GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 26

Isaac în ţara filistenilor

1. Şi a fost foamete în ţară, în afară de foametea* dintâi care fusese în zilele lui Avraam. Şi Isaac s-a dus la Abimelec*, împăratul filistenilor, la Gherar.

2. Şi Domnul i S-a arătat* şi i-a zis: „Nu coborî în Egipt; locuieşte în ţara pe care ţi-o* voi spune.

3. Locuieşte temporar* în ţara aceasta; şi Eu voi fi* cu tine şi te voi binecuvânta*; pentru că ţie* şi seminţei tale voi da toate ţările acestea; şi voi întări* jurământul pe care l-am jurat lui Avraam, tatăl tău.

4. Şi voi înmulţi* sămânţa ta ca stelele cerurilor şi seminţei tale îi voi da toate ţările acestea; şi în* sămânţa ta vor fi binecuvântate toate naţiunile pământului,

5. pentru că Avraam* a ascultat de glasul Meu şi a păzit ce i-am cerutLit. „cele de păzit ale Mele“, poruncile Mele, rânduielile Mele şi legile Mele“.

6. Şi Isaac a locuit în Gherar.

7. Şi oamenii locului l-au întrebat despre soţia sa. Şi el a zis*: „Este sora mea“. Pentru că s-a temut* să zică: „Soţia mea“. „Ca nu cumva“ – a zis el – „oamenii locului să mă ucidă pentru Rebeca“. Pentru că era* frumoasă la înfăţişare.

8. Şi a fost aşa: după ce a stat acolo multe zile, Abimelec, împăratul filistenilor, s-a uitat de la fereastră şi, iată, l-a văzut pe Isaac jucându-se cu Rebeca, soţia sa.

9. Şi Abimelec a chemat pe Isaac şi i-a zis: „Iată, negreşit ea este soţia ta; şi cum ai zis: «Este sora mea»?“ Şi Isaac i-a zis: „Pentru că am zis: «Nu cumva să mor din cauza ei»“.

10. Şi Abimelec i-a zis: „Ce ne-ai făcut? Încă puţin şi unul din popor ar fi putut să se culce cu soţia ta, şi ai fi adus vină* asupra noastră“.

11. Şi Abimelec a poruncit întregului popor, zicând: „Cine se va atinge* de omul acesta sau de soţia lui va fi omorât negreşit“.

Averea lui Isaac şi certurile

12. Şi Isaac a semănat în pământul acela şi a culesLit. „a găsit“ în acel an însutit*; şi Domnul l-a binecuvântat*.

13. Şi omul acesta a ajuns mare* şi a devenit tot mai mare, până ce a ajuns foarte mare.

14. Şi avea turme de oi şi cirezi de boiSau „avuţii de oi şi avuţii de boi“ şi un mare număr de robi; şi filistenii îl invidiau*.

15. Şi toate fântânile pe care le săpaseră* robii tatălui său în zilele tatălui său, Avraam, filistenii le-au astupat şi le-au umplut cu ţărână.

16. Şi Abimelec a zis lui Isaac: „Pleacă de la noi; pentru că eşti* mult mai puternic decât noi“.

Isaac în Gherar

17. Şi Isaac a plecat de acolo şi şi-a aşezat tabăra în valea Gherar şi locuia acolo.

18. Şi Isaac a săpat din nou fântânile de apă care fuseseră săpate în zilele lui Avraam, tatăl său; pentru că filistenii le astupaseră după moartea lui Avraam. Şi le-a pus numele după numele* pe care li-l pusese tatăl său.

19. Şi robii lui Isaac au săpat în vale şi au găsit acolo o fântână cu apă de izvorLit. „fântână de apă vie“.

20. Şi păstorii din Gherar s-au certat* cu păstorii lui Isaac, zicând: „Apa este a noastră“. Şi a pus numele fântânii EsecCeartă, pentru că se certaseră cu el.

21. Şi au săpat altă fântână şi s-au certat şi pentru ea; şi i-a pus numele SitnaÎmpotrivire.

22. Şi s-a mutat de acolo şi a săpat altă fântână; şi nu s-au mai certat pentru ea. Şi i-a pus numele RehobotLoc larg şi a zis: „Pentru că acum Domnul ne-a făcut loc* şi vom fi roditori* în ţară“.

Isaac la Beer-Şeba

23. Şi de acolo s-a suit la Beer-Şeba*.

24. Şi Domnul i S-a arătat în noaptea aceea şi a zis: „Eu sunt* Dumnezeul tatălui tău, Avraam: nu te teme*, pentru că Eu sunt* cu tine şi te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi sămânţa, datorită lui Avraam, robul Meu“.

25. Şi a zidit* acolo un altar şi a chemat* Numele Domnului. Şi şi-a întins cortul acolo şi robii lui Isaac au săpat o fântână acolo.

Lagământul cu Abimelec

26. Şi Abimelec a venit din Gherar la el, şi Ahuzat, prietenul său, şi Picol*, căpetenia oştirii sale.

27. Şi Isaac le-a zis: „Pentru ce aţi venit la mine, voi, care mă urâţi şi m-aţi alungat* de la voi?“

28. Şi ei au zis: „Am văzut lămurit că Domnul este* cu tine; şi am zis: «Să fie acum un jurământ între noi, între noi şi tine, şi să facem legământ cu tine,

29. că nu ne vei face nici un rău, cum nici noi nu ne-am atins de tine şi cum ţi-am făcut numai bine şi ţi-am dat drumul în pace; tu acum* eşti binecuvântatul Domnului»“.

30. Şi le-a făcut un ospăţ* şi au mâncat şi au băut.

31. Şi s-au sculat dis-de-dimineaţă şi şi-au jurat unul altuia; şi Isaac le-a dat drumul şi ei au plecat de la el în pace.

32. Şi a fost aşa: în ziua aceea, robii lui Isaac au venit şi i-au spus despre fântâna pe care o săpaseră şi i-au zis: „Am găsit apă!“

33. Şi el a numit-o ŞebaJurământ; de aceea numele cetăţii este Beer-Şeba* până în ziua aceasta.

Căsătoria lui Esau

34. Şi Esau era de patruzeci de ani şi a luat de soţie* pe Iudita, fiica lui Beeri hetitul, şi pe Basmat, fiica lui Elon hetitul.

35. Şi ele* au fost o amărăciune a sufletului pentru Isaac şi Rebeca.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)