GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 12

Chemarea lui Avraam

1. Şi Domnul spusese lui Avram: „Ieşi din* ţara ta şi din rudenia ta şi din casa tatălui tău, în ţara pe care ţi-o voi arăta.

2. Şi te voi face o naţiune* mare şi te voi binecuvânta*; şi voi face numele tău mare şi vei fi o binecuvântare*.

3. Şi voi binecuvânta* pe cei care te vor binecuvânta şi voi blestema pe cel care te va blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate* în tine“.

4. Şi Avram a plecat, cum îi spusese Domnul. Şi Lot* a mers cu el. Şi Avram era de şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din Haran.

5. Şi Avram a luat pe Sarai, soţia sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, şi toate averile lor pe care le agonisiseră şi sufletele* pe care le căpătaserăLit. „făcuseră“ în Haran* şi au ieşit ca să meargă în ţara Canaanului; şi au venit în ţara Canaanului.

6. Şi Avram a străbătut* ţara până la locul numit Sihem, până la stejarulSau „câmpia“ lui More*. Şi canaaniţii* erau atunci în ţară.

7. Şi Domnul S-a arătat* lui Avram şi i-a zis: „Seminţei* tale voi da ţara aceasta“. Şi el a zidit acolo un altar* Domnului, care i Se arătase.

8. Şi de acolo a trecut la muntele dinspre răsărit de BetelCasa lui Dumnezeu* şi şi-a întins cortul, având Betelul spre apusLit. „spre mare“ şi Ai spre răsărit; şi acolo a zidit un altar Domnului şi a chemat* Numele Domnului.

9. Şi Avram a plecat, mergând înainte spre sudNeghev, sudul Canaanului*.

Avram în Egipt

10. Şi a fost o foamete* în ţară. Şi Avram a coborât în Egipt*, ca să locuiască temporar acolo, pentru că foametea era mare în ţară.

11. Şi a fost aşa: când era aproape să intre în Egipt, i-a spus soţiei sale Sarai: „Iată, te rog, ştiu că eşti o femeie frumoasă* la chip.

12. Şi va fi aşa: când te vor vedea egiptenii, vor spune: «Aceasta este soţia lui!» Şi pe mine mă vor omorî*, iar pe tine te vor lăsa cu viaţă.

13. Spune*, te rog, că eşti sora mea, ca să-mi fie bine pentru tine şi să-mi trăiască sufletul datorită ţie“.

14. Şi a fost aşa: când a venit Avram în Egipt, egiptenii au văzut* că femeia era foarte frumoasă.

15. Şi căpeteniile lui Faraon au văzut-o şi au lăudat-o lui Faraon; şi femeia a fost adusă* în casa lui Faraon.

16. Şi el s-a purtat bine* cu Avram datorită ei; şi el a avut* oi şi boi şi măgari şi robi şi roabe şi măgăriţe şi cămile.

17. Şi Domnul a lovit* cu răni mari pe Faraon şi casa lui din cauza soţiei lui Avram, Sarai.

18. Şi Faraon l-a chemat pe Avram şi i-a zis: „Ce mi-ai făcut? Pentru ce* nu mi-ai spus că este soţia ta?

19. Pentru ce ai zis: «Este sora mea», aşa că am luat-o de soţie? Şi acum, iată-ţi soţia: ia-o şi pleacă!“

20. Şi Faraon* a poruncit oamenilor săi pentru el, ca să-l petreacăSau „să-l trimită“, „să-l înlăture“, pe el şi pe soţia lui şi tot ce avea.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)