Ieremia

Capitolul 41

Omorârea lui Ghedalia

1. Şi a fost aşa: în luna a şaptea*, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elişama, din sămânţa împărătească şi unul din cei mari ai împăratului, şi zece bărbaţi cu el au venit la Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Miţpa, şi au mâncat pâine împreună acolo, în Miţpa.

2. Şi Ismael, fiul lui Netania, şi cei zece bărbaţi care erau cu el s-au ridicat şi l-au lovit* cu sabia pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, şi l-au omorât pe acela pe care îl pusese împăratul Babilonului peste ţară.

3. Şi Ismael i-a omorât pe toţi iudeii care erau cu el, cu Ghedalia, în Miţpa şi pe caldeenii care se aflau acolo, bărbaţii de război.

4. Şi a fost aşa: a doua zi după ce l-a omorât pe Ghedalia şi nimeni nu ştia,

5. au venit nişte bărbaţi din Sihem, din Şilo şi din Samaria, optzeci de bărbaţi, având bărbile rase* şi hainele sfâşiate şi cu tăieturi; şi aveau un dar de mâncare şi tămâie în mâna lor, ca să le aducă la casa* Domnului.

6. Şi Ismael, fiul lui Netania, a ieşit din Miţpa în întâmpinarea lor, mergând şi plângând. Şi a fost aşa: când i-a întâlnit, le-a zis: „Veniţi la Ghedalia, fiul lui Ahicam!“

7. Şi a fost aşa: când au intrat ei în mijlocul cetăţii, Ismael, fiul lui Netania, el şi oamenii care erau cu el, i-au ucis şi i-au aruncat în mijlocul gropii.

8. Dar s-au aflat între ei zece oameni care i-au zis lui Ismael: „Nu ne omorî, pentru că avem ascunse în câmp provizii de grâu şi de orz şi de untdelemn şi de miere“. Şi i-a lăsat şi nu i-a ucis printre fraţii lor.

9. Şi groapa în care a aruncat Ismael toate trupurile moarte ale oamenilor pe care-i ucisese alăturiSau „din cauza“ de Ghedalia era aceea pe care o făcuse* împăratul Asa, de frica lui Baeşa, împăratul lui Israel; pe aceasta, Ismael, fiul lui Netania, a umplut-o cu cei ucişi.

10. Şi Ismael a luat captivi toată rămăşiţa poporului care era în Miţpa, pe fiicele* împăratului şi pe tot poporul* care rămăsese în Miţpa, pe care Nebuzaradan, căpetenia gărzii, îi încredinţase lui Ghedalia, fiul lui Ahicam; şi Ismael, fiul lui Netania, i-a luat captivi şi a plecat, ca să treacă* la fiii lui Amon.

11. Şi Iohanan, fiul lui Careah, şi toate căpeteniile* oştirilor care erau cu el au auzit de tot răul pe care-l făcuse Ismael, fiul lui Netania,

12. şi au luat pe toţi oamenii şi s-au dus să se lupte cu Ismael, fiul lui Netania, şi l-au găsit aproape de apele mari* care sunt în Gabaon.

13. Şi a fost aşa: când a văzut tot poporul care era cu Ismael pe Iohanan, fiul lui Careah, şi pe toate

căpeteniile oştirilor care erau cu el, s-au bucurat.

14. Şi tot poporul pe care Ismael îl luase captiv din Miţpa s-a întors şi a venit înapoi şi s-a dus la Iohanan, fiul lui Careah.

15. Dar Ismael, fiul lui Netania, a scăpat dinaintea lui Iohanan cu opt oameni şi s-a dus la fiii lui Amon.

16. Şi Iohanan, fiul lui Careah, şi toate căpeteniile oştirilor care erau cu el au luat toată rămăşiţa poporului, pe care au adus-o înapoi de la Ismael, fiul lui Netania, care venea din Miţpa, după ce îl ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam: adică pe bărbaţii de război şi pe femei şi pe copii şi pe fameni, pe care i-a adus înapoi din Gabaon;

17. şi au mers şi au locuit în Gherut-ChimhamSau „Hanul lui Chimham“*, care este lângă Betleem,

18. ca să se ducă în Egipt, din cauza caldeenilor; pentru că se temeau de ei, pentru că Ismael, fiul lui Netania, îl ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, pe care îl pusese* împăratul Babilonului peste ţară.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)