Ieremia

Capitolul 42

Fuga în Egipt

1. Şi toate căpeteniile oştirilor şi Iohanan*, fiul lui Careah, şi Iezania, fiul lui Hoşaia, şi tot poporul, de la mic până la mare, s-au apropiat

2. şi i-au zis profetului Ieremia: „Fie bine primităLit. „Să cadă“ acum cererea noastră înaintea ta şi roagă-te* pentru noi Domnului Dumnezeului tău, pentru toată rămăşiţa aceasta – pentru că din mulţi* am rămas puţini, după cum ne văd ochii tăi –

3. ca Domnul Dumnezeul tău să ne arate calea* pe care să umblăm şi lucrul pe care să-l facem“.

4. Şi profetul Ieremia le-a zis: „Am auzit; iată, mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru după cuvintele voastre. Şi va fi aşa: orice* cuvânt vă va răspunde Domnul, vă voi spune; nu voi ascunde* nimic de voi“.

5. Şi ei i-au zis lui Ieremia: „Domnul să fie* între noi un martor adevărat şi credincios, dacă nu vom face după orice cuvânt pentru care te va trimite Domnul Dumnezeul tău la noi.

6. Fie bine, fie rău, vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru la care te trimitem, ca să ne fie bine*, când vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru“.

7. Şi a fost aşa: după trecerea a zece zile, cuvântul Domnului a fost către Ieremia.

8. Şi el a chemat pe Iohanan, fiul lui Careah, şi pe toate căpeteniile oştirilor care erau cu el şi pe tot poporul, de la mic până la mare,

9. şi le-a zis: Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel la care m-aţi trimis să înfăţişez cererea voastră înaintea Lui:

10. „Dacă veţi locui încă în ţara aceasta, vă voi zidi* şi nu voi surpa, şi vă voi sădi şi nu voi smulge; pentru că Mă întorc* de la răul pe care vi l-am făcut.

11. Nu vă temeţi de împăratul Babilonului, de care vă este frică; nu vă temeţi de el“, zice Domnul, „pentru că Eu voi fi* cu voi ca să vă salvez şi să vă scap din mâna lui.

12. Şi vă voi arăta îndurări*, ca el să aibă milă de voi şi să vă întoarcă la pământul vostru“.

13. Dar dacă veţi zice*: „Nu vom locui în ţara aceasta“, aşa ca să nu ascultaţi de glasul Domnului Dumnezeului vostru,

14. zicând: „Nu, ci vom merge în ţara Egiptului, unde nu vom vedea război, nici nu vom auzi glas de trâmbiţă, nici nu vom flămânzi de pâine, şi vom locui acolo“;

15. şi acum, ascultaţi deci cuvântul Domnului, voi, rămăşiţă a lui Iuda: Aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Dacă vă veţi îndrepta* în adevăr feţele ca să meargă în Egipt* şi să vă duceţi ca să locuiţi temporar acolo,

16. atunci va fi aşa: sabia de care vă temeţi* vă va ajunge acolo, în ţara Egiptului, şi foametea de care vă este frică vă va urmări acolo, în Egipt, şi veţi muri acolo.

17. Şi va fi aşa: toţi oamenii care şi au îndreptat faţa ca să meargă în Egipt să locuiască temporar acolo vor muri* de sabie, de foamete sau de ciumă; şi nici unul* din ei nu va rămâne, nici nu va scăpa de răul pe care-l voi aduce asupra lor“.

18. Pentru că aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „După cum mânia Mea şi furia Mea s-au vărsat* asupra locuitorilor Ierusalimului, aşa se va vărsa furia Mea asupra voastră, când veţi merge în Egipt; şi veţi fi o urâciune şi o groază şi un blestem* şi o batjocură şi nu veţi mai vedea locul acesta“.

19. Domnul a zis către voi, rămăşiţă a lui Iuda: „Nu mergeţi* în Egipt! Să ştiţi bine că astăzi v am înştiinţat“.

20. Pentru că v-aţi înşelatSau „v-aţi rătăcit“ singuri în sufletele voastre când m-aţi trimis la Domnul Dumnezeul vostru, zicând: „Roagă-te* pentru noi Domnului Dumnezeului nostru şi spune-ne după toate câte va zice Domnul Dumnezeul nostru şi vom face“.

21. Şi eu v-am spus astăzi, dar voi n-aţi ascultat de glasul Domnului Dumnezeului vostru în nimic din cele pentru care m-a trimis El la voi.

22. Şi acum, să ştiţi bine că veţi muri* de sabie, de foamete sau de ciumă, în locul unde doriţi să mergeţi ca să locuiţi temporar.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)