GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 6

Răutatea oamenilor

1. Şi a fost aşa: când au început oamenii să se înmulţească* pe faţa pământului şi li s-au născut fiice,

2. fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase şi şi-au luat* soţii din toate pe care le-au ales.

3. Şi Domnul a zis: „Duhul* Meu nu Se va lupta întotdeauna cu omulSau „în oameni“ sau „între oameni“; unii „întotdeauna cu omul în rătăcirile lor“, pentru că, în adevăr, el este carne*; dar zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani“.

4. Uriaşii* erau pe pământ în acele zile şi chiar după aceea, când fiii lui Dumnezeu au intrat la fiicele oamenilor şi ele le-au născut copii; aceştia au fost vitejii care erau oameni cu renumeCu nume în vechime.

5. Şi Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că orice imaginaţie a gândurilor* inimii lui era numai rău toată ziua.

6. Şi Domnului I-a părut rău* că făcuse pe om pe pământ şi S-a mâhnit* în inima Sa.

7. Şi Domnul a zis: „Voi şterge de pe faţa pământului pe omul pe care l-am creat, de la om până la animal, şi târâtoare şi păsări ale cerurilor, pentru că Îmi pare rău că i-am făcut“.

Noe

8. Dar Noe* a căpătat* favoare în ochii Domnului.

9. Aceştia sunt urmaşii lui Noe. Noe* era un om drept*, integru printre contemporanii luiLit. „între generaţiile lui“: Noe umbla* cu Dumnezeu.

10. Şi Noe a născut trei* fii: pe Sem, pe Ham şi pe Iafet.

11. Şi pământul era stricat* înaintea lui Dumnezeu şi pământul era plin* de violenţă.

12. Şi Dumnezeu a privit* pământul şi, iată, era stricat; pentru că orice făpturăLit. „carne“ îşi stricase calea pe pământ.

13. Şi Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârşitul* oricărei făpturiLit. „carne“ a venit înaintea Mea, pentru că pământul este plin de violenţă din cauza lor; şi, iată, îi voi nimici* de pe pământSau „cu pământul“.

14. Fă-ţi o corabie din lemn de gofer: vei face cămăruţe în corabie; şi s-o acoperiLit. „s-o smoleşti“ pe dinăuntru şi pe dinafară cu smoală.

15. Şi o vei face aşa: lungimea corăbiei să fie de trei sute de coţi, lăţimea ei de cincizeci de coţi şi înălţimea ei de treizeci de coţi.

16. Să faci corăbiei o luminăO fereastră spre cer, în acoperiş şi la un cot înălţime de la acoperiş să o sfârşeştiSau „la un cot înălţime să o sfârşeşti deasupra“. Şi intrarea corăbiei o vei pune în latura ei; o vei face cu un etaj jos, al doilea şi al treilea.

17. Şi Eu, iată, aduc potopul de ape pe pământ, ca să nimicesc toată* carnea în care este suflare de viaţă sub ceruri; tot ce este pe pământ va pieri.

18. Dar voi întări legământul* Meu cu tine; şi vei intra* în corabie tu şi fiii tăi şi soţia ta şi soţiile fiilor tăi cu tine.

19. Şi din orice trăieşte, de orice carne, să aduci în corabie două* din fiecare fel, ca să le păstrezi vii cu tine: să fie parte bărbătească şi parte femeiască.

20. Din păsări, după felul lor, şi din animale, după felul lor, din fiecare târâtoare de pe pământ, după felul ei, două din fiecare fel vor veni la tine, ca să le păstrezi vii.

21. Şi ia la tine din orice hrană care se mănâncă* şi strânge-o la tine; şi îţi va fi ca hrană pentru tine şi pentru ele“.

22. Şi Noe aşa a făcut; potrivit cu tot* ce-i poruncise Dumnezeu, aşa a făcut.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)