Ieremia

Capitolul 38

Ieremia aruncat într-o groapă

1. Şi Şefatia, fiul lui Matan, şi Ghedalia, fiul lui Paşhur, şi Iucal*, fiul lui Şelemia, şi Paşhur*, fiul lui Malchiia, au auzit* cuvintele pe care le spusese Ieremia întregului popor,

2. zicând: Aşa zice Domnul: „Cine* va rămâne în cetatea aceasta va muri de sabie, de foamete sau de ciumă; dar cine va ieşi la caldeeni, va trăi; şi va avea viaţa lui ca pradă şi va trăi“.

3. Aşa zice Domnul: „Cetatea* aceasta va fi dată negreşit în mâna oştirii împăratului Babilonului şi el o va lua“.

4. Atunci căpeteniile i-au zis împăratului: „Te rugăm, să fie omorât* omul acesta! Căci de ce să slăbească el mâinile bărbaţilor de război care au rămas în cetatea aceasta şi mâinile întregului popor, spunându-le astfel de cuvinte? Pentru că omul acesta nu caută binele poporului acestuia, ci răul“.

5. Şi împăratul Zedechia a zis: „Iată-l în mâna voastră; pentru că împăratul nu poate nimic împotriva voastră!“

6. Atunci l-au luat pe Ieremia şi l-au aruncat în groapa lui Malchiia, fiul împăratuluiSau „fiul lui Hamelec“, care era în curtea* gărzii, şi l-au coborât pe Ieremia cu frânghii. Şi în groapă nu era apă, ci noroi; şi Ieremia s-a afundat în noroi.

7. Şi Ebed-Melec etiopianulLit. „cuşitul“*, un famen care era în casa împăratului, a auzit că l-au pus pe Ieremia în groapă; şi împăratul şedea la Poarta lui Beniamin.

8. Şi Ebed-Melec a ieşit din casa împăratului şi i-a vorbit împăratului,

9. zicând: „Domnul meu, împărate, oamenii aceştia au făcut rău în tot ce i-au făcut profetului Ieremia pe care l-au aruncat în groapă; şi va muri de foame acolo unde este, pentru că nu mai este pâine în cetate“.

10. Şi împăratul i-a poruncit lui Ebed-Melec etiopianul, zicând: „Ia de aici treizeci de oameni cu tineLit. „în mâna ta“ şi scoate-l pe profetul Ieremia din groapă mai înainte de a muri“.

11. Şi Ebed-Melec i-a luat pe acei oameni cu elLit. „în mâna lui“ şi a intrat în casa împăratului, dedesubtul vistieriei, şi a luat de acolo petice vechi şi zdrenţe vechi şi le-a coborât cu funii în groapă la Ieremia.

12. Şi Ebed-Melec etiopianul i-a zis lui Ieremia: „Pune, te rog, aceste petice şi zdrenţe vechi la subsuorile tale, sub funii“. Şi Ieremia a făcut aşa.

13. Şi l-au tras pe Ieremia cu funiile* şi l-au scos din groapă; şi Ieremia a rămas în curtea* gărzii.

Zedechia îl întreabă din nou pe Ieremia

14. Şi împăratul Zedechia a trimis şi l-a adus pe profetul Ieremia la el, la intrarea a treia care este în casa Domnului; şi împăratul i-a zis lui Ieremia: „Am să te întreb ceva; nu-mi ascunde nimic!“

15. Şi Ieremia i-a zis lui Zedechia: „Dacă-ţi voi spune, nu mă vei omorî? Iar dacă te voi sfătui, nu mă vei asculta“.

16. Şi împăratul Zedechia i-a jurat în ascuns lui Ieremia, zicând: „Viu este Domnul, care ne-a dat viaţa* aceasta, că nu te voi omorî, nici nu te voi da în mâna oamenilor acestora, care-ţi caută viaţa“.

17. Şi Ieremia i-a zis lui Zedechia: Aşa zice Domnul Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Dacă vei ieşi* de bunăvoie la căpeteniile* împăratului Babilonului, sufletul tău va trăi şi cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc; şi vei trăi, tu şi casa ta.

18. Dar dacă nu vei ieşi la căpeteniile împăratului Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mâna caldeenilor şi ei o vor arde cu foc; şi tu nu vei scăpa* din mâna lor“.

19. Şi împăratul Zedechia i-a zis lui Ieremia: „Mă tem de iudeii care au trecut la caldeeni, ca nu cumva să mă dea în mâna lor şi să-şi bată joc* de mine“.

20. Şi Ieremia a zis: „Nu te vor da. Ascultă, te rog, de glasul Domnului în ceea ce-ţi spun şi-ţi va fi bine şi sufletul tău va trăi.

21. Dar, dacă vei refuza să ieşi, acesta este cuvântul pe care mi l-a arătat Domnul:

22. «Iată, toate femeile care au rămas în casa împăratului lui Iuda vor fi scoase la căpeteniile împăratului Babilonului şi ele vor zice:

«Prietenii tăi de aproapeLit. „Oamenii păcii tale“ te-au înşelat şi te-au învins; când picioarele ţi s-au afundat în noroi, au dat înapoi».

23. Şi vor scoate pe toate soţiile tale şi pe fiii* tăi la caldeeni şi tu nu vei scăpa* din mâna lor; pentru că vei fi luat de mâna împăratului Babilonului şi tu vei face să fie arsăLit. „tu vei arde“ cetatea aceasta cu foc»“.

24. Şi Zedechia i-a zis lui Ieremia: „Să nu ştie nimeni despre cuvintele acestea şi nu vei muri.

25. Şi dacă vor auzi căpeteniile că am vorbit cu tine şi vor veni la tine şi-ţi vor zice: «Spune-ne acum ce i-ai zis împăratului, nu ascunde de noi şi nu te vom omorî; şi ce ţi-a zis împăratul?»,

26. atunci să le spui: «Eu mi-am înfăţişat cererea* înaintea împăratului, ca să nu mă facă să mă întorc în casa lui Ionatan*, să mor acolo»“.

27. Şi toate căpeteniile au venit la Ieremia şi l-au întrebat; şi el le-a spus după toate cuvintele acestea pe care i le poruncise împăratul. Şi au plecat în linişte de la el, pentru că lucrul nu se făcuse cunoscut.

28. Şi Ieremia a rămas în curtea* gărzii până în ziua când a fost luat Ierusalimul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)