Ieremia

Capitolul 9

Plângere pentru stricăciunea poporului

1. De mi-ar fi capul* ape şi ochiul meu izvor de lacrimi, ca să-i plâng zi şi noapte pe cei ucişi ai fiicei poporului meu!

2. De aş avea în pustiu un loc de poposire pentru călători, ca să las pe poporul meu şi să mă duc de la ei! Pentru că toţi sunt adulteri*, o adunare de necredincioşi.

3. „Şi îşi întind* limba, arcul lor de minciună, şi sunt viteji în ţară, dar nu pentru adevăr; pentru că merg din rău în rău şi pe Mine nu Mă cunosc*“, zice Domnul.

4. „Păziţi-vă* fiecare de aproapeleCuvântul ebr. înseamnă: prieten, aproape, frate, iubit lui şi nu vă încredeţi în nici un frate. Pentru că orice frate se poartă cu înşelăciune şi orice prieten umblă* cu defăimări.

5. Şi fiecare îl înşală pe aproapele său; şi nu spun adevărul şi îşi deprind limba să vorbească minciună, se trudesc să facă nelegiuire.

6. Locuinţa ta este în mijlocul înşelăciunii; din cauza înşelăciunii, ei refuză să Mă cunoască“, zice Domnul.

7. De aceea, aşa zice Domnul oştirilor:

„Iată, îi voi topiA topi în foc, a curăţa* şi îi voi încerca. Căci ce altceva aş putea face* cu fiica poporului Meu?

8. Limba lor este o săgeată ucigătoareSau „ascuţită“, vorbeşte* amăgire; cu gura lui el vorbeşte* de pace cu aproapele său, dar în inima lui el îşi întinde cursa lui.

9. Să nu-i pedepsesc* Eu pentru aceste lucruri?“ zice Domnul, „să nu se răzbune sufletul Meu pe o naţiune ca aceasta?“

10. ✡ Pentru munţi voi ridica o plângere şi un bocet, iar pentru păşunile pustiului*, o cântare de jaleÎnsoţită de instrumente sau de bătăi în piept. Pentru că sunt arse de tot, încât nici un om nu trece prin ele şi nu se aude glasul vitelor. Atât pasărea cerurilor cât şi fiara* au fugit, s-au dus.

11. „Şi voi face Ierusalimul grămezi*, o vizuină* de şacali, şi voi face cetăţile lui Iuda un pustiu fără locuitori“.

12. Cine* este omul înţelept, ca să înţeleagă aceasta? Şi cui i-a vorbit gura Domnului, ca s-o spună? Pentru ce este nimicită ţara, arsă ca pustiul, încât nimeni nu trece prin ea?

13. Şi Domnul a zis: „Pentru că au părăsit legea Mea, pe care le am pus-o înainte, şi n-au ascultat de glasul Meu, nici n-au umblat după el,

14. ci au umblat* după încăpăţânarea inimii lor şi după baali, cum i-au învăţat* părinţii lor“,

15. de aceea, aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi hrăni* poporul acesta cu pelin* şi-i voi adăpa cu apă cu fiere;

16. şi-i voi împrăştia* printre naţiunile pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici părinţii lor. Şi voi trimite* sabia în urma lor, până când îi voi nimici“.

17. Aşa zice Domnul oştirilor:

„Luaţi seama şi chemaţi să vină bocitoarele*! Şi trimiteţi după femeile pricepute ca să vină!“

18. Şi să se grăbească şi să înalţe o plângere pentru noi, şi ochii noştri să verse* lacrimi şi din pleoapele noastre să izvorască ape!

19. Pentru că un glas de jale se aude din Sion: „Cât suntem de prădaţi, foarte ruşinaţi*! Pentru că am părăsit ţara, pentru că ne-au dărâmat locuinţele!“

20. Ascultaţi deci, femeilor, cuvântul Domnului şi să primească urechea voastră cuvântul gurii Lui şi învăţaţi-le pe fiicele voastre o plângere şi fiecare pe vecina sa o cântare de jale!

21. Pentru că moartea s-a suit prin ferestrele noastre, a pătruns în palatele noastre, ca să-i nimicească pe pruncii* din stradă, pe tinerii de pe drumurile mari.

22. Spune: „Aşa zice Domnul:

«Da, trupul mort al omuluiEbr. „adam“ va cădea ca gunoiul* pe suprafaţa câmpului şi ca snopul în urma secerătorului şi nu va fi cine să adune!»“

23. Aşa zice Domnul:

„Să nu se laude înţeleptul* cu înţelepciunea lui şi să nu se laude cel puternic cu puterea lui; să nu se laude bogatul cu bogăţia lui;

24. ci cel* care se laudă, să se laude cu aceasta: că înţelege şi că Mă cunoaşte, că Eu sunt Domnul, care fac îndurare, judecată şi dreptate pe pământ, pentru că în acestea* Îmi găsesc plăcerea“, zice Domnul.

25. „Iată, vin zile“, zice Domnul, „când îi voi pedepsi* pe toţi cei care sunt circumcişi cu cei care sunt necircumcişiSau „pe toţi cei circumcişi care sunt necircumcişi“,

26. pe Egipt şi pe Iuda şi pe Edom şi pe fiii lui Amon şi pe Moab şi pe toţi cei care îşi taie* laturile părului, care locuiesc în pustiu; pentru că toate naţiunile sunt necircumcise şi toată casa lui Israel este necircumcisă în inimă*“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)