Ieremia

Capitolul 21

Dărâmarea Ierusalimului profeţită lui Zedechia

1. ✸ Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia, când împăratul Zedechia a trimis la el pe Paşhur*, fiul lui Malchiia, şi pe preotul Ţefania*, fiul lui Maaseia,

2. zicând: „Întreabă*, te rog, pe Domnul pentru noi; pentru că NebucadneţarEbr. „Nebucadreţar“, deseori în cărţile Ieremia şi Ezechiel, împăratul Babilonului, face război împotriva noastră; poate că Domnul va lucraSau „dacă va fi ca Domnul să lucreze“ pentru noi după toate lucrările Lui minunate, ca el să se depărtezeLit. „să se suie“ de la noi“.

3. Şi Ieremia le-a zis: „Aşa să-i spuneţi lui Zedechia:

4. Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi întoarce înapoi armele de război care sunt în mâna voastră, cu care vă luptaţi în afara zidului împotriva împăratului Babilonului şi împotriva caldeenilor care vă împresoară, şi le voi strânge* în mijlocul cetăţii acesteia.

5. Şi voi lupta Eu Însumi împotriva voastră cu mână întinsă* şi cu braţ puternic şi cu mânie şi cu furie şi cu aprindere mare.

6. Şi voi lovi pe locuitorii cetăţii acesteia, şi pe om şi pe animal, şi vor muri de o ciumă cumplităLit. „mare“!»“

7. „Şi după aceea“, zice Domnul, „voi da* pe Zedechia, împăratul lui Iuda, şi pe slujitorii lui şi pe popor şi pe cei care au rămas în cetatea aceasta din ciumă, din sabie şi din foamete, în mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi în mâna vrăjmaşilor lor şi în mâna celor care le caută viaţa; şi el îi va lovi cu ascuţişul sabiei: nu-i va cruţa*, nici nu va avea milă şi nici nu se va îndura.

8. Şi să zici poporului acestuia: Aşa zice Domnul: «Iată, vă pun* înainte calea vieţii şi calea morţii.

9. Cine va rămâne* în cetatea aceasta va muri de sabie sau de foamete sau de ciumă; dar cine va ieşi şi se va predaLit. „şi va cădea la“ caldeenilor care vă împresoară va trăi şi viaţa lui îi va fi drept pradă*.

10. Pentru că Eu Mi-am îndreptat faţa* împotriva cetăţii acesteia spre rău, şi nu spre bine», zice Domnul: «ea va fi dată în mâna* împăratului Babilonului şi el o va arde* cu foc»“.

11. Şi despre casa împăratului lui Iuda, ascultaţi cuvântul Domnului:

12. Casă a lui David, aşa zice Domnul:

„Judecaţi cu dreptate* dimineaţa* şi scăpaţi pe cel prădat din mâna asupritorului, ca nu cumva să izbucnească mânia Mea ca un foc şi să ardă şi să nu fie cine să-l stingă, din cauza răutăţii faptelor voastre.

13. ✡ Iată, sunt împotriva* ta, locuitoare a văii*, stânca şesuluiEbr. „Mişor“, termen utilizat în general pentru ţinutul Moabului, dar aici, pentru Ierusalim“, zice Domnul, „împotriva voastră, care ziceţi: «Cine* va coborî împotriva noastră şi cine va intra în locuinţele noastre?»

14. Şi vă voi pedepsi după rodul* faptelor voastre“, zice Domnul, „şi voi aprinde un foc în pădurea lui şi va mistui toate* împrejurimile lui“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)