GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 23

Moartea şi înmormântarea Sarei

1. Şi viaţa Sarei a fost de o sută douăzeci şi şapte de ani: anii vieţii Sarei.

2. Şi Sara a murit în Chiriat-Arba*, adică Hebron*, în ţara Canaanului. Şi Avraam a venit s-o jelească şi s-o plângă pe Sara.

3. Şi Avraam s-a ridicat dinaintea moartei sale şi a vorbit fiilor lui Het*, zicând:

4. „Eu sunt străin* şi locuitor temporar între voi; daţi-mi* în stăpânire un loc de înmormântare, ca să-mi înmormântez moarta dinaintea feţei mele“.

5. Şi fiii lui Het au răspuns lui Avraam, zicându-i:

6. „Ascultă-ne, domnul meu: tu eşti un prinţSau „o căpetenie“* al lui Dumnezeu între noi; înmormântează-ţi moarta în cel mai ales dintre mormintele noastre! Nimeni dintre noi nu-ţi va opri mormântul său ca să-ţi înmormântezi moarta“.

7. Avraam s-a ridicat şi s-a plecat până la pământ înaintea poporului ţării, înaintea fiilor lui Het.

8. Şi le-a vorbit, zicând: „Dacă este voia voastră să-mi înmormântez moarta dinaintea feţei mele, ascultaţi-mă şi rugaţi pentru mine pe Efron*, fiul lui Ţohar,

9. să-mi dea peştera din Macpela, care este a lui, care este în marginea ogorului său; să mi-o dea în mijlocul vostru, pentru tot argintul cât face ea, ca stăpânire a unui loc de înmormântare“.

10. Şi Efron locuia în mijlocul fiilor* lui Het. Şi Efron hetitul a răspuns lui Avraam în auzulLit. „în urechile“ fiilor lui Het, al tuturor celor care intrau* pe poarta cetăţii sale, zicând:

11. „Nu, domnul meu, ascultă-mă; îţi dau* ogorul şi-ţi dau peştera care este în el; ţi-l dau înaintea ochilor fiilor poporului meu: înmormântează-ţi moarta“.

12. Şi Avraam s-a plecat până la pământ înaintea poporului ţării.

13. Şi a vorbit lui Efron în auzul poporului ţării, zicând: „Dar, dacă vrei, te rog, ascultă-mă: voi da preţulSau „argintul“ ogorului; ia-l de la mine şi-mi voi înmormânta moarta acolo“.

14. Şi Efron a răspuns lui Avraam, zicându-i:

15. „Ascultă-mă, domnul meu: o bucată de pământ de patru sute de sicli* de argint, ce este aceasta între mine şi tine? Înmormântează-ţi deci moarta“.

16. Şi Avraam a ascultat de Efron. Şi Avraam a cântărit* lui Efron argintul pe care-l spusese în auzul fiilor lui Het: patru sute de sicli de argint, care mergeau la negustor.

17. Şi ogorul* lui Efron, care era în Macpela, care era în dreptul Mamrei, ogorul şi peştera care era în el şi toţi copacii care erau în ogor, care erau în toate hotarele lui de jur-împrejur,

18. au fost întăriţi lui Avraam ca stăpânire înaintea ochilor fiilor lui Het, înaintea tuturor celor care veneau la poarta cetăţii sale.

19. Şi, după aceasta, Avraam a înmormântat pe Sara, soţia sa, în peştera din ogorul Macpela, în faţa lui Mamre, adică Hebron, în ţara Canaanului.

20. Şi ogorul şi peştera care este în el au fost întărite* lui Avraam de către fiii lui Het, ca stăpânire a locului de înmormântare.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)