GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 21

Naşterea lui Isaac

1. Şi Domnul a cercetat* pe Sara, cum zisese, şi Domnul a făcut Sarei cum* vorbise.

2. Şi Sara a rămas însărcinată* şi a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţea lui, la timpul* hotărât, despre care îi vorbise Dumnezeu.

3. Şi Avraam a pus numele IsaacRâs fiului său care i se născuse, pe care i-l născuse Sara.

4. Şi Avraam a circumcis* pe fiul său Isaac când era de opt zile, cum* îi poruncise Dumnezeu.

5. Şi Avraam era de o sută* de ani când i s-a născut fiul său, Isaac.

6. Şi Sara a zis: „Dumnezeu m-a făcut* să râd: oricine va auzi va râde cu mine“.

7. Şi ea a zis: „Cine ar fi zis lui Avraam: «Sara va alăpta copii»! Pentru că i-am născut* un fiu la bătrâneţea lui“.

Izgonirea Agarei în pustiu

8. Şi pruncul a crescut şi a fost înţărcat. Şi Avraam a făcut un ospăţ mare în ziua când a fost înţărcat Isaac.

9. Şi Sara a văzut pe fiul Agarei, egipteanca*, pe care-l născuse* ea lui Avraam, râzândDispreţuitor*.

10. Şi a zis lui Avraam: „Izgoneşte* pe roaba aceasta şi pe fiul ei, pentru că fiul roabei acesteia nu va moşteni cu fiul meu, cu Isaac“.

11. Şi lucrul acesta a fost foarte răuTrist în ochii lui Avraam, pentru fiul* său.

12. Şi Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să nu fie răuTrist în ochii tăi, pentru băiat şi pentru roaba ta; ascultă de glasul ei în toate câte ţi-a zis Sara, pentru că în Isaac* ţi se va numi sămânţa.

13. Dar şi pe fiul roabei îl voi face o naţiune*, pentru că este sămânţa ta“.

14. Şi Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a luat pâine şi un burduf cu apă şi le-a dat Agarei, punându-i-le pe umăr; şi i-a dat copilul şi a lăsat-o să plece*. Şi ea a mers şi a rătăcit prin pustiul Beer-Şeba.

15. Şi s-a terminat apa din burduf; şi a pusSau „a părăsit“ copilul sub un arbust.

16. Şi a mers şi a stat jos în faţa lui, departe ca la o aruncătură de arc. Pentru că zicea: „Să nu văd moartea copilului!“ Şi a stat în faţa lui şi a ridicat glasul şi a plâns.

17. Şi Dumnezeu a auzit* glasul băiatului şi Îngerul lui Dumnezeu a chemat din ceruri pe Agar şi i-a zis: „Ce ai tu, Agar? Nu te teme*, pentru că Dumnezeu a auzit glasul băiatului, acolo unde este.

18. Ridică-te, ia băiatul şi ţine-l strâns de mâna ta, pentru că îl voi face* o naţiune mare“.

19. Şi Dumnezeu i-a deschis* ochii şi ea a văzut o fântână* cu apă; şi a mers şi a umplut burduful cu apă şi a dat băiatului să bea.

20. Şi Dumnezeu era cu* băiatul. Şi el a crescut şi locuia în pustiu şi s-a făcut* arcaş.

21. Şi locuia* în pustiul Paran. Şi mama sa i-a luat o soţie* din ţara Egiptului.

Legământul lui Avraam cu Abimelec

22. Şi a fost aşa: în zilele acelea, Abimelec* şi Picol, căpetenia oştirii sale, au vorbit lui Avraam, zicând: „Dumnezeu este* cu tine în tot ce faci.

23. Şi acum jură-mi* aici, pe Dumnezeu, că nu vei lucra cu neadevăr nici cu mine, nici cu fiul meu, nici cu fiul fiului meu. Ci, după bunătatea pe care ţi-am arătat-o eu, îmi vei face şi tu, mie şi ţării în care locuieşti temporar“.

24. Şi Avraam i-a zis: „Voi jura“.

25. Şi Avraam a mustrat pe Abimelec pentru fântâna de apă pe care o luaseră prin violenţă* slujitorii lui Abimelec.

26. Şi Abimelec i-a zis: „Nu ştiu cine a făcut lucrul acesta; nici tu nu mi-ai spus, nici eu n-am auzit decât astăzi“.

27. Şi Avraam a luat oi şi boi şi le-a dat lui Abimelec; şi au făcut legământ* amândoi.

28. Şi Avraam a pus deoparte şapte mieluşele din oile sale.

29. Şi Abimelec a zis lui Avraam: „Ce sunt* aceste şapte mieluşele pe care le-ai pus deoparte?“

30. Şi el i-a zis: „Să iei din mâna mea aceste şapte mieluşele, ca să-mi fie mărturie* că eu am săpat fântâna aceasta“.

31. De aceea a numit* locul acela Beer-ŞebaFântâna jurământului, pentru că acolo au jurat amândoi.

32. Şi au făcut legământ la Beer-Şeba. Şi Abimelec s-a ridicat cu Picol, căpetenia oştirii sale, şi s-au întors în ţara filistenilor.

33. Şi Avraam a sădit un tamariscArbust mediteraneean în Beer-Şeba şi a chemat acolo Numele Domnului, Dumnezeul EternEbr. „El Olam“*.

34. Şi Avraam a locuit temporar în ţara filistenilor multe zile.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)