Ieremia

Capitolul 15

Durerea profetului

1. Şi Domnul mi-a zis: „Chiar dacă* ar sta Moise* sau Samuel* înaintea Mea, sufletul Meu n-ar fi pentru poporul acesta. Alungă-i* de la faţa Mea şi să se ducă!

2. Şi va fi aşa: dacă-ţi vor zice: «Încotro să ne ducem?» atunci le vei spune: Aşa zice Domnul:

«Cei rânduiţi pentru moarte, la moarte*; şi cei pentru sabie, la sabie; şi cei pentru foamete, la foamete; şi cei pentru robie, în robie».

3. Şi voi aduce* asupra lor patru feluriLit. „familii“ de pedepse“, zice Domnul: „sabia ca să ucidă, şi câinii ca să sfâşieLit. „ca să târâie“, şi păsările* cerurilor şi fiarele pământului ca să devoreze şi să distrugă.

4. Şi-i voi da* să fie alungaţi încoace şi încoloSau „să fie de groază“ printre toate împărăţiile pământului, pentru Manase*, fiul lui Ezechia, împăratul lui Iuda, pentru ceea ce a făcut el în Ierusalim.

5. Căci cine* va avea milă de tine, Ierusalime? Sau cine va jeli pentru tine? Şi cine se va abate să te întrebe de sănătate?

6. Tu M-ai părăsit*“, zice Domnul, „te-ai întors înapoi*; de aceea Eu Mi-am întins mâna împotriva ta şi te voi distruge; sunt sătul* de pocăinţă.

7. Şi i-am vânturat cu lopata, la porţile ţării; i-am lipsit de copii, am nimicit pe poporul Meu: nu s-au întors* de la căile lor.

8. Văduvele lor Mi s-au înmulţit mai mult decât nisipul mărilor; am adus asupra lor, împotriva mamei tinerilor, un prădător la amiază; am făcut să cadă asupra lor deodată nelinişte şi groază.

9. Cea* care născuse şapte, lâncezeşte; îşi dă sufletul, îi apune* soarele când este încă ziuă; s-a ruşinat şi este umilită. Şi rămăşiţa lor o voi da sabiei înaintea vrăjmaşilor lor“, zice Domnul.

10. ✡ Vai de mine*, mama mea, că m-ai născut om* de ceartă şi om de neînţelegere pentru întreaga ţară! N-am dat împrumut cu camătă*, nici ei nu m-au împrumutat cu camătă, totuşi fiecare din ei mă blestemă.

11. Domnul a zis:

„Cu adevăratLit. „De nu“, te voi elibera pentru bine; cu adevăratLit. „De nu“, voi face ca vrăjmaşul să-ţi facă cerere* în timpul nenorocirii şi în timpul strâmtorării.

12. Se va frânge fierul? fierul de la nord şi arama?

13. Averea ta şi vistieriile tale le voi da ca pradă* fără preţ; şi aceasta pentru toate păcatele tale, în toate hotarele tale.

14. Şi te voi face să treci cu vrăjmaşii tăiSau „Şi-i voi face pe vrăjmaşii tăi să te aducă“ într-o ţară* pe care n-o cunoşti; pentru că un foc s-a aprins în mânia* Mea şi va arde împotriva voastră“.

15. ✡ Tu, Doamne, ştii*! Adu-Ţi aminte de mine şi cercetează-mă şi răzbună-mă* pe persecutorii mei; în îndelunga Ta răbdareLit. „în încetineala mâniei Tale“, nu mă lua; ştii că pentru Tine sufăr* dispreţ!

16. Cuvintele Tale au fost găsite şi eu le-am mâncat*; şi cuvântul* Tău a fost pentru mine veselia şi bucuria inimii mele! Pentru că Numele Tău este chemat peste mine, Doamne Dumnezeul oştirilor!

17. N-am stat în adunareaSau „sfatul tainic al“* celor batjocoritoriSau „veseli“, nici nu m-am veselit. Am stat singur, din cauza mâinii Tale, pentru că m-ai umplut de indignare.

18. De ce este durerea* mea neîncetată şi rana mea de nevindecat? Refuză să se vindece. Eşti Tu, în adevăr, pentru mine ca* un izvor amăgitor, ca apele* care nu ţinSau „în care nu te poţi încrede“?

19. De aceea, aşa zice Domnul:

„Dacă te vei întoarce*, te voi aduce înapoi şi vei sta înaintea* Mea. Şi dacă vei scoate* ce este de preţ din ce este fără preţ, vei fi ca gura Mea. Ei să se întoarcă la tine, dar tu să nu te întorci la ei.

20. Şi te voi face un zid* tare de aramă pentru poporul acesta; şi se vor lupta cu tine, dar nu te vor învinge, pentru că Eu sunt* cu tine ca să te salvez şi să te scap“, zice Domnul.

21. „Da, te voi scăpa din mâna celor răi şi te voi răscumpăra din mânaSau „pumnul“ celor asupritoriSau „violenţi““.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)