GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 11

Turnul Babel

1. Şi tot pământul aveaLit. „era“ o singură limbăLit. „buză“ (şi în v. 6,7,9) şi o singură vorbire.

2. Şi a fost aşa: când au pornit spreSau „de la“ răsărit, au găsit o câmpie în ţara Şinearului* şi au locuit acolo.

3. Şi au spus unul către altul: „Veniţi să facem cărămizi şi să le ardem bine!“ Şi cărămida le-a fost drept piatră şi smoala* le-a fost drept tencuială.

4. Şi au spus: „Veniţi să ne construim o cetate şi un turn cu vârful* până la ceruri; şi să ne facem un nume*, ca să nu fim împrăştiaţi* pe faţa întregului pământ!“

5. Şi Domnul a coborât* ca să vadă cetatea şi turnul pe care-l construiau fiii oamenilor.

6. Şi Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur* popor şi toţi au o singură limbă; şi iată ce încep să facă! Şi acum nu vor fi împiedicaţi în nimic din ce au de gând* să facă.

7. Haidem să coborâm şi să le încurcăm* limba acolo, ca să nu înţeleagă* unul limba celuilalt“.

8. Şi Domnul i-a împrăştiat* de acolo pe faţa întregului pământ. Şi au încetat să construiască cetatea.

9. De aceea i s-a pus numele BabelÎncurcătură, Confuzie, pentru că Domnul a încurcat* acolo limba întregului pământ. Şi de acolo Domnul i-a împrăştiat pe faţa întregului pământ.

Urmaşii lui Sem

10. Aceştia sunt urmaşii lui Sem*: Sem era de o sută de ani şi a născut pe Arpacşad, la doi ani după potop.

11. Şi după ce a născut pe Arpacşad, Sem a trăit cinci sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

12. Şi Arpacşad a trăit treizeci şi cinci de ani şi a născut pe Şelah*.

13. Şi după ce a născut pe Şelah, Arpacşad a trăit patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice.

14. Şi Şelah a trăit treizeci de ani şi a născut pe Eber.

15. Şi după ce a născut pe Eber, Şelah a trăit patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice.

16. Şi Eber* a trăit treizeci şi patru de ani şi a născut pe Peleg*.

17. Şi după ce a născut pe Peleg, Eber a trăit patru sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.

18. Şi Peleg a trăit treizeci de ani şi a născut pe Reu.

19. Şi după ce a născut pe Reu, Peleg a trăit două sute nouă ani; şi a născut fii şi fiice.

20. Şi Reu a trăit treizeci şi doi de ani şi a născut pe Serug*.

21. Şi după ce a născut pe Serug, Reu a trăit două sute şapte ani; şi a născut fii şi fiice.

22. Şi Serug a trăit treizeci de ani şi a născut pe Nahor.

23. Şi după ce a născut pe Nahor, Serug a trăit două sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

24. Şi Nahor a trăit douăzeci şi nouă de ani şi a născut pe TerahAmânare, Întârziere*.

25. Şi după ce a născut pe Terah, Nahor a trăit o sută nouăsprezece ani; şi a născut fii şi fiice.

26. Şi Terah a trăit şaptezeci de ani şi a născut pe AvramTată înălţat*, pe Nahor şi pe Haran.

Familia lui Terah

27. Şi aceştia sunt urmaşii lui Terah: Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran. Şi Haran a născut pe LotVăl*.

28. Şi Haran a murit în faţa tatălui său Terah, în ţara lui de naştere, în cetatea Ur a caldeenilor.

29. Şi Avram şi Nahor* şi-au luat soţii. Numele soţiei lui Avram era SaraiPrinţesa mea* şi numele soţiei lui Nahor era Milca*, fiica lui Haran, tatăl Milcăi şi tatăl Iscăi.

30. Şi Sarai era sterilă*: nu avea copii.

31. Şi Terah a luat pe Avram, fiul său, şi pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, şi pe Sarai, nora sa, soţia fiului său Avram; şi au ieşit împreună din cetatea Ur* a caldeenilor, ca să meargă în ţara Canaanului*. Şi au venit până la Haran şi au locuit acolo.

32. Şi zilele lui Terah au fost două sute cinci ani; şi Terah a murit în Haran.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)