Ieremia

Capitolul 29

Scrisoarea către cei din captivitate

1. ✸ Şi acestea sunt cuvintele scrisorii pe care a trimis-o profetul Ieremia, din Ierusalim către rămăşiţa bătrânilor deportaţi şi către preoţi şi către profeţi şi către tot poporul pe care îl deportase Nebucadneţar din Ierusalim la Babilon

2. (după ce împăratul Ieconia* şi împărăteasaÎmpărăteasa mamă, şi famenii, căpeteniile lui Iuda şi ale Ierusalimului, şi tâmplariiSau „meşterii“ şi fierarii plecaseră din Ierusalim),

3. prin mâna lui Eleasa, fiul lui Şafan, şi Ghemaria, fiul lui Hilchia (pe care Zedechia, împăratul lui Iuda, îi trimisese la Babilon, la Nebucadneţar, împăratul Babilonului), zicând:

4. Aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, către toţi cei captivi, pe care Eu i-am deportat din Ierusalim la Babilon:

5. „Construiţi* case şi locuiţi în ele şi plantaţi grădini şi mâncaţi-le rodul.

6. Luaţi-vă soţii şi naşteţi fii şi fiice şi luaţi soţii pentru fiii voştri şi daţi pe fiicele voastre unor soţi, ca să nască fii şi fiice, şi înmulţiţi-vă acolo şi nu scădeţi ca număr.

7. Şi căutaţi pacea cetăţii în care v-am deportat şi rugaţi vă* Domnului pentru ea, pentru că în pacea ei veţi avea pace“.

8. Pentru că aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Să nu vă înşele* profeţii voştri, care sunt în mijlocul vostru, şi ghicitorii voştri şi nu ascultaţi de visurile voastre pe care vă place să le visaţiSau „pe care voi le faceţi să fie visate“.

9. Pentru că ei vă profeţesc* minciună în Numele Meu: nu Eu i-am trimis“, zice Domnul.

10. Pentru că aşa zice Domnul: „După ce se vor împlini şaptezeci* de ani pentru Babilon, vă voi cerceta şi voi împlini faţă de voi cuvântul Meu cel bun, făcându-vă să vă întoarceţi în locul acesta.

11. Pentru că Eu cunosc gândurile pe care le amLit. „gândurile pe care le gândesc“; sau „planurile pe care le plănuiesc“ cu privire la voi“, zice Domnul, „gânduri de pace, şi nu de rău, ca să vă dau un viitorSau „un sfârşit“ şi o speranţă.

12. Şi voi Mă veţi chema* şi veţi merge şi Mă veţi ruga, şi Eu vă voi asculta.

13. Şi Mă veţi* căuta şi Mă veţi găsi, pentru că Mă veţi căuta cu toată* inima voastră

14. şi voi fi găsit* de voi“, zice Domnul. „Şi voi întoarce captivitatea voastră şi vă voi aduna* dintre toate naţiunile şi din toate locurile unde v-am alungat“, zice Domnul, „şi vă voi aduce din nou în locul de unde v-am deportat“.

15. Dacă ziceţi: „Domnul ne-a ridicat profeţi în Babilon“, da,

16. aşa zice Domnul despre împăratul care stă pe tronul lui David şi despre tot poporul care locuieşte în cetatea aceasta, fraţii voştri care n-au mers cu voi în deportare;

17. aşa zice Domnul oştirilor: „Iată, voi trimite împotriva lor sabia*, foametea şi ciuma şi-i voi face ca smochinele* stricate care, de rele ce sunt, nu se pot mânca.

18. Şi-i voi urmări* cu sabia, cu foametea şi cu ciuma şi-i voi da să fie alungaţi încoace şi încoloSau „să fie de groază“ în toate împărăţiile pământului, să fie un blestem* şi o pustietateSau „o uimire“ şi o pricină de fluierare şi o batjocură printre toate naţiunile unde îi voi alunga;

19. pentru că n-au ascultat de cuvintele Mele“, zice Domnul, „cu care i-am trimis* la ei pe slujitorii Mei, profeţii, trezindu-i de dimineaţă şi trimiţându-i. Şi voi n-aţi ascultat“, zice Domnul.

20. „Ascultaţi deci cuvântul Domnului, voi toţi cei deportaţi, pe care v-am trimis din Ierusalim la Babilon:

21. Aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, despre Ahab, fiul lui Colaia, şi despre Zedechia, fiul lui Maaseia, care vă profeţesc minciună în Numele Meu: «Iată, îi voi da în mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi-i va lovi înaintea ochilor voştri.

22. Şi din ei se va face un blestem* de către toţi cei deportaţi ai lui Iuda, care sunt în Babilon, zicând: «Să-ţi facă Domnul ca lui Zedechia şi ca lui Ahab, pe care i-a fript* în foc împăratul Babilonului!»

23. Pentru că au făcut nebunie* în Israel şi au comis adulter cu soţiile celor apropiaţi ai lor şi au spus cuvinte de minciună în Numele Meu, ceea ce nu le-am poruncit; şi Eu sunt Cel care ştiu şi sunt martor»“, zice Domnul.

24. Şi-i vei vorbi lui Şemaia nehelamitul,

25. zicând: Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, zicând: „Fiindcă ai trimis scrisori în numele tău către tot poporul care este în Ierusalim şi către Ţefania* fiul lui Maaseia, preotul, şi către toţi preoţii,

26. zicând: «Domnul te-a pus preot în locul preotului Iehoiada (ca să fie supraveghetori* în casa Domnului), pentru orice om care este nebun* şi se face singur profet, ca să-l pui în butuci* şi în fiare pentru gât.

27. Şi acum, de ce nu l-ai mustrat pe Ieremia din Anatot care vă profeţeşte?

28. Pentru că el a trimis la noi, la Babilon, zicând: «EaCaptivitatea va fi lungă; construiţi* case şi locuiţi în ele şi plantaţi grădini şi mâncaţi-le rodul»“.

29. Şi preotul Ţefania a citit scrisoarea aceasta în auzul profetului Ieremia.

30. Şi cuvântul Domnului a fost către Ieremia,

31. zicând: „Trimite la toţi cei deportaţi, zicând: Aşa zice Domnul despre Şemaia nehelamitul: «Fiindcă Şemaia v-a profeţit şi Eu nu l-am trimis* şi v-a făcut să vă încredeţi în minciună»,

32. de aceea, aşa zice Domnul: «Iată, voi pedepsi pe Şemaia nehelamitul şi sămânţa lui; nu va avea nici un om care să locuiască în poporul acesta, nici nu va vedea binele pe care-l voi face poporului Meu», zice Domnul, «pentru că a îndemnat la răzvrătire* împotriva Domnului»“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)