Ieremia

Capitolul 13

Profeţirea captivităţii

1. ✸ Aşa mi-a zis Domnul: „Du-te şi cumpără-ţi un brâu* de in şi pune-l pe coapsele tale, dar să nu-l înmoi în apă“.

2. Şi am cumpărat brâul, după cuvântul* Domnului, şi l-am pus pe coapsele mele.

3. Şi cuvântul Domnului a fost către mine a doua oară,

4. zicând: „Ia brâul pe care l-ai cumpărat, care este pe coapsele tale, şi ridică-te, mergi la Eufrat* şi ascunde-l acolo în crăpătura stâncii“.

5. Şi m-am dus şi l-am ascuns lângă Eufrat, cum mi-a poruncit* Domnul.

6. Şi a fost aşa: după multe zile, Domnul mi-a zis: „Ridică-te, du-te la Eufrat şi ia de acolo brâul pe care-ţi poruncisem să-l ascunzi acolo“.

7. Şi m-am dus la Eufrat şi am săpat şi am luat brâul din locul în care-l ascunsesem; şi, iată, brâul era stricat şi nu era bun de nimic.

8. Atunci cuvântul Domnului a fost către mine,

9. zicând: Aşa zice Domnul: „În felul acesta voi distruge mândria* lui Iuda şi mândria cea mare a Ierusalimului.

10. Poporul acesta rău, care refuză* să asculte cuvintele Mele, care umblă* în încăpăţânarea inimii lui şi merge după alţi dumnezei, ca să le slujească şi să li se închine, va fi ca brâul acesta care nu este bun de nimic.

11. Căci, cum este lipit brâul de coapsele omului, aşa Îmi lipisem Eu toată casa lui Israel şi toată casa lui Iuda“, zice Domnul, „ca să-Mi fie* popor şi nume* şi laudă şi glorieSau „frumuseţe“, „podoabă“; dar ei n-au ascultat“.

12. „Şi tu le vei spune cuvântul acesta: Aşa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: «Orice burduf va fi umplut cu vin». Şi ei îţi vor zice: «Nu ştim noi că orice burduf va fi umplut cu vin?»

13. Atunci le vei spune: Aşa zice Domnul: «Iată, voi umple de beţie* pe toţi locuitorii ţării acesteia şi pe împăraţii care stau pe tronul lui David şi pe preoţi şi pe profeţi şi pe toţi locuitorii Ierusalimului.

14. Şi-i voi zdrobi* pe unul de altul şi pe părinţi şi pe fii împreună», zice Domnul. «Nu Mă voi îndura, nici nu voi cruţa, nici nu voi avea milă ca să nu-i nimicesc»“.

15. Ascultaţi şi plecaţi urechea, nu vă îngâmfaţi*, pentru că Domnul a vorbit.

16. Daţi* glorie Domnului Dumnezeului vostru, mai înainte de a aduce El întunericul* şi mai înainte de a vi se poticni* picioarele pe munţii nopţiiSau „întunecaţi“ sau „întunericului“. Şi veţi aştepta lumina*, dar El o va schimba în umbra* morţii şi o va preface în întuneric adânc.

17. Şi, dacă nu veţi asculta aceasta, sufletul meu va plânge în locuri ascunse pentru mândria voastră şi ochiul meu va plânge amar şi va vărsa* lacrimi, pentru că turma Domnului se va duce în captivitate.

18. ✡ „Spune împăratului* şi împărăteseiÎmpărătesei mamă: «Smeriţi-vă, şedeţi jos, pentru că a căzut de pe capetele voastre cununa măreţiei voastre».

19. Cetăţile de la sud sunt închise şi nu este cine să deschidă. Tot Iuda este deportat, este în întregime deportat.

20. ✡ Ridicaţi-vă ochii şi uitaţi-vă la cei care vin* din nord. Unde este turma dată ţie, frumoasa ta turmă?

21. Ce vei zice când te va pedepsi, pentru că tu însuţi i-ai învăţat să fie căpetenii, conducători peste tineSau „când va pune cap peste tine pe aceia pe care i-ai învăţat să-ţi fie prieteni apropiaţi“? Nu te vor cuprinde durerile* ca pe o femeie la naştere?

22. Şi dacă vei zice* în inima ta: «De ce* au venit aceste lucruri peste mine?»: pentru mărimea* nelegiuirii tale ţi s-au descoperit poalele* şi ţi-au fost dezgolite călcâiele cu forţa.

23. Poate etiopianulLit. „cuşitul“ să-şi schimbe* pielea, sau leopardul petele? Atunci aţi putea şi voi să faceţi bine, voi, care sunteţi deprinşi* să faceţi rău.

24. De aceea îi voi împrăştia* ca pe pleava luată de vântul* pustiului.

25. Acesta este sorţul* tău, partea măsurată ţie de la Mine“, zice Domnul, „pentru că M-ai uitat* şi te-ai încrezut* în minciună.

26. Şi îţi voi întoarce* şi Eu poalele peste faţa ta şi ţi se va vedea ruşinea.

27. Faptele tale de adulter şi nechezăturile* tale, neruşinarea curviei tale pe dealuri*, pe câmp, urâciunile tale, le-am văzut! Vai de tine, Ierusalime! Nu vei fi tu curăţit?… Dar după cât timp?“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)