GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 15

Sămânţa lui Avram

1. După aceste lucruri, cuvântul Domnului a fost către Avram într-o viziune*, zicând: „Nu te teme*, Avrame! Eu sunt scutul* tău şi răsplata* ta foarte mare“.

2. Şi Avram a zis: „Doamne DumnezeuleEbr. „Adonai Yahve“, ce-mi vei da? pentru că mă ducSau „plec“ fără copii şi cel care va fi stăpânulLit. „fiul averii“ casei mele este EliezerDumnezeu este ajutorul meu din Damasc“.

3. Şi Avram a spus: „Iată, nu mi-ai dat sămânţă şi, iată, un fiu* al casei mele este moştenitorul meu“.

4. Şi, iată, cuvântul Domnului a fost către el, zicând: „Nu acesta va fi moştenitorul tău, ci cel care va ieşi* din tine va fi moştenitorul tău“.

5. Şi l-a scos afară şi i-a zis: „Priveşte acum spre ceruri şi numără* stelele, dacă le poţi număra!“ Şi i-a zis: „Aşa* va fi sămânţa ta!“

6. Şi el L-a crezut* pe Domnul; şi El i-a socotit* aceasta ca dreptate.

Legământul cu Avram

7. Şi i-a zis: „Eu sunt Domnul care te-am scos* din cetatea Ur* a caldeenilor, ca să-ţi dau* ţara aceasta s-o stăpâneşti“.

8. Şi el a zis: „Doamne DumnezeuleEbr. „Adonai Yahve“, cum* voi cunoaşte că o voi stăpâni?“

9. Şi El i-a zis: „Adu-Mi o juncană de trei ani şi o capră de trei ani şi un berbec de trei ani şi o turturea şi un pui de porumbel“.

10. Şi I-a adus toate acestea şi le-a despicat* prin mijloc şi a pus fiecare jumătate în faţa celeilalte; dar n-a despicat păsările*.

11. Şi au coborât păsări răpitoare peste trupurile moarte; şi Avram le-a alungat.

12. Şi, pe când asfinţea soarele, un somn* adânc a căzut peste Avram; şi, iată, l-a cuprins groaza unui mare întuneric.

13. Şi El i-a zis lui Avram: „Cu adevărat să ştii că sămânţa ta va locui* temporar într-o ţară care nu este a sa şi îi vor înrobi şi îi vor asupri* patru sute* de ani.

14. Dar şi pe naţiunea aceea care îi va înrobi o voi judeca* Eu; şi după aceea vor ieşi cu mare* avere.

15. Şi tu vei merge* în pace la părinţii* tăi; vei fi înmormântat la o bună* bătrâneţe.

16. Şi în a patra* generaţie se vor întoarce aici, pentru că nelegiuirea* amoriţilor nu* este încă deplină“.

17. Şi a fost aşa: după ce a asfinţit soarele, s-a făcut întuneric şi iată un cuptor fumegând şi o flacără de foc care a trecut* printre acele bucăţi.

18. În ziua aceea, Domnul a încheiat un legământ* cu Avram, zicând: „Am dat* ţara aceasta seminţei tale, de la râulSau „pârâul“ (nu Nilul, ci un pârâu în sudul Neghevului) Egiptului până* la râul cel mare, râul Eufrat:

19. pe cheniţi* şi pe cheniziţi şi pe cadmoniţi

20. şi pe hetiţi şi pe fereziţi şi pe refaimiţiSau „uriaşi“

21. şi pe amoriţi şi pe canaaniţi şi pe ghirgasiţi şi pe iebusiţi“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)