Ieremia

Capitolul 26

Ieremia ameninţat cu moartea

1. ✸ La începutul împărăţiei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, cuvântul acesta a fost de la Domnul,

2. zicând: Aşa zice Domnul: „Stai în curtea* casei Domnului şi spune tuturor celor care vin din cetăţile lui Iuda, care vin să se închine în casa Domnului, toate cuvintele* pe care ţi le voi porunci să le spui lor; nu lăsa* nici un cuvânt.

3. Poate* că vor asculta şi se vor întoarce fiecare de la calea lui cea rea şi Mă voi întoarce* de la răul pe care am de gând să li-l fac pentru răutatea faptelor lor.

4. Şi să le spui: Aşa zice Domnul: «Dacă nu Mă veţi asculta*, ca să umblaţi în legea Mea pe care v-am pus-o înainte,

5. ca să ascultaţi de cuvintele slujitorilor Mei, profeţii, pe care i-am trimis* la voi, sculându-i de dimineaţă şi trimiţându-i – dar voi n-aţi ascultat –,

6. voi face casa aceasta ca Şilo* şi voi face cetatea aceasta un blestem* pentru toate naţiunile pământului»“.

7. Şi preoţii şi profeţii şi tot poporul l-au auzit pe Ieremia spunând cuvintele acestea în casa Domnului.

8. Şi a fost aşa: cum a terminat Ieremia de spus tot ce-i poruncise Domnul să spună întregului popor, preoţii şi profeţii şi tot poporul l-au apucat, zicând: „Vei muri negreşit!

9. Pentru ce ai profeţit în Numele Domnului, zicând: «Casa aceasta va fi ca Şilo şi cetatea aceasta va fi pustiită, fără locuitori»?“ Şi tot poporul s-a adunat împotriva lui Ieremia, în casa Domnului.

10. Şi căpeteniile lui Iuda au auzit lucrurile acestea şi s-au suit din casa împăratului la casa Domnului şi s-au aşezat la intrarea Porţii celei Noi a casei Domnului.

11. Şi preoţii şi profeţii au vorbit căpeteniilor şi întregului popor, zicând: „Omul acesta este vrednic de moarte, pentru că a profeţit* împotriva cetăţii acesteia, cum aţi auzit voi cu urechile voastre“.

12. Atunci Ieremia a vorbit tuturor căpeteniilor şi întregului popor, zicând: „Domnul m-a trimis să profeţesc împotriva casei acesteia şi împotriva cetăţii acesteia toate cuvintele pe care le-aţi auzit.

13. Şi acum, îndreptaţi-vă* căile şi faptele şi ascultaţi de glasul Domnului Dumnezeului vostru; şi Domnul Se va întoarce* de la răul pe care l-a rostit împotriva voastră.

14. Iar eu, iată, sunt* în mâna voastră; faceţi cu mine cum este bine şi cum este drept în ochii voştri.

15. Numai să ştiţi negreşit că, dacă mă veţi omorî, veţi aduce sânge nevinovat asupra voastră şi asupra cetăţii acesteia şi asupra locuitorilor ei; pentru că în adevăr Domnul m-a trimis la voi ca să spun toate cuvintele acestea în auzul vostru“.

16. Atunci căpeteniile şi tot poporul au zis preoţilor şi profeţilor: „Omul acesta nu este vrednic de moarte, pentru că ne-a vorbit în Numele Domnului Dumnezeului nostru“.

17. Şi unii din bătrânii ţării s-au ridicat* şi au vorbit întregii adunări a poporului,

18. zicând: „Mica* din Moreşet profeţea în zilele lui Ezechia, împăratul lui Iuda, şi a vorbit întregului popor al lui Iuda, zicând: «Aşa zice Domnul oştirilor:

Sionul* va fi arat ca un ogor şi Ierusalimul va ajunge grămezi de pietre şi muntele casei, ca locurile înalte ale unei păduri».

19. L-a omorât Ezechia, împăratul lui Iuda, şi tot Iuda? Nu s-a temut* el de Domnul şi a căutat faţa Domnului şi Domnul S-a întors* de la răul pe care-l rostise împotriva lor? Şi noi* am face un rău mare împotriva sufletelor noastre“.

20. Şi a mai fost un om care profeţea în Numele Domnului: Urie, fiul lui Şemaia, din Chiriat Iearim; şi el a profeţit împotriva cetăţii acesteia şi împotriva ţării acesteia, după toate cuvintele lui Ieremia.

21. Şi împăratul Ioiachim şi toţi vitejii lui şi toate căpeteniile au auzit cuvintele lui şi împăratul a căutat să-l omoare; dar Urie a auzit şi s-a temut şi a fugit şi s-a dus în Egipt.

22. Şi împăratul Ioiachim a trimis oameni în Egipt: pe Elnatan, fiul lui Acbor, şi pe alţi bărbaţi împreună cu el, în Egipt.

23. Şi ei l-au scos pe Urie din Egipt şi l-au adus la împăratul Ioiachim şi el l-a ucis cu sabia şi a aruncat trupul său mort în mormintele fiilor poporuluiOamenilor de rând.

24. Dar mâna* lui Ahicam, fiul lui Şafan, a fost cu Ieremia, ca să nu l dea în mâna poporului, ca să fie omorât.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)