Ieremia

Capitolul 47

Profeţie împotriva filistenilor

1. Cuvântul Domnului care a fost către profetul Ieremia despre filisteni*, mai înainte ca* Faraon să fi lovit Gaza.

2. Aşa zice Domnul:

„Iată, se ridică ape* de la nord* şi ele se vor face un râu care se revarsă; şi se vor revărsa peste ţară şi peste tot ce este în eaSau „peste plinătatea ei“, peste cetate şi peste locuitorii ei; şi oamenii vor striga şi toţi locuitorii ţării vor urla

3. la zgomotul tropăitului* copitelor celor puterniciCailor ai săi, la uruitul carelor sale, la scârţâitul roţilor sale. Părinţii nu se vor uita înapoi după fiii lor, din cauza slăbiciunii mâinilor,

4. din cauza zilei care vine ca să-i pustiascăSau „să-i prădeze“ pe toţi filistenii, ca să nimicească din Tir* şi din Sidon orice ajutor care rămâne. Pentru că Domnul îi va nimici pe filisteni, rămăşiţa* insuleiSau „coastei maritime“ Caftor*.

5. Peste Gaza a venit* pleşuvia; Ascalonul* este nimicit, împreună cu rămăşiţa văii lor!“ Până când îţi vei face* tăieturi?

6. Ah, sabie* a Domnului, până când nu vei fi liniştită? Intră în teaca ta, odihneşte-te şi fii liniştită!

7. Cum să fii liniştită? Pentru că Domnul i-a dat* o poruncă; împotriva* Ascalonului şi împotriva ţărmului mării – într-acolo a rânduit-o.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)