca să-i slujească.

7. Şi toate* naţiunile îi vor sluji, lui şi fiului său şi fiului fiului său, până când va veni timpul* ţării lui şi multe naţiuni şi împăraţi mari îl vor înrobi* şi pe el.

8. Şi va fi aşa: pe naţiunea sau împărăţia care nu-i va sluji lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi care nu-şi va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului, pe naţiunea aceea o voi pedepsiSau „o voi cerceta“», zice Domnul, «cu sabia şi cu foametea şi cu ciuma, până când îi voi nimici prin mâna lui.

9. Dar voi să nu ascultaţi de profeţii voştri, nici de ghicitorii voştri, nici de visurile voastre, nici de prezicătorii voştri, nici de vrăjitorii voştri, care vă vorbesc, zicând: «Nu-i veţi sluji împăratului Babilonului!»

10. Pentru că ei vă profeţesc* minciună, ca să fiţi duşi departe de ţara voastră şi ca Eu să vă alung şi să pieriţi.

11. Dar pe naţiunea care îşi va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului şi-i va sluji, o voi lăsa să rămână încă în ţara ei», zice Domnul, «şi o vor lucra şi vor locui în ea»“.

12. Şi i-am vorbit lui Zedechia*, împăratul lui Iuda, după toate cuvintele acestea, zicând: „Plecaţi-vă grumajii sub jugul împăratului Babilonului şi slujiţi-i, lui şi poporului lui, şi trăiţi!

13. De ce să muriţi*, tu şi poporul tău, de sabie, de foamete şi de ciumă, cum a spus Domnul despre naţiunea care nu-i va sluji împăratului Babilonului?

14. Şi nu ascultaţi de cuvintele profeţilor care vă vorbesc, zicând: «Nu-i veţi sluji împăratului Babilonului!», pentru că ei vă profeţesc* minciună“.

15. „Deoarece nu Eu i-am trimis“, zice Domnul, „şi ei profeţesc minciună în Numele Meu, ca să vă alung şi să pieriţi, voi şi profeţii care vă profeţesc“.

16. Şi am vorbit preoţilor şi la tot poporul acesta, zicând: Aşa zice Domnul: „Nu ascultaţi de cuvintele profeţilor voştri care vă profeţesc, zicând: «Iată, vasele* casei Domnului vor fi aduse înapoi din Babilon, acum, curând», pentru că ei vă profeţesc minciună.

17. Nu-i ascultaţi: slujiţi împăratului Babilonului şi trăiţi! De ce să ajungă cetatea aceasta un pustiu?

18. Iar dacă ei sunt profeţi şi dacă este cuvântul Domnului cu ei, să se roage acum Domnului oştirilor, ca să nu fie duse la Babilon vasele care au fost lăsate în casa Domnului şi în casa împăratului lui Iuda şi în Ierusalim“.

19. Pentru că aşa zice Domnul oştirilor despre stâlpi* şi despre mare şi despre postamente şi despre celelalte vase care au fost lăsate în cetatea aceasta,

20. pe care nu le-a luat Nebucadneţar, împăratul Babilonului, când a deportat din Ierusalim* la Babilon pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, şi pe toate căpeteniile lui Iuda şi ale Ierusalimului:

21. Pentru că aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, despre vasele care au fost lăsate în casa Domnului şi în casa împăratului lui Iuda şi în Ierusalim:

22. „Ele vor fi duse* la Babilon şi vor fi acolo până în ziua când le voi cerceta* Eu“, zice Domnul, „şi le voi sui* din nou şi le voi aduce înapoi în locul acesta“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)