GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 14

Avram învinge pe împăraţi

1. Şi a fost aşa: în zilele lui Amrafel, împăratul Şinearului*, lui Arioc, împăratul Elasarului, lui Chedorlaomer, împăratul Elamului*, şi lui Tideal, împăratul GoimuluiSau „împăratul naţiunilor“,

2. ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, şi cu Birşa, împăratul Gomorei, cu Şineab, împăratul Admei*, şi cu Şemeeber, împăratul Ţeboimului, şi cu împăratul Belei, adică al Ţoarului*.

3. Toţi aceştia s-au strâns împreună în Valea Sidim*, adică Marea Sărată.

4. Slujiseră doisprezece ani lui Chedorlaomer; şi în anul al treisprezecelea s-au răsculat.

5. Şi, în anul al paisprezecelea, Chedorlaomer şi împăraţii care erau cu el au venit şi au bătut pe refaimiţi* în Aşterot-Carnaim, şi pe zuzimi* în Ham, şi pe emimi* în Şave-Chiriataim*,

6. şi pe horiţi* în muntele lor, Seir, până la El-ParanSau „până la terebintul din Paran“*, care este lângă pustiu.

7. Şi s-au întors şi au venit la En-Mişpat, care este Cades*, şi au bătut tot teritoriul amaleciţilor, precum şi pe amoriţi, care locuiau în Haţaţon-Tamar*.

8. Şi împăratul Sodomei şi împăratul Gomorei şi împăratul Admei şi împăratul Ţeboimului şi împăratul Belei, adică al Ţoarului, au ieşit şi s-au aşezat în poziţie de bătaie împotriva lor în Valea Sidim*:

9. împotriva lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, şi a lui Tideal, împăratul Goimului, şi a lui Amrafel, împăratul Şinearului, şi a lui Arioc, împăratul Elasarului: patru împăraţi împotriva a cinci.

10. Şi Valea Sidim era plină cu gropi de smoală*. Şi împăratul Sodomei şi al Gomorei au fugit şi au căzut acolo; şi cei care au rămas au fugit la munte*.

11. Şi au luat toate bogăţiile* din Sodoma şi din Gomora şi toată hrana lor şi au plecat.

12. Şi au luat pe Lot, fiul* fratelui lui Avram, şi bogăţiile lui şi au plecat; pentru că el locuia* în Sodoma.

13. Şi unul care scăpase a venit şi a spus lui Avram, evreulCei mai mulţi consideră că sensul este „cel de dincolo de Eufrat“, dar ar putea să provină de la numele Eber, din genealogia lui Avram (Gen 10.21)*. Şi el locuia la* stejarii lui Mamre, amoritul, fratele lui Eşcol şi fratele lui Aner: şi aceştia erau aliaţi* cu Avram.

14. Şi Avram a auzit că fratele* său fusese luat captiv şi a scos pe oamenii săi deprinşi la arme, născuţi* în casa lui, trei sute optsprezece, şi i-a urmărit până la Dan*.

15. Şi noaptea şi-a împărţit* oamenii împotriva lor, el şi robii săi, şi i-au bătut şi i-au urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului*.

16. Şi a adus înapoi* toate bogăţiile şi a adus înapoi şi pe Lot, fratele său, şi bogăţiile lui şi pe femei şi pe popor.

Melhisedec binecuvântează pe Avram

17. Şi împăratul Sodomei a ieşit* să-l întâmpine în Valea Şave, adică Valea Împăratului*, pe când se întorcea de la înfrângereaLit. „masacrarea“ lui Chedorlaomer şi a împăraţilor care erau cu el.

18. Şi MelhisedecÎmpărat al dreptăţii*, împăratul SalemuluiPăcii, a adus pâine şi vin. Şi el era preot al Dumnezeului* PreaînaltEbr. „El Elyon“.

19. Şi el l-a binecuvântat şi a spus: „Binecuvântat* să fie Avram de Dumnezeul Preaînalt, Stăpânul* cerurilor şi al pământului.

20. Şi binecuvântat* să fie Dumnezeul Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâna ta“. Şi Avram i-a dat zeciuială* din toate.

21. Şi împăratul Sodomei a zis lui Avram: „Dă-mi oameniiSau „sufletele“ şi ia bunurile pentru tine!“

22. Şi Avram a spus împăratului Sodomei: „Mi-am* ridicat mânaAm jurat spre Domnul Dumnezeul Preaînalt, Stăpânul cerurilor şi al pământului,

23. că* nu voi lua un fir de aţă sau o curea de sanda din toate ale tale, ca să nu zici: «Am îmbogăţit pe Avram!»; nimic pentru mineUnele texte omit „nimic pentru mine“,

24. numai ceea ce au mâncat tinerii şi partea oamenilor care au mers cu mine: Aner, Eşcol şi Mamre; ei* să-şi ia partea lor“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)