Ieremia

Capitolul 28

Împotriva falsului profet Hanania

1. Şi a fost aşa: în acelaşi* an, la începutul împărăţiei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în anul al patrulea, în luna a cincea, Hanania fiul lui Azur, profetul, care era din Gabaon, mi-a vorbit în casa Domnului, înaintea ochilor preoţilor şi ai întregului popor,

2. zicând: Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, zicând: „Am sfărâmat jugul* împăratului Babilonului!

3. Peste doi* ani de zile voi aduce înapoi în locul acesta toate vasele casei Domnului pe care le-a luat Nebucadneţar, împăratul Babilonului, din locul acesta şi le-a dus la Babilon.

4. Şi voi aduce înapoi în locul acesta pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, şi pe toţi captivii lui Iuda care s-au dus la Babilon“, zice Domnul, „pentru că voi sfărâma jugul împăratului Babilonului“.

5. Şi profetul Ieremia i-a vorbit profetului Hanania înaintea ochilor preoţilor şi înaintea ochilor întregului popor care stătea în casa Domnului.

6. Şi profetul Ieremia a zis: „Amin*! Aşa să facă Domnul! Să împlinească Domnul cuvintele tale pe care le-ai profeţit tu, ca să aducă înapoi din Babilon în locul acesta vasele casei Domnului şi pe toţi cei deportaţi.

7. Dar, te rog, ascultă cuvântul acesta pe care-l rostesc în auzul tău şi în auzul întregului popor:

8. «Profeţii care au fost înainte de mine şi înainte de tine, din vechime, au profeţit şi ei împotriva multorSau „despre multe“ ţări şi împotriva unorSau „despre unele“ împărăţii mari, despre război şi despre nenorocire şi despre ciumă.

9. Profetul care profeţeşte* despre pace atunci va fi recunoscut că, în adevăr, Domnul l a trimis, când cuvântul profetului se va împlini»“.

10. Atunci profetul Hanania a luat jugul* de pe grumazul profetului Ieremia şi l-a sfărâmat.

11. Şi Hanania a vorbit înaintea ochilor întregului popor, zicând: Aşa zice Domnul: „Aşa voi sfărâma jugul lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, peste doi ani de zile, de* pe grumazul tuturor naţiunilor“. Şi profetul Ieremia a plecat.

12. Şi cuvântul Domnului a fost către Ieremia, după ce profetul Hanania sfărâmase jugul de pe grumazul profetului Ieremia,

13. zicând: „Mergi şi spune-i lui Hanania, zicând: Aşa zice Domnul: «Tu ai sfărâmat jugurile de lemn şi în locul lor ai făcut juguri de fier».

14. Pentru că aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Am pus un jug de fier* pe grumazul tuturor naţiunilor acestora ca să-i slujească lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi-i vor sluji; şi i-am dat* şi fiarele câmpului»“.

15. Atunci profetul Ieremia i-a zis profetului Hanania: „Ascultă, te rog, Hanania! Nu Domnul te-a trimis, ci tu* faci pe poporul acesta să se încreadă în minciună.

16. De aceea, aşa zice Domnul: «Iată, te voi arunca de pe faţa pământului; anul acesta vei muri, pentru că ai îndemnat la răzvrătire* împotriva Domnului»“.

17. Şi profetul Hanania a murit în anul acela, în luna a şaptea.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)