Ieremia

Capitolul 37

Ieremia bătut şi închis

1. ✸ Şi Zedechia*, fiul lui Iosia, s-a făcut împărat în locul lui IeconiaSau „Conia“*, fiul lui Ioiachim, pe care îl făcuse împărat Nebucadneţar, împăratul Babilonului, în ţara lui Iuda.

2. Dar* nici el, nici slujitorii lui, nici poporul ţării n-au ascultat de cuvintele Domnului pe care le vorbise prinLit. „prin mâna lui“ profetul Ieremia.

3. Şi împăratul Zedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Şelemia, şi pe preotul Ţefania*, fiul lui Maaseia, la profetul Ieremia, zicând: „Roagă-te acum Domnului Dumnezeului nostru pentru noi“.

4. Şi Ieremia intra şi ieşea prin popor, pentru că nu-l puseseră încă în închisoare.

5. Şi oştirea* lui Faraon ieşise din Egipt şi, când caldeenii* care asediau Ierusalimul au auzit ştirea despre ei, s-au depărtat de Ierusalim.

6. Şi cuvântul Domnului a fost către profetul Ieremia zicând:

7. Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Aşa să-i spuneţi împăratului lui Iuda care v-a trimis* la Mine să Mă întrebaţi: „Iată, oştirea lui Faraon, care a ieşit în ajutorul vostru, se va întoarce în Egipt, în ţara ei.

8. Şi caldeenii* vor veni din nou şi vor lupta împotriva cetăţii acesteia şi o vor lua şi o vor arde cu foc“.

9. Aşa zice Domnul: „Nu vă înşelaţiLit. „nu vă înşelaţi sufletele“, zicând: «Desigur, caldeenii au plecat de la noi!» pentru că nu au plecat.

10. Căci chiar dacă* aţi fi bătut toată oştirea caldeenilor care luptă împotriva voastră şi ar fi rămas dintre ei numai bărbaţi răniţi, totuşi ei s-ar ridica fiecare din cortul lui şi ar arde cetatea aceasta cu foc“.

11. Şi a fost aşa: când s-a retras* oştirea caldeenilor din Ierusalim,

12. din cauza oştirii lui Faraon, Ieremia a ieşit din Ierusalim, ca să se ducă în ţara lui Beniamin, prin mijlocul poporului, ca să-şi ia partea sa de acoloSau „şi de acolo să se strecoare prin mijlocul poporului“.

13. Şi a ajuns la Poarta lui Beniamin, iar acolo era o căpetenie a gărzii (şi numele lui era Iriia, fiul lui Şelemia, fiul lui Hanania). Şi el l-a prins pe profetul Ieremia zicând: „Tu vrei să fugi la caldeeni!“

14. Şi Ieremia a zis: „Nu-i adevărat, nu fug la caldeeni!“ Dar nu l a ascultat. Şi Iriia l-a apucat pe Ieremia şi l-a dus la căpetenii.

15. Şi căpeteniile s-au mâniat pe Ieremia şi l-au lovit şi l-au pus în închisoareLit. „casa în care eşti legat“*, în casa lui Ionatan, cărturarul; pentru că din ea făcuseră o închisoare.

16. Şi Ieremia a intrat* în casa gropii şi în celule; şi Ieremia a rămas acolo multe zile.

17. Şi împăratul Zedechia a trimis şi l-a scos. Şi împăratul l-a întrebat în ascuns, în casa lui, şi a zis: „Este vreun cuvânt de la Domnul?“ Şi Ieremia a zis: „Este“. Şi a zis: „Vei fi dat în mâna împăratului Babilonului“.

18. Şi Ieremia a zis împăratului Zedechia: „Cu ce am păcătuit eu împotriva ta sau împotriva slujitorilor tăi sau împotriva poporului acestuia de m-aţi pus în închisoare?

19. Şi unde sunt profeţii voştri care v-au profeţit, zicând: «Împăratul Babilonului nu va veni împotriva voastră şi împotriva ţării acesteia»?

20. De aceea, ascultă acum, te rog, domnul meu, împărate! Să fie primităLit. „Să cadă“ înaintea ta, te rog, cererea mea şi nu mă trimite din nou în casa lui Ionatan, cărturarul, ca să nu mor acolo!“

21. Atunci împăratul Zedechia a poruncit şi l-au păzit pe Ieremia în curtea* gărzii şi-i dădeau în fiecare zi o pâine din strada brutarilor, până* când s-a terminat toată pâinea din cetate. Şi Ieremia a rămas în curtea gărzii.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)