Ieremia

Capitolul 10

Deşertăciunea idolilor

1. ✸ Ascultaţi cuvântul pe care vi-l spune Domnul, casă a lui Israel!

2. Aşa zice Domnul:

„Nu învăţaţi* calea naţiunilor şi nu vă înspăimântaţi de semnele cerurilor, pentru că naţiunile se înspăimântă de ele.

3. Pentru că obiceiurile popoarelor sunt deşertăciune. Pentru că unul taie* un copac din pădure; este lucrat de mâinile meşterului, cu secureaSau „dalta“;

4. îl împodobesc cu argint şi cu aur; îl întăresc* cu cuie şi cu ciocane, ca să nu se mişte.

5. Ei sunt ca un stâlp de palmier rotunjit, dar nu vorbesc*; trebuie să fie căraţi*, pentru că nu pot merge. Nu vă temeţi de ei, pentru că nu pot să facă* rău şi nici nu este în puterea lor să facă bine“.

6. Nimeni nu este asemenea Ţie*, Doamne! Tu eşti mare şi Numele Tău este mare în putere.

7. Cine* să nu se teamă de Tine, Împărate al naţiunilor? Pentru că Ţie Ţi se cuvine teamă, pentru că printre* toţi înţelepţii naţiunilor şi în toate împărăţiile lor, nu este nimeni asemenea Ţie.

8. Ci cu toţii sunt fără minte* şi nebuni; învăţătura deşertăciunilor este lemnSau „lemnul este o învăţătură deşartă“!

9. Argintul bătut în plăci se aduce din Tarsis şi aurul* din Ufaz este lucrare de meşter şi de mâini de argintarSau „topitor de metalesau „aurar“. Veşmântul lor este albastru şi purpuriu; toate sunt lucrarea* unor oameni iscusiţi.

10. Dar Domnul Dumnezeu este adevăr, El este Dumnezeul cel viu* şi Împăratul* eternităţii. De furia Lui se cutremură pământul şi naţiunile nu pot suporta mânia Lui.

11. Versetul 11 este în limba aramaică în originalAşa le veţi zice: „Dumnezeii* care n-au făcut cerurile şi pământul, aceştia vor pieri* de pe pământ şi de sub ceruri“.

12. ✡ El a făcut* pământul cu puterea Lui, El a întemeiat* lumea cu înţelepciunea Lui şi a întins* cerurile cu priceperea Lui.

13. Când face să-I răsune* glasul, un vuiet de ape este în ceruri; şi El face să se înalţe* aburii de la capătul pământului; El face fulgere pentru ploaie şi scoate vântul din vistieriile Lui.

14. Orice* om a ajuns un dobitoc, lipsit de cunoştinţă; orice argintarSau „topitor de metalesau „aurar“* rămâne ruşinat de chipul cioplit, deoarece chipul* lui turnat este o minciună; şi nu este nici o suflare în ele.

15. Sunt deşertăciune, lucrare amăgitoareSau „de batjocură“: vor pieri* la timpul pedepsirii lor.

16. Partea* lui Iacov nu este ca ei, pentru că El este Cel care a întocmit toate şi Israel* este toiagulSau „seminţia“ moştenirii Lui: Numele* Lui este Domnul oştirilor.

Distrugerea care va veni

17. ✡ Strânge-ţi lucrurile* tale din ţară, tu, care locuieşti în împresurareSau „în strâmtorare“!

18. Pentru că aşa zice Domnul:

„Iată, de data aceasta voi azvârli* pe locuitorii ţării şi-i voi strâmtora, ca* să poată fi găsiţi“.

19. „Vai* de mine, din cauza răniiSau „spărturii“ mele! Rana mea este greu de vindecatSau „gravă“ sau „mortală“; şi eu am zis: «Da, aceasta este durerea* mea şi o voi suferi*!

20. Cortul* meu s-a dărâmat şi toate funiile mele s-au rupt. Fiii mei au ieşit de la mine şi nu mai sunt; nu mai este cine să-mi întindă cortul şi să-mi ridice pânzele cortuluiLit. „covoarele“*!»“

21. Pentru că păstorii sunt fără minte şi nu L-au căutat pe Domnul; de aceea n-au lucrat cu înţelepciuneSau „n-au reuşit“ şi toată turma lor s-a risipit.

22. Iată, vine glasul unui zvon şi o mişcare mare din ţara de la nord*, ca să prefacă cetăţile lui Iuda într-un pustiu, într-o vizuină* de şacali.

23. ✸ Doamne, ştiu că nu în om* este calea sa; nu ţine de omul care umblă să-şi îndrepte paşii săi.

24. Corectează-mă*, Doamne, dar cu măsurăLit. „cu judecată“, nu în mânia Ta, ca nu cumva să mă nimiceşti!

25. Varsă-Ţi* furia asupra naţiunilor care nu Te cunosc* şi asupra familiilor care nu cheamă Numele Tău! Pentru că l-au mâncat* pe Iacov, da, l-au mâncat şi l-au nimicit şi i-au pustiit locuinţa.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)