GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 9

Dumnezeu binecuvântează pe Noe

1. Şi Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii lui şi le-a zis: „Fiţi roditori şi înmulţiţi-vă* şi umpleţi pământul.

2. Şi frica de voi şi temerea de voi va fi peste orice animal al pământului şi peste orice pasăre a cerurilor, cu tot ce se mişcă pe pământ, şi peste toţi peştii mării: sunt date* în mâna voastră.

3. Tot ce se mişcă* şi trăieşte vă va fi de mâncare: vi le-am dat* pe toate ca şi iarba verde.

4. Dar să nu mâncaţi carne cu viaţa ei, adică sângele* ei.

5. Şi cu adevărat voi cere înapoi sângele vostru, al vieţilor voastre: din mâna oricărei vieţuitoare îl voi cere înapoi* şi din mâna omului*; din mâna fratelui fiecărui om voi cere viaţa omului.

6. Celui care varsă* sânge de om, de către om i se va vărsa sângele lui: pentru că El a făcut pe om după chipul* lui Dumnezeu.

7. Iar voi fiţi roditori* şi înmulţiţi-vă: răspândiţi-vă pe pământ şi înmulţiţi-vă pe el“.

Legământul lui Dumnezeu cu Noe

8. Şi Dumnezeu a vorbit lui Noe şi fiilor lui cu el, zicând:

9. „Şi Eu, iată, întăresc legământul* Meu cu voi şi cu sămânţa voastră după voi

10. şi cu orice fiinţă vie care este cu voi: păsările, vitele şi orice animal al pământului care sunt cu voi, din toate câte ies din corabie – din fiecare animal al pământului.

11. Şi Eu voi întări legământul Meu cu voi: nu se va mai prăpădi nici o făpturăLit. „carne“ din cauza apelor potopului, nici nu va mai fi* potop ca să nimicească pământul“.

12. Şi Dumnezeu a zis: „Acesta este semnul legământului* pe care-l fac între Mine şi voi şi fiecare fiinţă vie care este cu voi, pentru generaţii, pentru totdeauna:

13. am pus curcubeul* Meu în nor şi el va fi un semn al legământului dintre Mine şi pământ.

14. Şi va fi aşa: când voi acoperi pământul cu nor, curcubeul se va vedea în nor

15. şi Îmi voi aduce aminte* de legământul Meu care este între Mine şi voi şi fiecare fiinţă vie, de orice carne; şi apele nu se vor mai face potop, ca să nimicească orice făpturăLit. „carne“.

16. Şi curcubeul va fi în nor şi Mă voi uita la el ca să-Mi aduc aminte de legământul pentru totdeauna* dintre Dumnezeu şi orice fiinţă vie, de orice carne, care este pe pământ“.

17. Şi Dumnezeu a zis lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l-am întărit între Mine şi orice făpturăLit. „carne“ care este pe pământ“.

Fiii lui Noe

18. Şi fiii* lui Noe care au ieşit din corabie erau: Sem şi Ham şi Iafet. Şi Ham* este tatăl lui Canaan.

19. Aceştia trei au fost fiii* lui Noe şi de la aceştia s-a umplut tot pământul.

20. Şi Noe a început să cultive pământulLit. „să fie om al pământului“* şi a sădit o vie.

21. Şi a băut din vin şi s-a îmbătat* şi s-a dezgolit în cortul său.

22. Şi Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea* tatălui său şi a spus afară celor doi fraţi ai lui.

23. Şi Sem* şi Iafet au luat o manta şi au pus-o pe amândoi umerii lor şi au mers de-a-ndăratelea şi au acoperit goliciunea tatălui lor; şi feţele lor n-au văzut goliciunea tatălui lor.

24. Şi Noe s-a trezit din vinul său şi a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai mic.

25. Şi a zis: „Blestemat* să fie CanaanNegustor! El va fi robul* robilor fraţilor săi“.

26. Şi a zis:

„Binecuvântat* să fie Domnul, Dumnezeul* lui Sem!

Şi Canaan va fi robul săuSau „lor“.

27. Dumnezeu să lărgească* pe Iafet şi el să locuiască* în corturile lui Sem;

şi Canaan să fie robul săuSau „lor““.

28. Şi Noe a trăit după potop trei sute cincizeci de ani.

29. Şi toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani; şi a murit.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)