GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 33

Împăcarea lui Iacov cu Esau

1. Şi Iacov şi-a ridicat ochii şi s-a uitat şi, iată, venea Esau*, şi patru sute de bărbaţi cu el. Şi şi-a împărţit copiii între Leea şi Rahela şi cele două roabe.

2. Şi a pus pe roabe şi pe copiii lor înainte, şi pe Leea şi pe copiii ei după ei, şi pe Rahela şi pe Iosif la urmă.

3. Şi el a trecut înaintea lor şi s-a plecat* cu faţa la pământ de şapte ori, până s-a apropiat de fratele său.

4. Şi Esau a alergat să-l întâmpine şi l-a îmbrăţişat şi a căzut* pe grumazul lui şi l-a sărutat; şi au plâns.

5. Şi el şi-a ridicat ochii şi a văzut femeile şi copiii şi a zis: „Cine îţi sunt aceştia?“ Şi el a zis: „Copiii* pe care Dumnezeu i-a dăruit, în îndurarea Lui, robului tău“.

6. Şi roabele s-au apropiat, ele şi copiii lor, şi s-au plecat cu faţa la pământ.

7. Şi s-a apropiat şi Leea cu copiii ei şi s-au plecat cu faţa la pământ. Şi la urmă s-au apropiat Iosif şi Rahela şi s-au plecat cu faţa la pământ.

8. Şi el i-a zis: „Ce ai de gând cu toată* turma pe care am întâlnit-o?“ Şi el i-a zis: „Ca să capăt* favoare în ochii domnului meu“.

9. Şi Esau i-a zis: „Eu am destul, fratele meu, fie al tău ce este al tău“.

10. Şi Iacov i-a zis: „Nu, te rog, dacă am căpătat favoare în ochii tăi, atunci primeşte darul meu din mâna mea; pentru că de aceea am văzut faţa* ta de parcă aş fi văzut faţa lui Dumnezeu şi m-ai primit cu bunăvoinţă.

11. Ia, te rog, darul* meuLit. „binecuvântarea mea“, care ţi s-a adus, pentru că Dumnezeu mi-a fost îndurător şi am de toate“. Şi l-a îndemnat* şi a luat.

12. Şi el i-a zis: „Să plecăm, şi să mergem, şi eu voi merge înaintea ta“.

13. Şi el i-a zis: „Domnul meu ştie cât de plăpânzi sunt copiii şi că sunt cu mine oi şi vaci care alăptează; şi, dacă le-am sili o singură zi, toate turmele vor muri.

14. Te rog, să treacă domnul meu înaintea robului său, şi eu voi mâna încet, la pas cu turmaLit. „bunurile“ care este înaintea mea şi după paşii copiilor, până când voi veni la domnul meu în* Seir“.

15. Şi Esau i-a zis: „Te rog, să las cu tine câţiva din oamenii care sunt cu mine!“ Şi el i-a zis: „Pentru ce aceasta? Ajunge să capăt* favoare în ochii domnului meu!“

16. Şi Esau s-a întors în ziua aceea pe drumul său la Seir.

Iacov se aşează în Sihem

17. Şi Iacov a călătorit spre Sucot* şi şi-a construit o casă şi a făcut colibe pentru vitele sale; de aceea i s-a pus locului numele SucotColibe.

18. Şi Iacov a ajuns în paceSau „la Salem“ la cetatea Sihem*, care este în ţara Canaanului, pe când venea din Padan-Aram*; şi şi-a aşezat tabăra înaintea cetăţii.

19. Şi a cumpărat* partea din ogor, pe care îşi întinsese cortul, din mâna fiilor lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesitaChesita, o greutate pentru metale preţioase, valorând aproximativ patru sicli.

20. Şi a ridicat acolo un altar* şi l-a numit El-Elohe-IsraelDumnezeu, Dumnezeul lui Israel.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)