Ieremia

Capitolul 39

Căderea Ierusalimului

1. ✸ Şi a fost aşa: când a fost luat Ierusalimul, în anul al nouălea* al lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a zecea, a venit Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi toată oştirea lui împotriva Ierusalimului şi l-au asediat.

2. În anul al unsprezecelea al lui Zedechia, în luna a patra, la nouă ale lunii, a fost spartă cetatea.

3. Şi toate căpeteniile* împăratului Babilonului au intrat şi s-au aşezat la poarta de la mijloc: Nergal-Şareţer, Samgar-Nebu, Sarsechim, căpetenia famenilorSau „Rab-saris“, Nergal-Şareţer, căpetenia magilorSau „Rab-mag“, şi toate celelalte căpetenii ale împăratului Babilonului.

4. Şi a fost aşa: cum* i-au văzut Zedechia, împăratul lui Iuda, şi toţi bărbaţii de război, au fugit şi au ieşit noaptea din cetate, pe calea grădinii împăratului, prin poarta dintre cele două ziduri; şi el a ieşit pe calea câmpieiValea Iordanului.

5. Dar oştirea caldeenilor i-a urmărit şi l-a ajuns* pe Zedechia în şesurile Ierihonului şi l-a prins şi l-a suit la Nebucadneţar, împăratul Babilonului, la Ribla*, în ţara Hamatului; şi el a rostit judecăţi asupra lui.

6. Şi împăratul Babilonului i-a înjunghiat pe fiii lui Zedechia la Ribla, înaintea ochilor lui; şi împăratul Babilonului a înjunghiat pe toate căpeteniile lui Iuda.

7. Şi i-a scos* ochii lui Zedechia şi l-a legat cu două lanţuri de aramă, ca să-l ducă la Babilon.

8. Şi caldeenii* au ars cu foc casa împăratului şi casele poporului şi au dărâmat zidurile Ierusalimului.

9. Dar pe rămăşiţa poporului care fusese lăsată în cetate şi pe cei fugiţi, care au trecut la el, şi pe celălalt popor care rămăsese*, Nebuzaradan, căpetenia gărzii, i-a deportat în Babilon.

10. Dar, din popor, pe cei săraci, care n-aveau nimic, Nebuzaradan, căpetenia gărzii, i-a lăsat în ţara lui Iuda şi în ziua aceea le-a dat vii şi ogoare.

11. Şi Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a poruncit cu privire la Ieremia, prin Nebuzaradan, căpetenia gărzii,

12. zicând: „Ia-l pe acesta şi fii cu ochii pe elLit. „pune-ţi ochii pe el“ şi nu i face nici un rău; ci, cum îţi va zice, aşa să-i faci“.

13. Şi Nebuzaradan, căpetenia gărzii, a trimis, şi Nebuşazban, căpetenia famenilor, şi Nergal-Şareţer, căpetenia magilor, şi toate căpeteniile împăratului Babilonului,

14. chiar ei au trimis şi l-au luat pe Ieremia din curtea* gărzii şi l-au dat lui Ghedalia*, fiul lui Ahicam*, fiul lui Şafan, ca să-l ducă acasă. Şi a locuit în mijlocul poporului.

15. Şi cuvântul Domnului a fost către Ieremia pe când era închis în curtea gărzii,

16. zicând: „Mergi şi spune lui Ebed-Melec* etiopianul, zicând: Aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce* cuvintele Mele asupra cetăţii acesteia spre rău şi nu spre bine, şi se vor întâmpla înaintea feţei tale în ziua aceea.

17. Şi pe tine te voi scăpa în ziua aceea», zice Domnul, «şi nu vei fi dat în mâna oamenilor de care te temi.

18. Pentru că te voi salva negreşit şi nu vei cădea prin sabie, ci vei avea viaţa* ta ca pradă, pentru că te-ai încrezut* în Mine», zice Domnul“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)