Ieremia

Capitolul 25

Captivitatea de şaptezeci de ani

1. ✸ Cuvântul care a fost către Ieremia despre tot poporul lui Iuda, în anul al patrulea* al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, care a fost anul întâi al lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului,

2. pe care l-a rostit profetul Ieremia către tot poporul lui Iuda şi către toţi locuitorii Ierusalimului,

3. zicând: „Din al treisprezecelea* an al lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, şi până în ziua aceasta, aceşti douăzeci şi trei de ani, cuvântul Domnului a fost către mine şi eu v am vorbit, sculându-mă de dimineaţă şi vorbind; dar voi n aţi ascultat*.

4. Şi Domnul i-a trimis la voi pe toţi slujitorii Săi, profeţii, sculându-i de dimineaţă* şi trimiţându-i, dar voi n-aţi ascultat, nici nu v-aţi plecat urechea ca să auziţi,

5. când ei ziceau: «Întoarceţi-vă acum fiecare* de la calea lui cea rea şi de la răutatea faptelor voastre şi locuiţi în ţara pe care v-a dat-o Domnul, vouă şi părinţilor voştri, dintotdeauna şi pentru totdeauna.

6. Şi nu mergeţi după alţi dumnezei, ca să le slujiţi şi să vă închinaţi lor; şi nu Mă întărâtaţi la mânie cu lucrarea mâinilor voastre, şi nu vă voi face nici un rău».

7. Dar n-aţi ascultat de Mine“, zice Domnul, „ca să nu Mă întărâtaţi la mânie* cu lucrarea mâinilor voastre, spre răul vostru“.

8. De aceea, aşa zice Domnul oştirilor: „Pentru că n-aţi ascultat de cuvintele Mele,

9. iată, voi trimite şi voi lua toate* familiile de la nord“, zice Domnul, „şi voi trimite la Nebucadneţar, împăratul Babilonului, robul* Meu, şi le voi aduce împotriva ţării acesteia şi împotriva locuitorilor ei şi împotriva tuturor naţiunilor acestora de jur-împrejur; şi le voi nimici cu totulSau „le voi pune sub blestem“ şi le voi face o pustietateSau „o uimire“* şi o pricină de fluierare şi pustiiri pentru totdeauna.

10. Şi voi face să piară de la ei glasul veseliei* şi glasul bucuriei, glasul mirelui şi glasul miresei, uruitul* pietrelor de moară şi lumina lămpii.

11. Şi toată ţara aceasta va ajunge un pustiu, o pricină de uimire; şi naţiunile acestea vor sluji împăratului Babilonului şaptezeci de ani.

12. Şi va fi aşa: la împlinirea* celor şaptezeci de ani voi pedepsi pe împăratul Babilonului, zice Domnul, şi naţiunea aceea, pentru nelegiuirea lor, şi ţara caldeenilor şi o voi face pustietăţi* pentru totdeauna.

13. Şi voi aduce asupra ţării aceleia toate cuvintele Mele pe care le-am rostit împotriva ei, tot ce este scris în cartea* aceasta, pe care a profeţit-o Ieremia împotriva tuturor* naţiunilor.

14. Pentru că* multe naţiuni şi împăraţi* mari le vor înrobi* şi pe ele; şi le voi răsplăti* după fapta lor şi după lucrarea mâinilor lor“.

Paharul mâniei lui Dumnezeu

15. Pentru că aşa mi-a zis Domnul Dumnezeul lui Israel: „Ia* potirul vinului acestei mânii din mâna Mea şi adapă cu el toate naţiunile la care te voi trimite Eu.

16. Şi vor bea* şi se vor clătina şi vor înnebuni din cauza sabiei pe care o voi trimite printre ele“.

17. Atunci am luat potirul din mâna Domnului şi am adăpat toate naţiunile la care m-a trimis Domnul:

18. Ierusalimul şi cetăţile lui Iuda şi pe împăraţii lui şi pe căpeteniile lui, ca să-i facă un pustiu*, o pricină de uimire şi de fluierare şi un blestem*, ca în ziua aceasta;

19. pe Faraon*, împăratul Egiptului, şi pe slujitorii lui şi pe căpeteniile lui şi pe tot poporul lui

20. şi pe tot poporul amestecatSau „poporul Arabiei“* şi pe toţi împăraţii ţării Uţ* şi pe toţi împăraţii* ţării filistenilor şi Ascalonul şi Gaza şi Ecronul şi rămăşiţa* Asdodului;

21. Edomul* şi Moabul* şi pe fiii lui Amon*;

22. şi pe toţi împăraţii Tirului* şi pe toţi împăraţii Sidonului şi pe împăraţii insulelorSau „regiunilor maritime“, care sunt dincolo de mare*;

23. Dedanul* şi Tema şi Buzul* şi pe toţi cei care au laturile părului tăiate

24. şi pe toţi împăraţii Arabiei* şi pe toţi împăraţii poporului amestecat*, care locuiesc în pustiu;

25. şi pe toţi împăraţii Zimrei şi pe toţi împăraţii Elamului* şi pe toţi împăraţii mezilor

26. şi pe toţi împăraţii* de la nord, de aproape şi de departe, şi pe unul şi pe altul, şi toate împărăţiile ţărilor care sunt pe suprafaţa pământului; şi împăratul ŞeşaculuiNume enigmatic pentruBabel, format prin inversarea ordinii alfabetului ebraic* va bea după ei.

27. „Şi le vei zice: Aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Beţi* şi îmbătaţi-vă* şi vărsaţi şi cădeţi şi nu vă mai ridicaţi, din cauza sabiei pe care o voi trimite printre voi».

28. Şi va fi aşa: dacă vor refuza să ia potirul din mâna ta, ca să bea, atunci să le spui: Aşa zice Domnul oştirilor: «Veţi bea negreşit.

29. Pentru că, iată, Eu încep* să aduc răul asupra cetăţii* care se numeşte după Numele Meu; şi voi să fiţi cu totul nepedepsiţiSau „nevinovaţi“? Nu veţi fi nepedepsiţi; pentru că Eu voi chema* sabia asupra tuturor locuitorilor pământului»“, zice Domnul oştirilor.

30. „Şi tu, profeţeşte împotriva lor toate cuvintele acestea şi spune-le:

«Domnul va răcni* din înălţime şi va face să răsune glasul Lui din locuinţa* Lui cea sfântă; va răcni puternic împotriva staulului* SăuSau „locuinţei Sale“, va scoate un strigăt* asemenea celor care calcă în teasc, împotriva tuturor locuitorilor pământului.

31. Vuietul va ajunge până la marginea pământului; pentru că Domnul Se socoteşte* cu naţiunile, va intra* la judecată cu orice făpturăLit. „carne“; pe cei răi îi va da sabiei»“, zice Domnul.

32. Aşa zice Domnul oştirilor:

„Iată, nenorocirea va merge de la naţiune la naţiune şi o furtună* mare se va ridica de la marginile pământului“.

33. Şi în ziua aceea, cei ucişi* de Domnul vor fi de la o margine a pământului şi până la cealaltă margine a pământului: nu vor fi plânşi*, nici strânşi*, nici înmormântaţi; vor fi gunoi pe suprafaţa pământului.

34. Gemeţi*, păstorilor, şi strigaţi! Şi tăvăliţi-vă în ţărână, voi, stăpâni ai turmei! Pentru că s-au împlinit zilele înjunghierii voastre şi vă voi împrăştia şi veţi cădea ca un vas de preţ.

35. Şi va pieri adăpostulSau „fuga“ de la păstori şi scăparea de la stăpânii turmei.

36. Un glas de strigăt al păstorilor şi un vaiet al stăpânilor turmei se aud, pentru că Domnul pustieşte păşunea lor;

37. şi staulele cele paşnice vor fi pustiite din cauza aprinderii mâniei Domnului.

38. El Şi-a părăsit vizuina*, ca un leu; pentru că ţara lor a ajuns o pustietate din cauza furieiSau „sabiei“ asupritorului şi din cauza aprinderii mâniei Sale.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)