Ieremia

Capitolul 6

Ameninţarea cu cucerirea Ierusalimului

1. Fii ai lui Beniamin, fugiţi din mijlocul Ierusalimului şi sunaţi din trâmbiţă în Tecoa şi înălţaţi un semnal de foc peste Bet-HacheremCasa viei*! Pentru că din nord apare nenorocirea*, şi o mare nimicireSau „spărtură“.

2. Voi nimici pe cea frumoasă şi gingaşă, pe fiica* Sionului!

3. Păstorii şi turmele lor vor veni la ea; îşi vor aşeza corturile* împotriva ei, de jur-împrejur; vor paşte fiecare partea lui.

4. PregătiţiLit. „Sfinţiţi“* războiul împotriva ei!“ Ridicaţi-vă şi să ne suim la amiază*! Vai de noi, pentru că ziua s-a plecat, pentru că umbrele serii se lungesc!

5. Ridicaţi-vă şi să ne suim noaptea şi să-i dărâmăm palatele!

6. Pentru că aşa a zis Domnul oştirilor:

„Tăiaţi copaci şi ridicaţi o întăritură împotriva Ierusalimului! Aceasta este cetatea care trebuie pedepsităSau „cercetată“. Totul este asuprire în mijlocul ei.

7. Cum îşi varsă fântâna* apa, aşa îşi varsă ea răutatea: violenţă* şi nimicire se aud în ea; înaintea feţei Mele sunt mereu suferinţe şi răni.

8. Ia învăţătură, Ierusalime, ca nu cumva să Mi se înstrăineze* sufletul de tine, ca nu cumva să te fac un pustiu, o ţară nelocuită“.

9. Aşa zice Domnul oştirilor:

„Vor culege în totul, ca pe o vie, rămăşiţa lui Israel. Întoarce-ţi iar mâna, ca şi culegătorul la coşuri!“

10. Cui să-i vorbesc şi să-i mărturisesc, ca ei să asculte? Iată, urechea* le este necircumcisă şi nu pot să audă; iată, cuvântul* Domnului este pentru ei o mustrare, nu-şi găsesc nici o plăcere în el.

11. De aceea eu sunt plin* de furia Domnului, nu mai pot s-o ţin. „Toarn-o* asupra pruncilor pe stradă şi asupra adunării laolaltă a tinerilor; pentru că şi soţul cu soţia vor fi luaţi, bătrânul cu cel sătul de zile.

12. Şi casele* lor vor trece în mâna altora, cu ogoarele şi soţiile împreună, pentru că Îmi voi întinde mâna asupra locuitorilor ţării“, zice Domnul.

13. „Pentru că de la cel mai mic al lor până la cel mai mare al lor, fiecare este lacom* de câştig josnic; şi de la profet până la preot, fiecare lucrează cu înşelăciune.

14. Şi au legat cu uşurătate* ranaSau „spărtură“ fiicei poporului Meu, zicând*: «Pace! Pace!», şi nu este pace!

15. S-au ruşinat* ei că au făcut o urâciune? Nu, nicidecum nu s-au ruşinat şi nu ştiu să roşească. De aceea vor cădea printre cei care cad; la timpul când îi voi pedepsi, se vor poticni“, zice Domnul.

16. Aşa zice Domnul:

„Staţi pe căi şi vedeţi şi întrebaţi de cărările cele vechi*, care este calea cea bună; şi umblaţi pe ea şi veţi găsi* odihnă pentru sufletele voastre!“ Dar ei au zis: „Nu vrem să umblăm pe ea!“

17. Am pus şi păzitori peste voi, zicând: „Ascultaţi sunetul trâmbiţei!“ Dar ei au zis: „Nu vrem să ascultăm*!“

18. „De aceea, ascultaţi, naţiunilor, şi află, adunare, ce este printre ei!

19. Ascultă*, pământule! Iată, voi aduce o nenorocire asupra poporului acestuia, rodul* gândurilor lor; pentru că n-au ascultat de cuvintele Mele şi au respins legea Mea.

20. De ce vine la* Mine tămâie din Seba* şi trestie mirositoare dintr-o ţară îndepărtată? Arderile de-tot* ale voastre nu-Mi sunt plăcute, nici jertfele voastre nu-Mi plac!“

21. De aceea, aşa zice Domnul:

„Iată, voi pune pietre de poticnire înaintea poporului acestuia, şi părinţii şi fiii se vor poticni de ele; vecinul şi prietenul lui vor pieri“.

22. Aşa zice Domnul:

„Iată, vine un popor dintr-o ţară de la nord* şi o naţiune mare va fi trezită de la marginile pământului.

23. Ei apucă arcul şi suliţa; sunt cruzi şi nu au milă; glasul lor mugeşte ca* marea; şi călăresc pe cai, aşezaţi în rânduri ca un bărbat pentru luptă, împotriva ta, fiică a Sionului“.

24. „Noi am auzit de faima lui; mâinile ne-au slăbit, strâmtorarea* ne-a cuprins, chin ca al unei femei la naştere“.

25. „Nu ieşiţi la câmp, nici nu umblaţi pe cale; pentru că sabia vrăjmaşului, groaza este peste totSau „din orice parte“; ebr. „Magor-Misaviv“!

26. ✡ Fiică a poporului meu, încinge-te cu sac* şi tăvăleşte-te* în cenuşă; jeleşte* ca pentru singurul fiu, fă pentru tine o plângere amară; pentru că pustiitorul va veni deodată asupra noastră“.

27. ✡ „Te-am pus ca un topitorCa unul care încearcă metalele; sau „ca un turn“* în mijlocul poporului Meu, ca o cetăţuie, ca să le cunoşti şi să le încerci calea.

28. Ei toţi sunt răzvrătiţii* răzvrătiţilor, umblă cu defăimări*, sunt aramă* şi fier; toţi sunt corupători.

29. Foalele suflă tare; plumbul este mistuit de focSau „din focul lor iese plumb“; în zadar topeşte şi iar topeşte, căci cei răi nu sunt curăţiţi;

30. se vor numi argint* lepădat, pentru că Domnul i-a lepădat“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)