GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 22

Jertfirea lui Isaac

1. Şi a fost aşa: după aceste lucruri, Dumnezeu l-a încercat* pe Avraam şi i-a zis: „Avraame!“ Şi el a zis: „Iată-mă“.

2. Şi i-a zis: „Ia acum pe fiul tău, pe singurul* tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac, şi mergi în ţinutul* Moria şi adu-l acolo ca ardere de totLit. „jertfă care se înalţă“* pe unul din munţii despre care îţi voi spune“.

3. Şi Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a pus şaua pe măgarul său şi a luat cu el pe doi dintre slujitoriiLit. „tinerii“ săi şi pe Isaac, fiul său; şi a despicat lemnele pentru arderea de tot şi s-a ridicat şi a mers la locul despre care îi vorbise Dumnezeu.

4. A treia zi Avraam şi-a ridicat ochii şi a văzut locul de departe.

5. Şi Avraam a zis tinerilor săi: „Rămâneţi aici cu măgarul; şi eu şi băiatul vom merge până acolo şi ne vom închinaLit. „ne vom pleca“ şi vom veni din nou la voi“.

6. Şi Avraam a luat lemnele arderii de tot şi le-a pus* pe Isaac, fiul său; şi a luat în mână focul şi cuţitul şi mergeau amândoi împreună.

7. Şi Isaac a vorbit lui Avraam, tatăl său, şi i-a zis: „Tată!“ Şi el i-a zis: „Iată-mă, fiul meu!“ Şi i-a zis: „Iată focul şi lemnele; dar unde este mielul* pentru arderea de tot?“

8. Şi Avraam i-a zis: „Fiul meu, Dumnezeu Însuşi va îngrijiSau „va vedea“ de mielul pentru arderea de tot“. Şi mergeau amândoi împreună.

9. Şi au ajuns la locul* despre care-i spusese Dumnezeu. Şi Avraam a zidit altarul* acolo şi a aşezat lemnele; şi a legat pe Isaac, fiul său, şi l-a pus* pe altar deasupra lemnelor.

10. Şi Avraam şi-a întins mâna şi a luat cuţitul ca să înjunghie pe fiul său.

11. Şi Îngerul* Domnului i-a strigat din ceruri şi a zis: „Avraame! Avraame!“ Şi el I-a zis: „Iată-mă“.

12. Şi i-a zis: „Nu-ţi pune* mâna pe băiatSau „Nu-ţi ridica mâna asupra băiatului“; „Nu-ţi întinde mâna împotriva băiatului“ şi nu-i face nimic, pentru că acum* cunosc că te temi de Dumnezeu, pentru că n ai cruţat* pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine“.

13. Şi Avraam şi-a ridicat ochii şi s-a uitat şi iată, înapoi, un berbec prins cu coarnele într-un desiş. Şi Avraam a mers şi a luat berbecul şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său.

14. Şi Avraam a pus numele locului aceluia Yehova-IireDomnul va purta de grijă, după cum se zice până în ziua aceasta: „LaSau „În“ muntele Domnului se va purta de grijă*“.

15. Şi Îngerul Domnului a chemat pe Avraam a doua oară din ceruri,

16. şi i-a zis: „Am jurat* pe Mine Însumi, ziceÎn ebr., un cuvânt folosit pentru a introduce o profeţie Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu,

17. te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, ca stelele* cerurilor şi ca nisipul* care este pe malul mării; şi sămânţa* ta va stăpâni poarta vrăjmaşilor săi.

18. Şi în* sămânţa ta vor fi binecuvântate toate naţiunile pământului, pentru că ai ascultat* de glasul Meu“.

19. Şi Avraam s-a întors* la slujitoriiLit. „tinerii“ săi; şi s-au ridicat şi au mers împreună la Beer-Şeba*. Şi Avraam a locuit la Beer-Şeba.

Familia lui Nahor

20. Şi a fost aşa: după aceste lucruri, i s-a spus lui Avraam, zicând: „Iată, şi Milca* a născut fii lui Nahor, fratele tău:

21. pe Uţ*, întâiul său născut, şi pe Buz*, fratele acestuia, şi pe Chemuel, tatăl lui Aram,

22. şi pe Chesed, şi pe Hazo, şi pe Pildaş, şi pe Iidlaf şi pe Betuel.

23. Şi lui Betuel* i s-a născut Rebeca*. Milca a născut pe aceştia opt lui Nahor, fratele lui Avraam.

24. Şi ţiitoarea lui, cu numele Reuma, a născut şi ea pe Tebah şi pe Gaham şi pe Tahaş şi pe Maaca“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)