GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 25

Chetura

1. Şi Avraam şi-a luat altă soţie şi numele ei era Chetura.

2. Şi ea* i-a născut pe Zimran şi pe Iocşan şi pe Medan şi pe Madian şi pe Işbac şi pe Şuah.

3. Şi Iocşan a născut pe Seba şi pe Dedan. Şi fiii lui Dedan au fost: Aşurim şi Letuşim şi Leumim.

4. Şi fiii lui Madian: Efa şi Efer şi Enoc şi Abida şi Eldaa. Toţi aceştia au fost fiii Cheturei.

5. Şi Avraam a dat* lui Isaac tot ce avea.

6. Şi fiilor ţiitoarelor pe care le-a avut Avraam, Avraam le-a dat daruri; şi, pe când trăia, i-a îndepărtat* de lângă fiul său Isaac spre răsărit*, în ţara de răsărit.

Moartea lui Avraam

7. Şi acestea sunt zilele anilor vieţii lui Avraam, pe care i-a trăit*: o sută şaptezeci şi cinci de ani.

8. Şi Avraam şi-a dat duhul şi a murit* la o bună bătrâneţe, bătrân şi sătul de zile; şi a fost adăugat* la poporul său.

9. Şi Isaac şi Ismael, fiii* săi, l-au înmormântat în peştera* de la Macpela, în ogorul lui Efron, fiul lui Ţohar hetitul, care este în faţa lui Mamre,

10. ogorul* pe care îl cumpărase Avraam de la fiii lui Het: acolo* au fost înmormântaţi Avraam, şi Sara, soţia sa.

11. Şi a fost aşa: după moartea lui Avraam, Dumnezeu a binecuvântat* pe Isaac, fiul său. Şi Isaac locuia lângă fântâna* Lahai-Roi.

Urmaşii lui Ismael

12. Şi aceştia sunt urmaşii lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care l-a născut* lui Avraam egipteanca Agar, roaba Sarei.

13. Şi acestea* sunt numele fiilor lui Ismael, după numele lor, după urmaşii lor: întâiul-născut al lui Ismael, Nebaiot, şi Chedar, şi Adbeel, şi Mibsam,

14. şi Mişma, şi Duma, şi Masa,

15. HadadSau „Hadar“, şi Tema, Ietur, Nafiş şi Chedma.

16. Aceştia sunt fiii lui Ismael şi acestea sunt numele lor, după satele lor şi după taberele lor: doisprezece* conducători ai popoarelorSau „triburilor“ lor.

17. Şi aceştia sunt anii* vieţii lui Ismael: o sută treizeci şi şapte de ani. Şi el şi-a dat duhul* şi a murit şi a fost adăugat la poporul său.

18. Şi au locuit de la Havila* până la Şur*, care este în faţa Egiptului, cum mergi spre Asiria. Şi el s-a aşezatSau „a murit“; lit. „a căzut“ înaintea feţei* tuturor fraţilor săi.

Esau şi Iacov

19. Şi aceştia sunt urmaşii lui Isaac, fiul lui Avraam: Avraam* a născut pe Isaac.

20. Şi Isaac era de patruzeci de ani când a luat de soţie pe Rebeca, fiica* lui Betuel arameulSau „sirianul“ din Padan-Aram, sora* lui Laban arameul.

21. Şi Isaac s-a rugat stăruitor Domnului pentru soţia sa, pentru că era sterilă. Şi Domnul i-a ascultat* rugăciunea şi Rebeca, soţia sa, a rămas însărcinată*.

22. Şi copiii se luptau între ei, în ea. Şi ea a zis: „Dacă este aşa, pentru ce sunt astfel?“ Şi a mers ca să întrebe* pe Domnul.

23. Şi Domnul i-a zis:

„Două naţiuni* sunt în pântecele tău.

Şi două popoare se vor despărţi din măruntaiele tale;

şi un popor* va fi mai tare decât celălalt popor

şi cel mai mare* va sluji celui mai mic“.

24. Şi, când i s-au împlinit zilele să nască, iată, doi gemeni erau în pântecele ei.

25. Şi cel dintâi a ieşit roşu peste tot, ca o manta păroasă*; şi i-au pus numele EsauAcoperit cu păr.

26. Şi, după el, a ieşit fratele său; şi mâna* sa ţinea călcâiul lui Esau; şi i-au pus numele IacovCel care ţine de călcâi (sau: Cel care ia locul altuia)*. Şi Isaac era de şaizeci* de ani când i-a născut ea.

Esau îşi vinde dreptul de întâi-născut

27. Şi băieţii au crescut mari. Şi Esau s-a făcut bărbat priceput* la vânat, om al câmpului, iar Iacov era om liniştit*, locuind* în corturi.

28. Şi Isaac iubea pe Esau, pentru că vânatul* era mâncarea saLit. „în gura lui“; şi Rebeca* iubea pe Iacov.

29. Şi Iacov a fiert* o mâncare. Şi Esau a venit de la câmp şi era obosit.

30. Şi Esau a zis lui Iacov: „Dă-mi, te rog, să mănânc din aceea roşie, fiertura cea roşie, pentru că sunt obosit. De aceea i s-a pus numele EdomRoşu.

31. Şi Iacov i-a zis: „Vinde-mi acumSau „mai întâi“ dreptul* tău de întâi-născut“.

32. Şi Esau i-a zis: „Iată, am să mor, şi la ce-mi va folosi dreptul de întâi-născut?“

33. Şi Iacov i-a zis: „Jură-mi acumSau „mai întâi““. Şi el i-a jurat. Şi şi-a vândut* dreptul de întâi-născut lui Iacov.

34. Şi Iacov a dat lui Esau pâine şi mâncare de linte; şi a mâncat* şi a băut, şi s-a ridicat şi a plecat. Astfel şi-a nesocotit Esau dreptul de întâi-născut.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)