Ieremia

Capitolul 34

Înştiinţare către Zedechia

1. ✸ Cuvântul care a fost către Ieremia de la Domnul, când* Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi toată oştirea lui şi toate împărăţiile* pământului de sub stăpânirea mâinii lui şi toate popoarele se luptau împotriva Ierusalimului şi împotriva tuturor cetăţilor lui,

2. zicând: Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: „Mergi şi vorbeşte-i lui Zedechia*, împăratul lui Iuda, şi spune-i: Aşa zice Domnul: «Iată, voi da* cetatea aceasta în mâna împăratului Babilonului şi el o va arde* cu foc.

3. Şi tu* nu vei scăpa din mâna lui, ci vei fi prins negreşit şi vei fi dat în mâna lui şi ochii tăi vor vedea ochii împăratului Babilonului şi gura lui va vorbi cu gura ta şi vei merge la Babilon»“.

4. Totuşi ascultă cuvântul Domnului, Zedechia, împărate al lui Iuda. Aşa zice Domnul despre tine:

5. „Nu vei muri de sabie; vei muri în pace; şi cum au ars* miresme părinţilor tăi, vechilor împăraţi care au fost mai înainte de tine, tot aşa îţi vor arde* şi ţie şi te vor plânge*, zicând: «Vai, stăpâne!» pentru că Eu am rostit cuvântul acesta“, zice Domnul.

6. Şi profetul Ieremia a spus toate cuvintele acestea lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în Ierusalim.

7. Şi oştirea împăratului Babilonului se lupta împotriva Ierusalimului şi împotriva tuturor cetăţilor lui Iuda care rămăseseră, împotriva Lachisului şi împotriva Azechei, pentru că aceste cetăţi* întărite rămăseseră neluate printre cetăţile lui Iuda.

Eliberarea robilor

8. Cuvântul care a fost către Ieremia de la Domnul, după ce împăratul Zedechia încheiase un legământ cu tot poporul care era în Ierusalim, ca să le anunţe eliberarea*,

9. ca fiecare să lase* liber pe robul său şi fiecare pe roaba sa, evreu sau evreică, pentru ca nimeni* să nu facă robi din ei, din vreun iudeu, fratele său.

10. Şi toate căpeteniile şi tot poporul care intrase în legământ au ascultat, ca fiecare să lase liber pe robul său şi fiecare pe roaba sa, ca să nu-i mai facă robi: au ascultat şi le-au dat drumul.

11. Dar după aceea* s-au întors şi i-au luat înapoi pe robii şi pe roabele pe care-i lăsaseră liberi şi i-au supus ca robi şi roabe.

12. Şi cuvântul Domnului a fost către Ieremia de la Domnul,

13. zicând: Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: „Eu am încheiat un legământ cu părinţii voştri în ziua când i-am scos din ţara Egiptului, din casa robilor,

14. zicând: «La sfârşitul a şapte* ani să lăsaţi să plece, fiecare pe fratele său evreu care s-a vândutSau „ţi-a fost vândut“ ţie şi ţi-a slujit şase ani: să-l laşi să plece liber de la tine». Dar părinţii voştri nu M-au ascultat, nici nu şi-au plecat urechea.

15. Şi voi, voi v-aţi întors astăzi şi aţi făcut ce este drept în ochii Mei, anunţând fiecare eliberarea aproapelui său; şi aţi încheiat un legământ* înaintea Mea în casa* care se numeşte după Numele Meu,

16. dar v-aţi întors şi aţi profanat* Numele Meu şi aţi luat înapoi fiecare pe robul său şi fiecare pe roaba sa, pe care i-aţi lăsat liberi, după dorinţa lor, şi i-aţi supus, ca să vă fie robi şi roabe“.

17. De aceea, aşa zice Domnul: „Voi nu M-aţi ascultat ca să anunţaţi eliberarea*, fiecare fratelui său şi fiecare aproapelui său. Iată“, zice Domnul, „Eu vă anunţ libertatea sabiei*, a ciumei şi a foametei şi vă voi da să fiţi alungaţi încoace şi încoloSau „să fiţi de groază“ printre toate împărăţiile* pământului.

18. Şi-i voi da pe oamenii care au călcat legământul Meu, care n-au împlinit cuvintele legământului pe care l-au încheiat înaintea Mea (viţelul pe care l-au tăiat* în două şi au trecut printre bucăţile lui),

19. pe căpeteniile lui Iuda şi pe căpeteniile Ierusalimului, pe fameni şi pe preoţi şi pe tot poporul ţării care a trecut printre bucăţile viţelului;

20. da, îi voi da în mâna vrăjmaşilor lor şi în mâna celor care le caută viaţa; şi trupurile* lor moarte vor fi hrană pentru păsările cerurilor şi pentru fiarele pământului.

21. Şi voi da pe Zedechia, împăratul lui Iuda, şi pe căpeteniile lui în mâna vrăjmaşilor lor şi în mâna celor care le caută viaţa şi în mâna oştirii împăratului Babilonului care s-a retras* de la voi.

22. Iată, Eu poruncesc“, zice Domnul, „şi-i voi aduce* din nou la cetatea aceasta şi vor lupta împotriva ei şi o vor lua* şi o vor arde cu foc. Şi voi face* cetăţile lui Iuda un pustiu fără* locuitori“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)