GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 28

Fuga lui Iacov

1. Şi Isaac a chemat pe Iacov şi l-a binecuvântat* şi i-a poruncit şi i-a zis: „Tu să nu-ţi iei* soţie dintre fiicele lui Canaan.

2. Ridică-te*, mergi în Padan-Aram*, la casa lui Betuel*, tatăl mamei tale, şi ia-ţi soţie de acolo, dintre fiicele lui Laban*, fratele mamei tale.

3. Şi Dumnezeul cel AtotputernicEbr. „El Şadai“* să te binecuvânteze şi să te facă să rodeşti şi să te înmulţească, pentru ca să ajungi o adunare de popoare.

4. Şi să-ţi dea binecuvântarea* lui Avraam, ţie şi seminţei tale cu tine, ca să stăpâneşti* ţara unde ai locuit* temporar, pe care a dat-o Dumnezeu lui Avraam“.

5. Şi Isaac a trimis* pe Iacov. Şi el a plecat în Padan-Aram, la Laban, fiul lui Betuel arameul, fratele Rebecăi, mama lui Iacov şi a lui Esau.

6. Şi Esau a văzut că Isaac îl binecuvântase pe Iacov şi-l trimisese în Padan-Aram ca să-şi ia soţie de acolo, că, binecuvântându-l, i-a poruncit, zicând: „Tu să nu-ţi iei* soţie dintre fiicele lui Canaan!“,

7. şi că Iacov ascultase pe tatăl său şi pe mama sa şi plecase în Padan-Aram.

8. Şi Esau a văzut* că fiicele lui Canaan erau rele în ochii lui Isaac, tatăl său.

9. Şi Esau s-a dus la Ismael şi pe lângă* soţiile pe care le avea, a luat de soţie pe Mahalat, sora lui Nebaiot*, fiica* lui Ismael, fiul lui Avraam.

Visul lui Iacov la Betel

10. Şi Iacov a ieşit* din Beer-Şeba* şi a mers spre Haran*.

11. Şi a ajuns într-un loc* şi a rămas acolo peste noapte, pentru că apusese soarele. Şi a luat una din pietrele locului şi a făcut-o căpătâi şi s-a culcat în acel loc.

12. Şi a visat*. Şi iată o scară ridicată pe pământ, şi capătul ei ajungea la ceruri. Şi, iată, îngerii* lui Dumnezeu urcau şi coborau pe ea.

13. Şi, iată, Domnul* stătea deasupra ei; şi a zis: „Eu* sunt Domnul, Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău, şi Dumnezeul lui Isaac; pământul* pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei* tale.

14. Şi sămânţa ta va fi ca pulberea* pământului şi te vei întinde* spre apus şi spre răsărit şi spre nord şi spre sud; şi în* tine şi în sămânţa ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului.

15. Şi, iată, Eu sunt* cu tine şi te voi păzi oriunde* vei merge şi te voi aduce* înapoi în ţara aceasta; pentru că nu te voi părăsi*, până când nu voi face* ceea ce ţi-am promis“.

16. Şi Iacov s-a trezit din somnul* său şi a zis: „Cu adevărat, Domnul este* în locul acesta şi eu n-am ştiut!

17. Şi s-a temut şi a zis: „Cât de înfricoşător* este locul acesta! Aceasta nu este altceva decât casa lui Dumnezeu şi aceasta este poarta cerurilor!“

18. Şi Iacov s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a luat piatra* pe care o făcuse căpătâi şi a aşezat-o ca stâlp* şi a turnat untdelemn pe vârful ei.

19. Şi a pus numele locului aceluia BetelCasa lui Dumnezeu; dar numele cetăţii era mai înainte Luz*.

20. Şi Iacov a făcutLit. „a promis“* o promisiune, zicând: „Dacă* va fi Dumnezeu cu mine şi mă va păzi în drumul acesta pe care merg şi-mi va da* pâine să mănânc şi haine să mă îmbrac

21. şi mă voi întoarce* în pace la casa tatălui meu, atunci Domnul* va fi Dumnezeul meu.

22. Şi piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp va fi casa* lui Dumnezeu. Şi din* tot ce-mi vei da, Îţi voi da negreşit zeciuială“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)