Geneza (Facerea)

Sau întîia carte a lui Moise

Capitolul 33

Împăcarea lui Iacov cu Esau.

1. Iacov a ridicat ochii, şi s-a uitat; şi iată că Esau venea cu patru sute de oameni. Atunci a împărţit copiii între Lea, Rahela, şi cele două roabe.

2. A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei, şi la urmă pe Rahela cu Iosif.

3. El însuş a trecut înaintea lor; şi s-a aruncat cu faţa la pămînt de şapte ori, pînă ce s-a apropiat de tot de fratele său.

4. Esau a alergat înaintea lui; l-a îmbrăţişat, i s-a aruncat pe grumaz, şi l-a sărutat. Şi au plîns.

5. Esau, ridicînd ochii, a văzut femeile şi copiii, şi a zis: „Cine sînt aceia?“ Şi Iacov a răspuns: „Sînt copiii, pe cari i-a dat Dumnezeu robului tău.“

6. Roabele s-au apropiat, cu copiii lor, şi s-au aruncat cu faţa la pămînt;

7. Lea şi copiii ei deasemenea s-au apropiat, şi s-au aruncat cu faţa la pămînt; în urmă s-au apropiat Iosif şi Rahela şi s-au aruncat cu faţa la pămînt.

8. Esau a zis: „Ce ai de gînd să faci cu toată tabăra aceea pe care am întîlnit-o?“ Şi Iacov a răspuns: „Voiesc să capăt trecere cu ea înaintea domnului meu.“

9. Esau a zis: „Eu am din belşug, păstrează, frate, ce este al tău.“

10. Şi Iacov a răspuns: „Nu; te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primeşte darul acesta din mîna mea; căci m-am uitat la faţa ta cum se uită cineva la Faţa lui Dumnezeu, şi tu m-ai primit cu bunăvoinţă.

11. Primeşte deci darul meu, care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi, şi am de toate.“ Astfel a stăruit de el, şi Esau a primit.

12. Esau a zis: „Haidem să plecăm şi să pornim la drum; eu voi merge înaintea ta.“

13. Iacov i-a răspuns: „Domnul meu vede că copiii sînt micşori, şi am oi şi vaci fătate; dacă le-am sili la drum o singură zi, toată turma va pieri.

14. Domnul meu s-o ia înaintea robului său; şi eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma, care va merge înaintea mea, şi la pas cu copiii, pînă voi ajunge la domnul meu în Seir.“

15. Esau a zis: „Vreau să las cu tine măcar o parte din oamenii mei.“ Şi Iacov a răspuns: „Pentruce aceasta? Mi-ajunge să capăt trecere înaintea ta, domnul meu!“

16. În aceeaş zi, Esau a luat drumul înapoi la Seir.

Iacov se aşează la Sihem.

17. Iacov a plecat mai departe la Sucot. Şi-a zidit o casă, şi a făcut colibi pentru turme. Deaceea s-a dat locului aceluia numele Sucot (Colibi).

18. La întoarcerea lui din Padan-Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în ţara Canaan, şi a tăbărît înaintea cetăţii.

19. Partea de ogor, pe care îşi întinsese cortul, a cumpărat-o dela fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita (Chesita, o măsură de bani.).

20. Şi acolo, a ridicat un altar, pe care l-a numit El-Elohe-Israel (Domnul este Dumnezeul lui Israel).