GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 19

Îngerii la Sodoma

1. Şi cei doi îngeri* au venit la Sodoma seara. Şi Lot şedea la poarta Sodomei. Şi Lot i-a văzut şi s-a ridicat să-i întâmpine* şi s-a plecat cu faţa la pământ.

2. Şi a zis: „Iată acum, domnii mei, abateţi-vă*, vă rog, în casa robului vostru şi rămâneţi peste noapte şi spălaţi-vă* picioarele; şi vă veţi scula de dimineaţă şi vă veţi duce pe calea voastră“. Şi ei au zis: „Nu*, ci vom rămâne noaptea în loc deschisÎnaintea porţilor cetăţii“.

3. Şi a stăruit mult de ei; şi ei s-au abătut la el şi au intrat în casa lui. Şi le-a pregătit* o masă şi a copt azime; şi au mâncat.

4. Şi, mai înainte de a se culca ei, bărbaţii cetăţii*, bărbaţii din Sodoma, au înconjurat casa de la tânăr până la bătrân, tot poporul până la ultimul.

5. Şi au chemat* pe Lot şi i-au zis: „Unde sunt bărbaţii care au intrat la tine astă-noapte? Scoate-i* afară la noi, ca să-i cunoaştem*“.

6. Şi Lot a ieşit* la ei la intrare şi a încuiat uşa după el.

7. Şi a zis: „Vă rog, fraţilor, nu faceţi acest rău!

8. Iată* acum, am două fiice care n-au cunoscut bărbat; lăsaţi-mă, vă rog, să vi le scot afară; şi faceţi le cum este bine în ochii voştri: numai acestor bărbaţi să nu le faceţi nimic, pentru că de aceea au venit sub umbraŞi în sensul de „adăpostul“* acoperişului meu“.

9. Şi ei au zis: „Înapoi!“ Şi au zis: „Acesta* a venit să locuiască aici temporar şi mereu este* judecător? Acum ţie îţi vom face mai rău decât lor“. Şi împingeau cu putere asupra bărbatului, asupra lui Lot, şi s-au apropiat să spargă uşa.

10. Şi bărbaţii* şi-au întins mâna şi au tras pe Lot în casă la ei şi au încuiat uşa.

11. Şi au lovit cu orbire* pe bărbaţii care erau la intrarea casei, de la mic până la mare; şi ei se trudeau să găsească intrarea.

Nimicirea Sodomei şi Gomorei

12. Şi bărbaţii aceia au zis lui Lot: „Pe cine* mai ai aici? Un ginere şi pe fiii tăi şi pe fiicele tale şi pe oricine ai în cetate: scoate-i din acest loc.

13. Pentru că vom distruge locul acesta, deoarece strigătul* împotriva lor este mare înaintea Domnului şi Domnul ne-a trimis* să-l distrugem“.

14. Şi Lot a ieşit şi a vorbit ginerilor săi care urmau* să ia pe fiicele lui şi a zis: „Ridicaţi-vă*, ieşiţi din locul acesta, pentru că Domnul va nimici cetatea“. Dar ginerilor săi li s-a părut* că glumeşte.

15. Şi, când se revărsa de ziuă, îngerii au grăbit pe Lot, zicând: „Ridică-te, ia-ţi soţia şi pe cele două fiice ale tale care sunt aici, ca să nu pieri* în nelegiuireaSau „pedeapsa“ cetăţii“.

16. Şi el zăbovea. Şi bărbaţii aceia i-au apucat* mâna lui şi mâna soţiei lui şi mâna celor două fiice ale lui, Domnul fiind îndurător* faţă de el, şi l-au scos şi l-au lăsat afară din cetate.

17. Şi a fost aşa: după ce i-au scos afară, el a zis: „Scapă-ţi* viaţa; nu privi* înapoi şi nu te opri în toată* câmpia; scapă la munte*, ca să nu pieri“.

18. Şi Lot le-a zis: „Nu*, Doamne, Te rog!

19. Iată acum, robul Tău a căpătat favoare în ochii Tăi şi ai mărit îndurarea Ta pe care mi-ai arătat-o, păstrându-mi sufletul viuSau „salvându-mi viaţa“. Dar eu nu voi putea scăpa la munte, ca nu cumva să mă ajungă răul şi să mor.

20. Iată acum, această cetate este aproape, ca să fug acolo, şi este mică. Te rog, lasă-mă să scap acolo! Nu este ea mică? Şi sufletul meu va trăi“.

21. Şi El i-a zis: „Iată*, te-am primitLit. „ţi-am ridicat faţa“ şi în lucrul acesta, de a nu distruge cetatea despre care ai vorbit.

22. Grăbeşte-te, scapă acolo, pentru că nu pot* face nimic până nu vei ajunge acolo“. De aceea s-a pus numele* cetăţii ŢoarMic.

23. Răsărea soarele* deasupra pământului când intra Lot în Ţoar.

24. Şi Domnul a făcut* să plouă asupra Sodomei şi asupra Gomorei pucioasă şi foc de la Domnul din ceruri.

25. Şi a nimicit* cetăţile acestea şi toată câmpia şi pe toţi locuitorii cetăţilor şi ce creştea pe pământ.

26. Şi soţiaSoţia lui Lot lui a privit înapoi şi s-a făcut un stâlp* de sare.

27. Şi Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a venit la locul unde stătuse înaintea* Domnului.

28. Şi s-a uitat spre Sodoma şi Gomora şi spre tot ţinutul câmpiei şi a privit şi, iată, fumul ţinutului se înălţa ca fumul* unui cuptor.

29. Şi a fost aşa: când a nimicit Dumnezeu cetăţile câmpiei*, Dumnezeu Şi-a amintit* de Avraam şi a scos pe Lot din mijlocul prăpădului, când a nimicit cetăţile în care locuia Lot.

Păcatul fiicelor lui Lot

30. Şi Lot s-a suit din Ţoar şi a locuit în munte*, şi cele două fiice ale lui cu el, pentru că se temea să locuiască în Ţoar. Şi locuia într-o peşteră, el şi cele două fiice ale lui.

31. Şi cea întâi-născută a zis celei mai mici: „Tatăl nostru este bătrân şi nu este bărbat în ţară ca să intre* la noi, după obiceiul întregului pământ.

32. Vino să dăm tatălui nostru să bea vin şi să ne culcăm cu el, ca să ne păstrămLit. „să facem să trăiască“ sămânţă din tatăl nostru“.

33. Şi au dat tatălui lor să bea vin în noaptea aceea; şi cea întâi-născută a intrat şi s-a culcat cu tatăl ei şi el n-a ştiut nici când s-a culcat, nici când s-a sculat ea.

34. Şi a fost aşa: a doua zi, cea întâi-născută a zis celei mai mici: „Iată, eu m-am culcat noaptea trecută cu tatăl meu; să-i dăm să bea vin şi la noapte şi intră tu şi culcă-te cu el, ca să păstrăm sămânţă din tatăl nostru“.

35. Şi au dat tatălui lor să bea vin şi în noaptea aceea. Şi cea mai mică s a dus şi s-a culcat cu el şi el n-a ştiut nici când s-a culcat, nici când s-a sculat ea.

36. Şi amândouă fiicele lui Lot au rămas însărcinate de la tatăl lor.

37. Şi cea întâi-născută a născut un fiu şi i-a pus numele MoabDe la tatăl*. Acesta este tatăl moabiţilor, până în ziua aceasta.

38. Şi cea mai mică a născut şi ea un fiu şi i-a pus numele Ben-AmiFiu al poporului meu. Acesta este tatăl amoniţilor*, până în ziua aceasta.



Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)