Ieremia

Capitolul 43

Ieremia târât în Egipt

1. Şi a fost aşa: când a terminat Ieremia de vorbit întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, cu care îl trimisese Domnul Dumnezeul lor la ei, toate cuvintele acestea,

2. atunci Azaria*, fiul lui Hoşaia, şi Iohanan, fiul lui Careah, şi toţi bărbaţii aceia îngâmfaţi au vorbit, zicându-i lui Ieremia: „Spui minciună! Domnul Dumnezeul nostru nu te-a trimis să zici: «Nu mergeţi în Egipt ca să locuiţi temporar acolo»,

3. ci Baruc, fiul lui Neriia, te întărâtă împotriva noastră, ca să ne dai în mâna caldeenilor, să ne omoare şi să ne deporteze în Babilon“.

4. Şi Iohanan, fiul lui Careah, şi toate căpeteniile oştirilor şi tot poporul n-au ascultat de glasul Domnului, ca să locuiască în ţara lui Iuda.

5. Ci Iohanan, fiul lui Careah, şi toate căpeteniile oştirilor au luat* pe toată rămăşiţa lui Iuda care se întorsese din toate naţiunile pe unde fuseseră alungaţi, ca să locuiască temporar în ţara lui Iuda:

6. pe bărbaţi şi pe femei şi pe copii şi pe fiicele* împăratului şi pe orice* suflet pe care îl lăsase Nebuzaradan, căpetenia gărzii, cu Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, şi pe profetul Ieremia şi pe Baruc, fiul lui Neriia,

7. şi au intrat în ţara Egiptului, pentru că n-au ascultat de glasul Domnului. Şi au venit până la Tahpanes*.

8. Şi cuvântul Domnului a fost către Ieremia în Tahpanes,

9. zicând: „Ia în mâna ta nişte pietre mari şi ascunde-le în lut, în cuptorul de cărămizi care este la intrarea casei lui Faraon în Tahpanes, înaintea ochilor bărbaţilor lui IudaLit. „bărbaţilor iudei“,

10. şi spune-le: Aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi trimite şi voi lua pe Nebucadneţar, împăratul Babilonului, robul* Meu, şi voi pune tronul lui deasupra pietrelor acestora pe care le-am ascuns şi el îşi va întinde cortul împărătesc deasupra lor.

11. Şi el va veni* şi va lovi ţara Egiptului: pe cei rânduiţi pentru* moarte, la moarte; şi pe cei pentru captivitate, la captivitate; şi pe cei pentru sabie, sabiei!

12. Şi voi aprinde un foc în casele dumnezeilor* Egiptului şi elNebucadneţar le va arde, iar pe ei îi va duce captivi; şi se va acoperi cu ţara Egiptului cum se îmbracă păstorul cu haina lui, şi va ieşi de acolo în pace.

13. Şi va sfărâma stâlpiiSau „obeliscurile“ din Bet-ŞemeşTemplul soarelui, numit de greciHeliopolis, iar de egipteni,On – care este în ţara Egiptului – şi va arde cu foc casele dumnezeilor Egiptului»“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)