Ieremia

Capitolul 5

Nelegiuirea Ierusalimului

1. ✸ „Cutreieraţi străzile Ierusalimului şi priviţi acum şi luaţi seama şi căutaţi* în pieţele lui, dacă puteţi găsi un om, dacă* este vreunul care să facă judecată, care să caute adevărul; şi îlIerusalimul voi ierta*.

2. Chiar dacă* ei zic: «Viu* este Domnul!», sigur ei jură* fals“.

3. ✡ „Doamne, nu sunt ochii Tăi* asupra adevăruluiSau „credincioşiei“? Tu i-ai lovit*, dar ei nu simt durere; Tu i-ai mistuit, dar ei au refuzat să primească disciplinarea; şi-au făcut feţele mai tari decât stânca, au refuzat* să se întoarcă.

4. Şi eu am zis: «Iată, ei sunt sărmani; sunt fără minte, pentru că ei nu cunosc* calea Domnului, nici judecata Dumnezeului lor!

5. Mă voi duce la cei mari şi le voi vorbi; pentru că ei* cunosc calea Domnului, judecata Dumnezeului lor!» Dar aceştia au sfărâmat* cu totulSau „de comun acord“ jugul, au rupt legăturile.

6. De aceea, un leu* din pădure îi va lovi, un lup* al pustiurilorSau „al serilor“ îi va pustii, un pardos* le va pândi cetăţile: oricine iese de acolo va fi sfâşiat, pentru că nelegiuirile lor s-au înmulţit, necredincioşiile lor s-au mărit!“

7. ✡ „Cum să te iert? Fiii tăi M-au părăsit şi jură* pe cei care nu sunt* dumnezei. Eu i-am îndestulat* şi ei au comis adulter* şi s-au adunat în cete la casa curvei!

8. Cai* bine hrăniţi, ei aleargă încoace şi încolo, nechează* fiecare după soţia aproapelui său.

9. Să nu pedepsesc* Eu pentru aceste lucruri“, zice Domnul, „şi să nu se răzbune* sufletul Meu pe o naţiune ca aceasta?

10. ✡ Suiţi-vă* pe zidurile lui şi dărâmaţiSau „Suiţi-vă în viile lui şi distrugeţi“, dar să nu nimiciţi* de tot! Smulgeţi-i crenelurileSau „ramurile“, pentru că acestea nu sunt ale Domnului!

11. Căci casa* lui Israel şi casa lui Iuda s-au purtat cu multă necredincioşie faţă de Mine“, zice Domnul.

12. „Ei L-au tăgăduit* pe Domnul şi au zis: «Nu este* El! Şi nu va veni* nenorocirea asupra noastră; şi nu vom vedea sabie, nici foamete».

13. Şi profeţii se vor face vânt şi cuvântul nu este în ei. Aşa li se va face!“

14. De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeul oştirilor:

„Pentru că aţi spus cuvântul acesta, iată, voi face* cuvintele Mele foc în gura ta şi pe poporul acesta lemne, şi-i va mistui.

15. Iată, aduc asupra voastră o naţiune de departe, casă a lui Israel“, zice Domnul, „o naţiune* puternică, o naţiune* străveche, o naţiune a cărei limbă n-o cunoşti, nici nu înţelegiLit. „nu auzi“ ce zic ei.

16. Tolba lorLit. „Tolba ei“ (a naţiunii) este ca un mormânt deschis; toţi sunt viteji.

17. Şi-ţi vorLit. „ea îţi va“ (în tot versetul) mânca secerişul* şi pâinea, îţi vor mânca fiii şi fiicele, îţi vor mânca turmele şi cirezile, îţi vor mânca viile şi smochinii; vor nimici cu sabia cetăţile tale întărite, în care te încredeai.

18. Dar şi în zilele acelea“, zice Domnul, „nu vă voi nimici* de tot.

19. Şi va fi aşa: când veţi zice: «Pentru ce* ne-a făcut Domnul Dumnezeul nostru toate acestea?», atunci le vei zice: «După cum voi M-aţi părăsit* şi aţi slujit unor dumnezei străini în ţara voastră, tot aşa veţi sluji* unor străini într-o ţară care nu este a voastră!»

20. Faceţi cunoscut lucrul acesta casei lui Iacov şi faceţi-l să se audă în Iuda, zicând:

21. «Ascultaţi acum aceasta, popor* nebun şi fără inimă, care aveţi ochi şi nu vedeţi, care aveţi urechi şi nu auziţi!»

22. Nu vă temeţi* de Mine?“ zice Domnul. „Şi nu tremuraţi înaintea Mea, Cel care am pus nisipul ca hotar mării* printr-o hotărâre pentru totdeauna, încât nu se va trece peste ea? Şi valurile ei se agită, dar nu înving; şi mugesc, dar nu-l pot trece.

23. Dar poporul acesta are o inimă îndărătnică şi răzvrătită; s-au abătut şi s-au dus.

24. Şi nu zic în inima lor: «Să ne temem acum de Domnul Dumnezeul nostru, care dă ploaie* timpurie* şi târzie, la timpul ei, care ne păzeşte* săptămânile hotărâte ale secerişului».

25. Nelegiuirile voastre au îndepărtat* aceste lucruri şi păcatele voastre v-au lipsit de ce este bun.

26. Pentru că în poporul Meu se află oameni răi; ei stau la pândă* cum se pleacă păsărarii; aşază o capcană, prind oameni.

27. Ca o colivie plină de păsări, aşa sunt casele lor pline de înşelăciune; de aceea au ajuns mari şi s-au îmbogăţit.

28. S-au îngrăşat*, lucesc, da, întrec măsura în fapte ale răutăţii, nu susţin cauza*, cauza orfanului, şi prosperăSau „ca să prospere“* şi nu apără dreptul celor săraci.

29. Să nu pedepsesc* Eu pentru aceste lucruri“, zice Domnul, „să nu se răzbune sufletul Meu pe o naţiune ca aceasta?

30. ✡ Ceva înspăimântătorSau „uimitor“ şi respingător* se face în ţară.

31. Profeţii profeţesc minciună* şi preoţii stăpânesc cu ajutorul lor: şi poporul Meu iubeşte* aceasta. Dar ce veţi face la sfârşit?Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)