GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 5

Urmaşii lui Adam prin Set până la Noe

1. Aceasta este cartea* urmaşilor lui Adam. În ziua când a creat Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea* lui Dumnezeu.

2. Parte bărbătească şi parte femeiască* i-a creat; şi i-a binecuvântat* şi le-a pus numele Adam în ziua când au fost creaţi.

3. Şi Adam a trăit o sută treizeci de ani şi a născut un fiu după asemănarea sa, după chipul său*, şi i-a pus numele Set.

4. Şi zilele lui Adam*, după ce a născut pe Set, au fost opt sute de ani; şi a născut* fii şi fiice.

5. Şi toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost nouă sute treizeci de ani; şi a murit*.

6. Şi Set a trăit o sută cinci ani şi a născut pe Enos*.

7. Şi după ce a născut pe Enos, Set a trăit opt sute şapte ani; şi a născut fii şi fiice.

8. Şi toate zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani; şi a murit.

9. Şi Enos a trăit nouăzeci de ani şi a născut pe Cainan.

10. Şi după ce a născut pe Cainan, Enos a trăit opt sute cincisprezece ani; şi a născut fii şi fiice.

11. Şi toate zilele lui Enos au fost nouă sute cinci ani; şi a murit.

12. Şi Cainan a trăit şaptezeci de ani şi a născut pe Mahalaleel.

13. Şi după ce a născut pe Mahalaleel, Cainan a trăit opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice.

14. Şi toate zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani; şi a murit.

15. Şi Mahalaleel a trăit şaizeci şi cinci de ani şi a născut pe Iared.

16. Şi după ce a născut pe Iared, Mahalaleel a trăit opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.

17. Şi toate zilele lui Mahalaleel au fost opt sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a murit.

18. Şi Iared a trăit o sută şaizeci şi doi de ani şi a născut pe EnohÎnvăţat, Credincios*.

19. Şi după ce a născut pe Enoh, Iared a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

20. Şi toate zilele lui Iared au fost nouă sute şaizeci şi doi de ani; şi a murit.

21. Şi Enoh a trăit şaizeci şi cinci de ani şi a născut pe Metusala.

22. Şi după ce a născut pe Metusala, Enoh a umblat* cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

23. Şi toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.

24. Şi Enoh* a umblat cu Dumnezeu; şi nu a mai fost, pentru că Dumnezeu l-a luat*.

25. Şi Metusala a trăit o sută optzeci şi şapte de ani şi a născut pe Lameh.

26. Şi după ce a născut pe Lameh, Metusala a trăit şapte sute optzeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice.

27. Şi toate zilele lui Metusala au fost nouă sute şaizeci şi nouă de ani; şi a murit.

28. Şi Lameh a trăit o sută optzeci şi doi de ani şi a născut un fiu.

29. Şi i-a pus numele NoeOdihnă, Mângâiere, spunând: „Acesta ne va mângâia în lucrul nostru şi în truda mâinilor noastre, din cauza pământului* pe care l-a blestemat Domnul“.

30. Şi după ce a născut pe Noe, Lameh a trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice.

31. Şi toate zilele lui Lameh au fost şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; şi a murit.

32. Şi Noe* era de cinci sute de ani; şi Noe a născut* pe SemFaimă, pe HamNegru şi pe IafetLărgire.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)