GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 17

Numele lui Avram schimbat în Avraam

1. Şi Avram era de nouăzeci şi nouă de ani; şi Domnul S-a arătat* lui Avram şi i-a zis: „Eu* sunt Dumnezeul AtotputernicEbr. „El Şadai“: umblă* înaintea feţei Mele şi fii integru*.

2. Şi voi încheia legământul* Meu între Mine şi tine şi te voi înmulţi* foarte mult“.

3. Şi Avram a căzut* cu faţa la pământLit. „pe faţa sa“; şi Dumnezeu a vorbit cu el, zicând:

4. „Eu suntSau „Cât despre Mine“: iată, legământul Meu este cu tine şi tu vei fi tatăl* unei mulţimi de naţiuni.

5. Şi numele tău nu se va mai chema Avram, ci numele* tău va fi AvraamTată al unei mulţimi, pentru că te-am făcut* tatăl unei mulţimi de naţiuni.

6. Şi te voi face foarte roditor şi voi face naţiuni din tine şi împăraţi* vor ieşi din tine.

7. Şi voi întări legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine în generaţiile lor, ca legământ* pentru totdeauna, ca să-ţi fiu* Dumnezeu, ţie şi seminţei* tale după tine.

8. Şi îţi voi da* ţie şi seminţei tale după tine ţara locuinţelor tale temporare*, toată ţara Canaanului, în stăpânire pentru totdeauna; şi Eu voi fi* Dumnezeul lor“.

Circumcizia

9. Şi Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să păzeşti* legământul Meu, tu şi sămânţa ta după tine, în generaţiile lor.

10. Acesta este legământul Meu pe care-l veţi păzi între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine: orice bărbat dintre voi să fie circumcisSă fie tăiat împrejur*.

11. Şi veţi fi circumcişi în carnea prepuţului vostru; şi acesta va fi un semn* al legământului între Mine şi voi.

12. Şi cel care este de opt zile va fi circumcis* între voi, orice parte bărbătească în generaţiile voastre: cel născut în casă sau cumpărat cu argint, de la orice străin care nu este din sămânţa ta.

13. Cel născut în casa ta şi cel cumpărat cu argintul tău trebuie circumcişi; şi legământul Meu va fi în carnea voastră ca un legământ pentru totdeauna.

14. Şi partea bărbătească necircumcisă, cel care n-a fost circumcis în carnea prepuţului său, sufletul acela va fi nimicit* din poporul său: a călcat legământul Meu“.

Sarai se numeşte Sara

15. Şi Dumnezeu a zis lui Avraam: „Cât despre Sarai, soţia ta, n-o vei mai chema pe nume Sarai, ci numele ei va fi SaraPrinţesă.

16. Şi o voi binecuvânta şi-ţi voi da* şi un fiu din ea; şi o voi binecuvânta şi va fi* mamă de naţiuni: împăraţi de popoare vor fi din ea“.

17. Şi Avraam a căzut* cu faţa la pământ şi a râs*, zicând în inima lui: „I se va naşte copil celui de o sută de ani? Şi va naşte Sara, care este de nouăzeci de ani?“

18. Şi Avraam a zis lui Dumnezeu: „Oh, să trăiască Ismael înaintea Ta!“

19. Şi Dumnezeu a zis: „Cu adevărat, Sara, soţia ta, îţi va naşte* un fiu şi-i vei pune numele Isaac. Şi voi întări legământul Meu cu el, ca legământ pentru totdeauna pentru sămânţa lui după el.

20. Şi pentru Ismael te-am ascultat. Iată, l-am binecuvântat şi-l voi face să fie roditor* şi-l voi înmulţi foarte mult: va naşte doisprezece* conducători şi-l voi face* o naţiune mare.

21. Dar legământul Meu îl voi întări cu Isaac, pe care* ţi-l va naşte Sara anul viitor, la timpul hotărât“.

22. Şi a încetat de vorbit cu el; şi Dumnezeu S-a înălţat* de la Avraam.

Circumcizia lui Avraam şi a casei lui

23. Şi Avraam a luat pe Ismael, fiul său, şi pe toţi cei născuţi* în casa lui şi pe toţi cei cumpăraţi cu argintul lui – pe orice parte bărbătească dintre oamenii casei lui Avraam – şi a circumcis carnea prepuţului lor chiar în ziua aceea, cum* îi zisese Dumnezeu.

24. Şi Avraam era de nouăzeci şi nouă de ani când a fost circumcis* în carnea prepuţului său.

25. Şi Ismael, fiul său, era de treisprezece* ani când a fost circumcis în carnea prepuţului său.

26. Chiar în aceeaşi zi au fost circumcişi Avraam şi Ismael, fiul său.

27. Şi toţi bărbaţii* casei sale, născuţi în casa lui sau cumpăraţi cu argint dintre fiii străinului, au fost circumcişi cu el.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)