GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 16

Avram şi Sarai

1. Şi Sarai*, soţia lui Avram, nu-i născuse* copii. Şi ea avea o roabă* egipteancă; şi numele ei era Agar*.

2. Şi Sarai i-a spus lui Avram: „Iată, acum Domnul m-a închis* ca să nu nasc; intră*, te rog, la roaba mea; poate că-mi voi zidi o casă prin ea“. Şi Avram a ascultat* de glasul lui Sarai.

3. Şi Sarai, soţia lui Avram, a luat pe Agar, egipteanca, roaba sa, după ce Avram locuise zece* ani în ţara Canaanului, şi a dat-o de soţie soţului său Avram.

4. Şi el a intrat la Agar şi ea a rămas însărcinată. Şi când a văzut ea că a rămas însărcinată, stăpâna sa a fost dispreţuită* în ochii ei.

5. Şi Sarai i-a spus lui Avram: „Nedreptatea* mea să fie asupra ta! Eu am dat pe roaba mea la sânul tău; şi ea vede că a rămas însărcinată şi eu sunt dispreţuită în ochii ei; Domnul* să judece între mine şi tine“.

6. Şi Avram i-a zis* lui Sarai: „Iată, roaba ta este în mâna* ta: fă-i ce este bine în ochii tăi“. Şi Sarai a asuprit-o; şi ea a fugit* dinaintea ei.

Fuga Agarei. Naşterea lui Ismael

7. Şi Îngerul* Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu, lângă izvorul din calea spre Şur*.

8. Şi i-a zis: „AgarFugă, roaba lui Sarai, de unde* vii? şi unde mergi?“ Şi ea a zis: „Fug dinaintea lui Sarai, stăpâna mea“.

9. Şi Îngerul Domnului i-a zis: „Întoarce-te la stăpâna ta şi supune-te* eiLit. „sub mâinile ei““.

10. Şi Îngerul* Domnului i-a zis: „Îţi voi înmulţi* sămânţa foarte mult, încât nu se va putea număra datorită mulţimii“.

11. Şi Îngerul Domnului i-a zis: „Iată, ai rămas însărcinată şi vei naşte un fiu; şi-i vei pune* numele IsmaelDumnezeu aude, pentru că Domnul a auzit* întristarea ta.

12. Şi el va fi un măgar* sălbatic de om; mâna lui va fi împotriva tuturor şi mâna tuturor împotriva lui; şi va locui* în faţa tuturor fraţilor săi“.

13. Şi ea a pus numele Domnului care-i vorbise: „Tu eşti Dumnezeul care vedeSau „care mă vede“; sau „Tu eşti Dumnezeul care Se descoperă““. Pentru că ea a zis: „M-am uitat* eu chiar aici după Cel care mă vede? Sau „N-am văzut eu chiar aici, după ce S-a descoperit?“

14. De aceea fântâna s-a numit fântâna* Lahai-Roi; iată, ea este între Cades* şi Bered.

15. Şi Agar a născut* lui Avram un fiu; şi Avram a pus fiului său pe care l-a născut Agar, numele Ismael.

16. Şi Avram era de optzeci şi şase* de ani când Agar a născut lui Avram pe Ismael.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)