Ieremia

Capitolul 30

Restabilirea lui Israel

1. ✸ Cuvântul care a fost către Ieremia de la Domnul, zicând:

2. Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel, zicând: „Scrie într-o carte toate cuvintele pe care ţi le-am spus.

3. Pentru că, iată, vin zile“, zice Domnul, „când îi voi întoarce* pe captiviiLit. „captivitatea“ poporului Meu, pe Israel şi pe Iuda“, zice Domnul; „şi-i voi întoarce în ţara* pe care am dat-o părinţilor lor şi o vor stăpâni“.

4. Şi acestea sunt cuvintele pe care le-a spus Domnul despre Israel şi despre Iuda;

5. pentru că aşa zice Domnul:

„Glas de groază am auzit, de spaimă şi nu de pace.

6. Întrebaţi acum şi vedeţi dacă naşte vreun bărbat! De ce văd pe orice bărbat cu mâinile pe coapsele sale, ca o femeie* la naştere, şi toate feţele au devenit palide?

7. Vai, pentru că mare* este ziua aceea! Nici una nu este* asemenea ei; şi este timp de necaz pentru Iacov; dar el va fi salvat din el.

8. Şi va fi aşa: în ziua aceea“, zice Domnul oştirilor, „voi sfărâma jugul lui de pe grumazul tău şi-ţi voi rupe legăturile; şi străinii nu-l vor mai înrobi.

9. Ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor* şi lui David, împăratul lor, pe care li-l voi ridica*.

10. Şi tu, robul Meu Iacov, nu te teme*“, zice Domnul, „nici nu te înspăimânta, Israele; pentru că, iată, te voi salva din ţara cea îndepărtată*, şi sămânţa ta din ţara captivităţii lor. Şi Iacov se va întoarce şi va avea odihnă şi va fi în siguranţă şi nimeni nu-l va înspăimânta.

11. Pentru că Eu sunt cu tine“, zice Domnul, „ca să te salvez; pentru că voi nimiciLit. „voi face nimicire“* toate naţiunile unde te-am împrăştiat; dar pe tine* nu te voi nimiciLit. „voi face nimicire“, ci te voi mustra cu judecată* şi nu te voi lăsa cu totul nepedepsitSau „nu te voi socoti nicidecum nevinovat““.

12. Pentru că aşa zice Domnul:

„LovituraLit. „spărtura“* ta este fără vindecare, rana ta este dureroasăSau „greu de vindecat“, „mortală“.

13. Nu este cine să-ţi apere cauza, ca să-ţi lege rana; pentru tine nu sunt doctorii* de vindecare.

14. Toţi iubiţii* tăi te-au uitat: nu te caută. Pentru că te-am lovit cu o lovitură de vrăjmaş*, cu o pedeapsă de om nemilos* pentru mărimea* nelegiuirii tale: pentru că multe sunt păcatele tale.

15. De ce strigi* pentru ranaLit. „spărtura“ ta? Durerea ta este fără vindecare; ţi am făcut acestea pentru mărimea nelegiuirii tale, pentru că multe sunt păcatele tale.

16. ✡ De aceea toţi cei care te mănâncă* vor fi mâncaţi; şi toţi vrăjmaşii tăi, toţi vor merge în captivitate; şi cei care te despoaie vor fi despuiaţi; şi pe toţi cei care te prădează îi voi da ca pradă.

17. Pentru că îţi voi da din nou sănătateSau „îţi voi lega rănile“* şi te voi vindeca de rănile tale“, zice Domnul. „Pentru că te-au numit: «Cel alungat», zicând: «Acesta este Sionul de care nu întreabă nimeni»“.

18. Aşa zice Domnul:

„Iată, îi voi întoarce* pe captiviiLit. „captivitatea“ corturilor lui Iacov şi voi avea milă* de locuinţeleSau „corturile“ lui; şi cetatea va fi reconstruită pe mormanulSau „pe dealul“ ei de ruine şi palatul va fi locuit după obiceiul său.

19. Şi din* ele se vor înălţa cântările de mulţumire şi glasul celor care se bucură. Şi-i voi înmulţi* şi nu se vor împuţina; şi-i voi onora şi nu vor fi dispreţuiţi.

20. Şi fiii lui vor fi ca mai înainte* şi adunarea lui se va întări înaintea Mea şi-i voi pedepsi pe toţi asupritorii lui.

21. Şi căpetenia lui va fi din el şi conducătorul* lui va ieşi din mijlocul lui; şi-l voi apropia*, şi el se va apropia de Mine. Pentru că cine este cel care îşi predăSau „îşi pune garanţie“ inima ca să se apropie de Mine?“ zice Domnul.

22. „Şi voi Îmi veţi fi popor* şi Eu vă voi fi Dumnezeu“.

23. ✡ „Iată, furtuna* Domnului, furia, izbucneşte; un vârtej care mătură tot se va abate pesteSau „va cădea pe“ capul celor răi.

24. Aprinderea mâniei Domnului nu se va întoarce până nu va face şi până nu va împlini gândurileSau „planurile“ inimii Sale; în zilele* din urmăSau „la sfârşitul zilelor“ o veţi înţelege“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)