Ieremia

Capitolul 14

Secetă, foamete, sabie

1. ✸ Cuvântul Domnului care a fost către Ieremia cu privire la secetă*.

2. ✡ „Iuda jeleşte şi porţile* lui lâncezesc; ele sunt negreÎndoliate*, la pământ, şi strigătul Ierusalimului se înalţă*.

3. Şi cei mari ai lor îi trimit pe cei mici ai lor după apă; vin la gropi, nu găsesc apă; se întorc, vasele lor sunt goale. Se ruşinează* şi sunt umiliţi şi îşi acoperă* capul.

4. Pentru că pământul a crăpat, pentru că n-a fost ploaie în ţară, plugarii se ruşinează, îşi acoperă capul.

5. Chiar şi cerboaica naşte pe câmp şi îşi părăseşte puii, pentru că nu este iarbă verde;

6. şi măgarii sălbatici* stau pe înălţimile golaşe, trag aerul pe nas ca şacalii; le slăbesc ochii, pentru că nu este iarbă“.

7. ✡ Doamne, deşi nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru* Numele Tău, pentru că multe sunt necredincioşiile noastre! Am păcătuit împotriva Ta.

8. Tu, speranţa* lui Israel, Salvatorul lui în timp* de strâmtorare, de ce să fii Tu ca un străin în ţară şi ca un călător care se abate să rămână doar peste noapte?

9. De ce să fii Tu ca un om uimit, ca un viteaz care nu poate* salva? Totuşi Tu, Doamne, eşti în mijlocul* nostru şi noi ne numim după Numele Tău; nu ne lăsa!

10. Aşa zice Domnul către poporul acesta:

„Le-a plăcut* să rătăcească, nu şi-au oprit picioarele; de aceea Domnul n-are plăcere de ei. Acum Îşi va aduce* aminte de nelegiuirea lor şi le va pedepsi păcatele“.

11. Şi Domnul mi-a zis: „Nu te ruga* pentru poporul acesta pentru binele lor.

12. Când vor posti*, nu le voi asculta strigătul. Şi când vor aduce* o ardere-de-tot şi un dar de mâncare, nu le voi primi; pentru că îi voi nimici* prin sabie şi prin foamete şi prin ciumă“.

13. Şi eu am zis*: „Vai, Doamne Dumnezeule! Iată, profeţii le zic: «Nu veţi vedea sabie, nici nu veţi avea foamete; pentru că vă voi da pace adevărată în locul acesta»“.

14. Şi Domnul mi-a zis: „Profeţii profeţesc* minciună în Numele Meu. Nu Eu i-am trimis*, nici nu le-am poruncit, nici nu le-am vorbit. Ei vă profeţesc o viziune mincinoasă şi ghicire şi un lucru de nimic şi înşelăciunea inimii lor.

15. De aceea, aşa zice Domnul despre profeţii care profeţesc în Numele Meu şi pe care nu Eu i-am trimis şi care zic*: «Nu va fi sabie şi foamete în ţara aceasta». Prin sabie şi prin foamete vor fi nimiciţi profeţii aceia.

16. Şi poporul căruia îi profeţesc ei va fi aruncat pe străzile Ierusalimului din cauza foametei şi a sabiei şi nu va fi cine să-i înmormânteze* pe ei, pe soţiile lor şi pe fiii lor şi pe fiicele lor; pentru că voi vărsa răutatea lor asupra lor.

17. Şi tu să le spui lucrul acesta: «Ochii mei să verse lacrimi* noapte şi zi şi să nu înceteze, pentru că fecioara*, fiica poporului meu, este zdrobită cu mare zdrobire şi cu o lovitură foarte dureroasă.

18. Dacă ies la câmp*, iată: cei ucişi de sabie! Şi dacă intru în cetate, iată: cei sfârşiţi de foamete! Pentru că şi profetul şi preotul vor cutreiera o ţară pe care n-o cunoscSau „au cutreierat ţara şi nu ştiu ce să fac㻓.

19. Ai lepădat* Tu cu totul pe Iuda? S-a dezgustat sufletul Tău de Sion? De ce ne-ai lovit şi nu este* nici o vindecare pentru noi? Am aşteptat pace* şi nu este nici un bine; şi un timp de vindecare, şi iată groază!

20. ✡ Doamne, recunoaştem răutatea noastră, nelegiuirea părinţilor noştri, pentru că am păcătuit* împotriva Ta.

21. Pentru Numele Tău, nu dispreţui, nu dezonora tronul gloriei Tale! Adu-Ţi aminte*, nu rupe legământul Tău cu noi!

22. Sunt printre deşertăciunile* naţiunilor vreunii care să dea* ploaie? Sau pot cerurile să dea ploi torenţiale? Nu eşti Tu Acelaşi„El“, un nume al lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeul nostru? De aceea noi aşteptăm* ploaie de la Tine, pentru că Tu ai făcut toate acestea.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)