GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 4

Cain şi Abel

1. Şi Adam a cunoscut pe Eva, soţia sa; şi ea a rămas însărcinată şi a născut pe CainDobândit; şi a zis: „Am dobândit un om de la Domnul“.

2. Şi a mai născut şi pe fratele său AbelSuflare (Iov 7.16) sau Deşertăciune (Ps 144.4). Şi Abel era păstor* de oiLit. „stăpân de vite mici (oi, capre), iar Cain lucra pământul*.

3. Şi a fost aşa: după un timpLit. „la sfârşitul zilelor“, Cain a adus un dar Domnului din roadele* ogorului.

4. Şi Abel a adus şi el din cele întâi-născute* ale oilor lui şi din grăsimea lor. Şi Domnul a privit* la Abel şi la darul său.

5. Iar la Cain şi la darul său n-a privit*. Şi Cain s-a mâniat foarte tare şi faţa* i s-a posomorât.

6. Şi Domnul a spus lui Cain: „De ce te-ai mâniat*? Şi de ce ţi s-a posomorât faţa?

7. Dacă faci bine, nu vei fi bine primit? Sau „nu-ţi va fi faţa ridicată?“ Şi, dacă nu faci bine, păcatulCuvântul din ebr. înseamnă şi „jertfă pentru păcat“ stă culcat la uşă şi dorinţa* lui va fi îndreptată spre tine, dar tu stăpâneşte* peste el“.

Pedeapsa lui Cain

8. Şi Cain a vorbit lui Abel, fratele săuUnele autorităţi din vechime ad. „Să ieşim la câmp!“ Şi a fost aşa: când erau ei pe câmp, Cain s-a ridicat împotriva lui Abel, fratele său, şi l-a ucis*.

9. Şi Domnul a spus lui Cain: „Unde* este Abel, fratele tău?“ Şi el a zis: „Nu* ştiu; sunt eu păzitorul fratelui meu?“

10. Şi El i-a spus: „Ce ai făcut? Glasul sângelui* fratelui tău strigă la Mine din pământ.

11. Şi acum blestemat* eşti tu pe pământul care şi-a deschis gura ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta!

12. Când vei lucra pământul, nu-ţi va mai da* puterea lui; rătăcitorSau „vagabond“ şi fugar* vei fi pe pământ“.

13. Şi Cain a spus Domnului: „Pedeapsa mea este prea mare ca să poată fi purtatăSau „Nelegiuirea mea este prea mare ca să poată fi iertată“.

14. Iată, m-ai izgonit* astăzi de pe faţa pământului şi voi fi ascuns de la faţa* Ta şi voi fi rătăcitor şi fugarSau „vagabond“ pe pământ; şi va fi aşa: oricine* mă va găsi mă va ucide“.

15. Şi Domnul i-a zis: „De aceea, oricine îl va ucide pe Cain va fi răzbunat de şapte* ori“. Şi Domnul a pus un semn* pe Cain, ca nu cumva, cineva, găsindu-l, să-l lovească.

16. Şi Cain a ieşit de la faţa* Domnului şi a locuit în ţara NodRătăcire, la răsărit de Eden.

Cain şi urmaşii lui

17. Şi Cain a cunoscut pe soţia sa şi ea a rămas însărcinată şi a născut pe Enoh. Şi el a zidit o cetate şi a pus* numele cetăţii după numele fiului său Enoh.

18. Şi lui Enoh i s-a născut Irad; şi Irad a născut pe Mehuiael; şi Mehuiael a născut pe Metuşael; şi Metuşael a născut pe Lameh.

19. Şi Lameh a luat două* soţii: numele uneia era Ada şi numele celeilalte, Ţila.

20. Şi Ada a născut pe Iabal: el a fost tatăl celor care locuiesc în corturi şi cresc vite.

21. Şi numele fratelui său era Iubal: el a fost tatăl celor care mânuiesc harfa şi fluierul.

22. Ţila, de asemenea, a născut şi ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor felurilor de unelte de aramăSau „cel care i-a instruit pe toţi cei care lucrează în aramă“ şi de fier. Şi sora lui Tubal-Cain era Naama.

23. Şi Lameh a spus soţiilor sale:

„Ada şi Ţila, ascultaţi glasul meu!

Voi, soţii ale lui Lameh, plecaţi urechea la glasul meu:

Pentru că am ucis* un om deoarece m-a rănit şi un tânăr pentru că m-a lovit.

24. Dacă de şapte ori va fi răzbunat Cain,

Lameh de şaptezeci şi şapte de ori“.

Naşterea lui Set

25. Şi Adam a cunoscut din nou pe soţia sa; şi ea a născut un fiu şi i a pus numele SetRânduit, Înlocuit: „Pentru că“, a spus ea, „Dumnezeu mi-a rânduit o altă sămânţă în locul* lui Abel; pentru că l-a ucis Cain“.

26. Şi lui Set i s-a născut de asemenea un fiu şi i-a pus numele EnosOmul muritor, în slăbiciune; vezi Ps 8.4;Ps 103.15.. Atunci au început oamenii să cheme* Numele Domnului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)