Ieremia

Capitolul 19

Anunţarea pustiirii Ierusalimului

1. Aşa zice Domnul: „Du-te şi cumpără un vas de lut de la olar şi ia dintre bătrânii poporului şi dintre bătrânii preoţilor

2. şi ieşi în Valea* Fiului lui HinomEbr. „Ben-Hinom“, care este la intrarea Porţii OlarilorSau „Olăritului“ şi rosteşte acolo cuvintele pe care ţi le voi spune.

3. Şi zi*: «Ascultaţi cuvântul Domnului, împăraţi ai lui Iuda şi locuitori ai Ierusalimului!»“ Aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi aduce asupra locului acestuia o nenorocire, de care îi vor ţiui urechile* oricui va auzi.

4. Pentru că M-au părăsit* şi au înstrăinat locul acesta şi au ars tămâie în el altor* dumnezei, pe care nu i-au cunoscut nici ei, nici părinţii lor, nici împăraţii lui Iuda, şi au umplut locul acesta de sângele* celor nevinovaţi.

5. Şi i-au zidit* înălţimi lui Baal, ca să-i ardă pe fiii lor în foc, ca arderi-de-tot lui Baal, ceea ce n-am poruncit*, nici n-am vorbit, nici la inimă nu Mi s-a suit.

6. De aceea, iată, vin zile“, zice Domnul, „când locul acesta nu se va mai numi Tofet, nici Valea* Fiului lui Hinom, ci Valea Măcelului.

7. Şi voi zădărniciSau „voi goli“ în locul acesta sfatul lui Iuda şi al Ierusalimului; şi-i voi face să cadă prin sabie* înaintea vrăjmaşilor lor şi prin mâna celor care le caută viaţa; şi trupurile* lor moarte le voi da ca hrană păsărilor cerurilor şi fiarelor pământului.

8. Şi voi face cetatea aceasta o pustietateSau „o uimire“ şi o pricină de fluierare*: oricine va trece pe lângă ea va fi uimit şi va fluiera pentru toate plăgile ei.

9. Şi-i voi face să mănânce carnea* fiilor lor şi carnea fiicelor lor; şi va mânca fiecare carnea prietenuluiSau „aproapelui“ său, în împresurarea şi în strâmtorarea în care îi vor aduceLit. „îi vor strâmtora“ vrăjmaşii lor şi cei care le caută viaţa.

10. Şi să spargi* vasul înaintea ochilor oamenilor care vor merge cu tine

11. şi să le zici: Aşa zice Domnul oştirilor: «Aşa voi zdrobi* pe poporul acesta şi cetatea aceasta, cum sparge cineva vasul olarului, care nu se mai poate reface. Şi vor înmormânta* în Tofet, până nu va mai fi loc de înmormântare».

12. Aşa voi face locului acestuia şi locuitorilor lui“, zice Domnul, „şi voi face cetatea aceasta ca Tofetul.

13. Şi casele Ierusalimului şi casele împăraţilor lui Iuda vor fi ca* locul Tofetului, întinate, toate casele pe acoperişurile* cărora au ars tămâie întregii oştiri a cerurilor şi au turnat daruri de băutură* altor dumnezei“.

14. Şi Ieremia s-a întors din Tofet, unde îl trimisese Domnul să profeţească, şi a stat în curtea* casei Domnului şi a zis către tot poporul:

15. Aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi aduce asupra cetăţii acesteia şi asupra tuturor cetăţilor ei tot răul pe care l-am rostit împotriva ei, pentru că şi-au înţepenit grumazul*, ca să nu asculte cuvintele Mele“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)